Palm yağı

Palm yağı

Genel olarak palm yağı şeklinde bilinen palm meyvesi yağı, Ekvator çevresindeki bölgelerde büyüyen palm yağı ağacının (Elaeis Guineensis) meyve posasının sıkılmasından elde edilir. Bu tropik meyvenin rengi kırmızımsı olup büyük bir zeytin tanesinin boyutlarındadır.

Tropik bir iklimden

Tropik bir iklimden
Palm yağının hikayesinde doğanın yeri büyüktür. Palm ağacı güneş ışığı, tropik sıcaklıklar ve yıl boyu eşit oranda yağış sever.
Diğer bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında palm yağı üretimi için daha az arazi yeterlidir. Palmiye ağaçları ortalama olarak hektar başına 3,7 ton palm yağı üretirken diğer benzer bitkiler (soya fasulyesi, ayçiçeği ve kolza) ise hektar başına 0,7 tondan daha az bir verime sahiptir. Palm yağının bu üstün üretkenliği sayesinde de palm yağı, artan nüfusun taleplerini karşılayabilmektedir.

Yüzlerce yıldır kullanılan bir doğal meyve yağı

Yüzlerce yıldır kullanılan bir doğal meyve yağı
Palm yağının insan beslenmesindeki kullanımı 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır.
Güneydoğu Asya'da, Afrika'da ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde palm yağı evlerde pişirilen yemeklerde geniş ölçüde kullanılır.
Batı ülkelerinde ise palm yağı çoğunlukla rafine formunda; margarin, şekerleme, dondurma ve unlu mamuller gibi gıdalarda doğal bir bileşen olarak kullanılmaktadır.

Palm meyvesi yağının tüm kalitesi Nutella®'da

Palm meyvesi yağının tüm kalitesi Nutella®'da
Palm yağı, Nutella®'ya kremsi dokusunu kazandırmasının yanısıra işlendikten sonra kokusuz olmasını sağlayan özellikleri sayesinde Nutella®'da yer alan malzemelerin aromasını da güçlendirdiği için kullanılmaktadır. Ayrıca Nutella®'nın ekmeğe özel bir şekilde sürülebilmesini garanti eden ve tüm bunların ötesinde sağlıksız trans yağları oluşturan hidrojenleşmeyi önleyen en iyi bileşendir. Palm meyvesi yağı, diğer bitkisel yağlara kıyasla oksidasyona daha fazla dayanıklı olması nedeniyle Nutella®'nın raf ömrü boyunca benzersiz tadını koruyabilmesine de yardımcı olur.

Palm Yağı İşleme

Palm Yağı İşleme
Ferrero'nun uzun yıllardır palm yağını işleme uzmanlığı vardır. Gelişmiş üstün teknolojisi, kalite ve gıda güvenliği odaklılığı sayesinde bu işleme süreçlerini büyük bir itinayla yapmaktadır. Palm meyvesinin hasadı özenle toplanmakta ve hemen ardından, mümkün olan en kısa sürede toplama aşamasından yağ çıkarma aşamasına geçilmektedir. İşleme süreçleri de çok dikkatlice ve özenle yapılmakta olup, kontaminantların minimum seviyede kalması için orta derecede ısıl işlem uygulanmaktadır.
Isıl işlem sonucu oluşabilecek kontaminantlar sadece palm yağı değil, tüm sıvı ve katı yağ çeşitleri yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem gördüğü zaman oluşabilmektedir. Başta Nutella olmak üzere, tüm ürünlerimizin güvenli olduğunu bir kez daha taahhüt ederiz. Halihazırda Nutella, Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı'nın(EFSA) belirlediği parametrelere tamamen uygun olarak üretilmektedir. Ferrero olarak, EFSA ile vizyonu paylaşıyoruz: sağlık ve güvenlik bizim için her zaman en büyük önceliktir.

Nutella®'da sadece sürdürülebilir ve takip edilebilir sertifikalı palm yağı kullanılır

Nutella®'da sadece sürdürülebilir ve takip edilebilir sertifikalı palm yağı kullanılır
Nutella®'da kullanılan bitkisel yağ, %100 ayrıştırılmış, RSPO sertifikalı ve sürdürülebilir palm yağıdır. Diğer bir deyişle, Nutella®'da kullanılan palm yağı tedarik zincirinin tamamı boyunca konvansiyonel palm yağından ayrı tutulmaktadır.
Ferrero'nun RSPO sertifikasyonu konusundaki başarısı, WWF'nin Pazar Dönüşümü Girişimi Müdürü olan Richard Holland'ın da övgüsünü kazanmıştır.

Ferrero ve ‘ağaçsızlandırmaya hayır' Palm Yağı Tüzüğü

Ferrero ve ‘ağaçsızlandırmaya hayır' Palm Yağı Tüzüğü
Bu tüzük, çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılamaya yönelik atılan ilk adımdır.
Nutella'®da kullanılan palm yağının ağaçsızlanmaya, canlı türlerinin soylarının tükenmesine, yüksek sera gazı emisyonlarına veya insan haklarının ihlaline katkıda bulunmamasını temin amacıyla Kasım 2013'de yayınladığımız Ferrero Palm Yağı Tüzüğü ile palm yağının sorumlu bir şekilde tedariğine yönelik faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeye karar verdik.

Yerinde kontroller

Yerinde kontroller

Ferrero Tüzüğü'nde tanımlanan çevresel ve toplumsal kriterler doğrultusunda plantasyonlarımızda ne tür faaliyetler yürütüldüğünü değerlendirmek amacıyla teknik konularda iş ortağımız olan TFT ile birlikte doğrudan sahada çalışmaktayız. Her altı ayda bir düzenli güncellemeleri kamunun bilgisine sunmaktayız.

Haziran 2015 itibariyle Nutella®'da ve Ferrero'nun diğer ürünlerinde kullanılan palm meyvesi yağının %100'ü ayrıştırılmıştır. TFT tarafından sunulan takip verilerine göre de Malezya yarımadasındaki (toplam hacmin %74'ü), Papua Yeni Gine'deki (%17,4), Malezya Adaları'ndaki (%3,8), Endonezya'daki (%1,7), Brezilya'daki (%1,0) ve Solomon Adaları'ndaki (%0,1) 59 tesis ve 249 ekim alanından elde edilmektedir. Günümüzde palm meyvesi yağını yaklaşık 27.510 küçük toprak sahiplerinden veya küçük çiftliklerden tedarik etmekteyiz.

Greenpeace, Ferrero Palm Yağı Tüzüğü'nü Tanımaktadır

Greenpeace, Ferrero Palm Yağı Tüzüğü'nü Tanımaktadır

Planlı ve hesap verebilir bir yöntem ile ağaçsızlandırmanın engellenmesine yönelik önlemlerimiz Greenpeace tarafından desteklenmektedir. Zira Greenpeace Ferrero'yu "Ağaçsızlandırmaya Hayır" politikasının uygulanmasında ilk harekete geçen ve en ilerici şirketlerden biri olarak nitelendirmektedir.

Palm yağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sık Sorulan Sorular sayfamıza bakın.