Sosyal Sorumluluk

Değer yaratmak için değerleri paylaşma

Sosyal Sorumluluk

Grubun sosyal sorumluluğunun olduğuna inanıyoruz ve bunu müşterilerimiz ve markalarımız arasındaki ilişkiyi besleyerek ve bizimle çalışan veya daha önceden çalışmış olan kişilere saygı göstererek ve onların sorumluluğunu üstlenerek her gün göstermeye çalışıyoruz.

Ayrıca bu sorumluluğumuzu, hammaddelerimizin sürdürülebilir bir şekilde temin edilmesi, çevrenin korunması ve yolsuzluk ve yanlış davranışlara karşı mücadele yoluyla da gösteriyoruz.

Ek olarak fiziksel faaliyetleri teşvik eden ve obeziteyle mücadeleye yardımcı olan, özellikle de çocuklar ve gençlere yönelik olan programları destekliyoruz. Çocuklar ve gençler için eğitim, bakım ve refah sağlamak amacıyla gelişmekte olan ülkelerde istihdam sağlıyoruz.

Ferrero Grubu tarafından uygulanan sürdürülebilirlik stratejisi ve dünyanın dört bir tarafında uygulanan bununla ilgili girişimler, her yıl yayınlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarımızda ana hatlarıyla belirtilmektedir.