Sıkça Sorulan Sorular

Şeker

Şeker
Türkiye'de Nutella üretiminde kullandığımız şekerin %100'ü şeker pancarından elde edilir ve sadece yerel üreticilerden tedarik edilmektedir. Ferrero olarak, yerel üreticilerden yalnızca genetiği değiştirilmemiş ve tamamı şeker pancarından işlenen şeker almaktayız.

Palm yağı

Palm yağı
Bazı olumsuz görüşlerin aksine palm yağının insan sağlığı açısından zararlı olduğunu belirtmek doğru değildir. Ferrero hem ürünlerinin hem de hammaddelerinin kalitesine her zaman önem vermiştir. Palm yağı esasen doğal kökeni nedeniyle kullanılmaktadır, yapısı şekerleme ürünleri ve ezmeleri için idealdir ve bu nedenle de hidrojenleştirilmiş yağların kullanımına gerek kalmamaktadır. Ayrıca palm yağı insan beslenmesinde binlerce yıldır kullanılmaktadır. Birçok bilimsel çalışma, dengeli bir beslenme rejiminde palm yağının metabolizma üzerindeki etkilerinin nötrlüğünü kanıtlarla desteklemektedir.
Hayır. Nutella®'da kullanılan bitkisel yağ palm yağı olup bu yağ palm meyvesinden doğal olarak çıkartılmaktadır ve bu ürüne kremsi tutarlılığını kazandırmaktadır. Bu nedenle de bu ürünün, hem yetkililer hem de bilimsel topluluklarca sağlıksız olarak nitelendirilen trans yağların oluşumundan sorumlu olan hidrojenleşme sürecine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Ferrero, RSPO'ya (Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası) 2005 yılında katılmıştır. Bu örgüt, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir palm yağı üretimi ve kullanımını arttırmak amacıyla bir dizi ilke belirlemiştir. Aralık 2013'den bu yana tüm dünyada üretilen Nutella'lar fiziksel olarak %100 ayrı yetiştirilmiş RSPO tasdikli palm yağı içermektedir. Ancak her durumda Ferrero'nun sorumluluğu sertifikasyon ile sonlanmamaktadır: üstlenmiş olduğu taahhüt, 2013 yılında uygulamaya konulan Palm Yağı Tüzüğü ile devam etmekte olup bu tüzük ile ormanların yok olmasının önde gelen nedenleri ele alınmakta ve çevrenin korunması, topluluğun ihtiyaçlarının ve ekonomik fayda ve sürdürülebilirliğin arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.
Ferrero Palm Yağı Tüzüğü, sürdürülebilir palm yağına yönelik taahhüdümüzü güçlendirme kararımızı yansıtmaktadır. Ormanların yok olmasının temel sebeplerini ortadan kaldırmanın yanısıra bir yandan çevresel ve sosyal konular öte yandan da karlılık arasında bir denge kurmayı amaçlayan bir dizi yönergeden oluşmaktadır. Ferrero tarafından Palm Yağı Tüzüğü'nde belirtilen 10 hedef kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Tedarik zincirinin takip edilebilirliği
2. Yüksek Karbon Stoğu olan ormanların yok edilmemesi
3. Arazi açmak amacıyla yangın çıkartılmaması
4. Turf topraklar üzerinde ekim yapılmaması
5. Tehlike altındaki türlerin korunması
6. Sera gazı emisyonlarının takibi
7. Önceden Bilgilendirilmiş Muvafakatin Temini - FPIC - de dahil olmak üzere insan haklarının uygulanması
8. İşçi haklarının uygulanması
9. Parakuat (böcek ilacı) kullanılmaması
10. Yolsuzlukla aktif mücadele

Tüm bu konular, TFT (The Forest Trust) kuruluşu ile birlikte gözden geçirilecektir.
Evet, Nutella® güvenlidir. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği Ferrero için en büyük önceliktir. Özellikle, Nutella'nın kansere yol açtığı iddiaları asılsızdır ve hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır.
Palm yağı, ürünün kıvamını ve yapısını sağlayan en iyi alternatiftir ve diğer bileşenlerin karakteristik tatlarıyla karışmamaktadır. En önemlisi bu ürünün, hem yetkililer hem de bilimsel topluluklarca sağlıksız olarak nitelendirilen trans yağların oluşumundan sorumlu olan hidrojenleşme sürecine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Diğer yağ çeşitlerinin birçoğunda, ürünün gerekli kıvamının elde edilebilmesi için, yağın hidrojenleştirme sürecine girmesi gerekmektedir.
Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı(EFSA)'nın son önerilerine göre, bazı termal kontaminantlar(2MCPD, 3MCPD, GE), çok sayıda gıda ürününde bulunmakta olup, yüksek ısıl işleme maruz bırakılan bitkisel yağlarda daha yüksek oranda bulunabilmektedir. Yağlar 200°C üzerindeki sıcaklıklarda işlem görürse,bu kontaminantlar daha fazla oranda görülebilmektedir.
EFSA, endüstrilerin ısıl işlemlerde daha düşük sıcaklıklar kullanarak süreçlerini optimize ettiğini ve sonuçlarının da ümit verici olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, katı ve sıvı yağlardaki kontaminant seviyeleri piyasada var olan standart ürünlerden çok daha düşük seviyededir. Bu sayede EFSA'nın belirlediği parametrelere tamamen uygun olarak, minimal oranlarda kontaminant içeren ürünler üretilmesi sağlanmaktadır.
EFSA açıklamalarında, Nutella®'dan hiç bahsetmemiştir ve ayrıca hiç bir şekilde palm yağının tüketilmemesi gerektiğini belirtmemiştir. Ayrıca, Nutella® hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir.
Ferrero olarak teyit ederiz ki; Nutella® hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. İtalyan supermarket zinciri Coop, palm yağı içeren kendine ait market markasını raflardan çekmiştir.

Fındık

Fındık
Nutella’da %100 Karadeniz fındıkları kullanıyoruz. Ferrero, dünya çapındaki en büyük fındık kullanıcılarından biridir. Bu nedenle de 2020 itibariyle fındıklarımızın %100 takip edilebilir olmasını amaçlıyoruz.

Kakao

Kakao
Nutella®'da kullanılan kakao ağırlıkla Fildişi Sahili ve Gana'dan elde edilmektedir. Ferrero, ham kakao çekirdeklerini kakao yağı ve kakao tozu üretmek amacıyla doğrudan kendi fabrikalarında işlemektedir.
İş Davranışları Tüzüğü ile paralel olarak Ferrero, çocuk işgücünün özellikle de en zorlu koşullarda çocuk çalıştırılmasının yanısıra her tür kölelik, cebri ve cezai istihdamın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunma konusunda katı bir tutuma sahiptir. Ferrero'nun İş Davranışları Tüzüğü, istihdamına izin verilen minimum yaşla ilgili ILO Konvansiyonu, Madde 138'e ve en kötü çocuk işgücü yöntemleriyle ilgili ILO Konvansiyonu, Madde 182'ye dayanmaktadır. Ferrero, tedarikçilerinin yukarıda belirtilen tüzük maddeleriyle uyumlu hareket etmesini temin etmektedir. Ferrero'nun İş Davranışları Tüzüğü'ne bu web sayfasından erişebilirsiniz.

Süt

Süt
Çikolata ve şekerleme ürünlerinde süt tozunun kullanımı, teknolojik amaçlarla ilgilidir. Yağsız süt tozunun kalitesi çoğunlukla, taze sütün kalitesinden daha iyidir. Bu sütü, bazı durumlarda yürürlükteki kanunlardan daha katı olan kriterlere göre seçmekteyiz.