Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz

Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz

Nutella® olarak, iş ortaklarımız, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla birlikte, hem sosyal hem de çevresel olarak sürdürülebilirlik taahhüdümüze uygun kaliteli bileşenler seçme konusunda kararlıyız.

share this page:

Sürdürülebilirlik hakkındaki gerçekler

Sürdürülebilir tarım uygulamaları taahhütlerimiz

Sürdürülebilir tarım uygulamaları taahhütlerimiz

Tarımsal tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere, F-ACTS çerçevesi dahilinde (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-static/globalcms/documenti/25...), başlıca hammaddelerimizin tedarikine ilişkin olarak Ferrero Tarım Değerleri (FTD) başlıklı programlar başlattık. Kullanılan her hammadde için, üç konulu bir yaklaşıma dayalı ve belli hedefleri olan aşağıdaki FTD programları hayata geçirildi:
- Özel projelerin ve ortaklıkların geliştirilmesi;
- Standartların ve sertifikasyonları benimsenmesi;
- Kurumsal ve ortak taahhütler.
Uluslararası tedarik zincirlerinin yönetiminin karmaşıklığı düşünüldüğünde, her bir şirketin, kendi başına bütün bir üretim ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getiremeyeceğini biliyoruz, bu nedenle ortak projelerin ve taahhütlerin geliştirilmesinden yanayız.

Şeker
Palm yağı
Fındıklar
Kakao

Şeker taahhütlerimiz

Şeker kamışında sürdürülebilirlik

Şeker kamışında sürdürülebilirlik

2020'ye kadar tüm rafine şeker kamışlarımızı, sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaca etkili ve kısa bir sürede ulaşmak için, bir sertifikasyon süreci ile sürdürülebilir şeker kamışı yetiştiriciliğini destekleyen ve global bir organizasyon olan "Bonsucro Limited" nin üyesi olduk. 2014 yılında, Ferrero grubu olrak, sürdürülebilir şeker kamışı sektörünün geliştirilmesindeki aktif rolümüz nedeniyle, Bonsucro'dan "Liderlik Ödülü" alan ilk kuruluş olduk. Buna ek olarak, 2015 yılında, FairTrade ile yeni bir ortaklık kurarak, 2016 ve 2019 arasında 20.000 ton sertifikalı şeker kamışı tedarik edilmesini sağladık; bu sayede küçük üreticilerden de önemli miktarda ürün satın alınmasını sağlamış oluyoruz. Bu projede 2016 yılında, şeker kamışımızın %47'si, Bonsucro tarafından onaylı sürdürülebilir tedarikçilerden ve kaynaklardan elde edilmiştir.

Palm yağı taahhütlerimiz

Nutella®'da kullanılan bitkisel yağ, %100 RSPO sertifikalı sürdürülebilir palm yağıdır.

Nutella®'da kullanılan bitkisel yağ, %100 RSPO sertifikalı sürdürülebilir palm yağıdır.

Nutella®'da kullanılan bitkisel yağ, %100 RSPO sertifikalı sürdürülebilir palm yağıdır.  İşte bu nedenle, Nutella palm yağının, yüksek kalitede olan ve doğru şekilde işlenmiş diğer bitkisel yağlar kadar güvenli olduğunu garanti etmekteyiz. Ferrero'nun RSPO sertifikası alma başarısı, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Direktörü Richard Holland tarafından da takdir edilmiştir.

Ferrero olarak, Greenpeace'in tedarik zincirindeki şeffaflığın artırılması yönündeki talebini destekliyor ve bunun, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve tedarik zincirinde sorumluluk anlayışının temel bir parçası olduğuna inanıyoruz.Ferrero'nun ürün tedarik ettiği değirmenlerin tam listesine şu adresten ulaşabilirsiniz.

Nutella® için sürdürülebilir palm yağı ne anlama geliyor?

Nutella® için sürdürülebilir palm yağı ne anlama geliyor?

Ferrero Palm Yağı Taahhüdü ile, RSPO sertifikalandırma süreçlerinin de ötesine geçerek, hem sosyal hem de çevresel olarak, sürdürülebilir palm yağı üretimine yönelik sağlam taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz. Ferrero olarak, orman tahribatını, türlerin yok olmasını, yüksek sera gazı emisyonunu ve insan hakları ihlallerini önleyecek yeni bir yolda yürümek için tedarikçileriyle birlikte çalışıyoruz. Kar amacı gütmeyen teknik bir ortağımız olan TFT ile birlikte, Ferrero Taahhüdü ile tanımlanan çevresel ve sosyal kriterlere uygun olarak, ekim tesislerinde yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere doğrudan sahada çalışıyoruz. Her altı ayda bir, bu konuyla ilgili olarak halka açık düzenli güncellemeler yapmaktayız. Ayrıca, RSPO standartları ve taahhütlerine dayanan ve palm yağı endüstrisini reforme etmeyi amaçlayan bir girişim olan Palm Yağı İnovasyon Grubu'nun da bir üyesiyiz. Bu girişimlerde, 9 uluslararası çevresel sosyal toplum kuruluşu da yer almaktadır ve onların üyelikleri, palm yağına karşı olmayıp sürdürülebilir üretimi desteklediklerini kanıtlar niteliktedir

Greenpeace ve WWF, sürdürülebilir palm yağı taahhütlerimizi takdir ediyor

Greenpeace ve WWF, sürdürülebilir palm yağı taahhütlerimizi takdir ediyor

2016 Greenpeace Palm Yağı Puanlamasında, genel değerlendirmede iki başarılı lider şirketten biri seçildik ve aynı zamanda değerlendirilen 14 global tüketici ürünleri şirketi arasından, satın alınan palm yağının neredeyse %100'ünü ekim alanlarına kadar izleyebilen tek şirket olduk. 2016 yılının Eylül ayında yayınlanan WWF Palm Yağı Alıcıları Puanlamasında ise, 9 üzerinden 9 puan aldık ve ankette değerlendirilen 137 global şirket arasından, sektörde, sertifikalı sürdürülebilir ve izlenebilir palm yağının tüm şirketler için standart hale gelmesi yönündeki nihai sürdürülebilirlik hedefinde en başarılı şirketlerden biri olarak kabul edildik.

Orman Tahribatının Önlenmesi

Orman Tahribatının Önlenmesi

Palm yağı tedarik zincirimizde, yüksek karbonlu ormanları ve turbalık alanları korumaya önem vermekteyiz. Üstelik sadece öncelikli ormanları korumakla da kalmıyoruz. Tedarikçilerimizin de, biyoçeşitliliğe saygı göstermelerini ve orangutan gibi hayvan türlerinin doğal yaşam alanlarını korumalarını istiyoruz. Airbus Defense & Space, TFT ve SarVision ile birlikte, tedarikçilerimizin orman tahribatını önleme taahhüdümüze saygı gösterdiğinden emin olmak üzere pilot doğrulama sisteminin test aşamasındayız. Bu teknolojide, bize ürün tedarik eden ekim tesisleri ve onların etrafındaki ormanları doğru şekilde gösteren yüksek çözünürlüklü bir radar ve optik görüntüleme bir araya getiriliyor. Ortaklarımız, tabiatın evrimini analiz ederek, bize erken bir uyarı sistemi gibi her türlü değişikliği haber veriyor ve böylece tedarikçilerimiz ile birlikte aksiyon alabilmemiz için etkilenen ekim tesislerini tespit edebiliyoruz.

Palm yağımız konusunda da, insan haklarına saygı gösterildiğinden emin oluyoruz

Palm yağımız konusunda da, insan haklarına saygı gösterildiğinden emin oluyoruz

Tedarikçilerimizin, işçilerinin ve yerel halkın haklarına saygı göstermelerini istiyoruz. Tedarikçilerimizin, işçileri suiistimal etmemek, çalışma saatlerine uymak ve iş sözleşmeleri yapmak konusunda bir taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, yerli topluluklara ve halklara, onların arazilerini de etkileme olasılığı olan projelere onay verme veya vermeme hakkını tanıyan FPIC'a (Özgür, Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onay) da saygı göstermemiz gerekmektedir. Tedarik zincirimizde insan haklarına saygı gösterilmesi ve insan haklarının desteklenmesi konusunda, esas olarak BM İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri'ni benimsiyor ve ticari ortaklarımızdan da böyle yapmalarını bekliyoruz.

Fındık taahhütlerimiz

Sorumluluk Sahibi Tedarik Zinciri Doğru

Sorumluluk Sahibi Tedarik Zinciri Doğru

Fındık sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak, 2020'ye kadar tedarik zincirimizde %100 izlenebilirlik hedefimize ulaşmayı ve tedarikçilerimizin %100'ünün, fındıklarını aşağıdaki koşullara uygun olarak üretmelerini sağlamayı amaçlıyoruz:
- çalışma koşulları açısından ulusal tüzük (yerel tüzüğün belirlediği yaşın altındaki işçilerin çalıştırılmaması)
- Ferrero etik ilkeleri
- Ferrero iş ilkeleri
Ferrero® fındıklarının tedarik zincirinde izlenebilirlik, fındıkların hareketlerinin her üretim aşamasında izlenmesinden ve kaynaklarının tarım şirketine kadar geriye dönük takip edilmesinden oluşmaktadır. Bu sayede, fındık ağaçlarının yetiştiği yerleri, fındıklarımızı aldığımız çiftçilerin üretimlerini ve karşılaştıkları temel sorunlarını tam olarak görebiliyor ve ihtiyaç duydukları teknik desteği daha iyi sağlayabiliyoruz.

Ferrero Türkiye'de Tarım Programı

Ferrero Türkiye'de Tarım Programı

Tüm dünyada fındık satın alma ve yetiştirme konusunda edindiğimiz deneyim, en iyi tarım uygulamalarını standart hale getirmemizde ve tanıtmamızda bize yardımcı olmaktadır. Ailelerin sahip olduğu, ortalama 1-2 hektarlık büyüklüklerde yüzbinlerce fındık bahçesine ev sahipliği yapan Türkiye, fındığın ana üreticisi olduğu için 2012'de yerli ve uluslararası iş ortaklarımızı da içine alan "Ferrero Değerli Tarım Projesi’ni başlattık. Başlattığımız bu programın iki hedefi bulunmaktadır:
1. Üretimi arttırmak ve hasat sonrası hammaddenin yüksek kalite ve güvenlik standartlarında olmasını sağlamak
2. Bu konudaki birçok etik, sosyal ve çevresel sorunları ele almak.
Bu hedeflere ulaşmak için, bilimsel tarım uzmanlarından oluşan bir ekibimiz, fındık üretimine ayrılan alanlardaki çiftçilere destek olmakta ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda onlara eğitimler vermektedirler. Buna ek olarak, Örnek Sosyal Uygulamalar kapsamındaki ilgili eğitim programları ile, insanların uygun çalışma koşulları konusundaki farkındalığını ve bilgisini de arttırmaya çalışıyoruz. Bugün, artık sadece fındık çiftçileri ile ilgilenen özel Sosyal Görevlilerimiz bulunmaktadır. Ferrero Değerli Tarım Projesi programı sayesinde, 30.000'den fazla çiftçiye ulaşmış bulunuyoruz. 2012 yılından bu yana, üreticilerin Ferrero Değerli Tarım Projesi Fındık Üretim Standardına bağlılıklarını ve uyumlarını kanıtlamak amacıyla, habersiz kontroller yapıyor ve sahada alınacak somut aksiyonları geliştirmek üzere SCS gibi sertifikalandırma faaliyetleri alanında dünya çapında lider bir şirket ile birlikte çalışıyoruz.

Kakao taahhütlerimiz

Sürdürülebilir kakaomuzun değer zincirine doğru

Sürdürülebilir kakaomuzun değer zincirine doğru

Kakao ekim alanları, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır. Dünya pazarlarında kakaoya yönelik giderek artan talepler nedeniyle, çiftçiler bu talebi karşılayamamakta ve ekonomik, sosyal ve diğer bazı sorunları ele almakta güçlük çekmektedirler. Ferrero® olarak, biz her yıl 120.000 tonu aşkın kakao çekirdeği satın almaktayız. Tarımsal gıda sektörünün geleceğini güvenceye almak için önceliğimiz, sadece mükemmel kalitede kakao almak değil, aynı zamanda ve hatta daha da önemlisi, üretici ülkelerdeki çiftçi ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve onların teknik becerilerini geliştirmektir.

Çiftçilerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine yardımcı oluyoruz

Çiftçilerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine yardımcı oluyoruz

Taahhüdümüz, en iyi kakao çekirdeklerini aldığımızda sona ermemektedir. Ferrero olarak, 2020'ye kadar %100 sertifikalı sürdürülebilir kakaoya ulaşmayı hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için, çeşitli sertifikasyon kurumları (UTZ Certified, Yağmur Ormanları Birliği ve Adil Ticaret CertifiedTM) ile yakın temas halinde çalışıyoruz. Bu şekilde, çeşitli ülkelerdeki kakao çiftçilerinin ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve onların teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 2016 yılında, kakaomuzun %50'sinden fazlasını sertifikalı yapmayı başardık ve daha kısa sürede hedeflerimize ulaşmak için çabalarımızı yoğunlaştırmaya devam ediyoruz. Bunlara ek olarak, sosyal ve ekonomik gelişim ve etkili çevresel yönetim aracılığıyla, kakao çiftçilerinin oluşturduğu tarım gruplarında sürdürülebilir ekonomiyi destekleyen Dünya Kakao Derneğinin (WCF) de bir üyesiyiz.

Çocukları korumak ve eğitmek

Çocukları korumak ve eğitmek

Ferrero olarak, İş Ahlakı ve Değerlerimiz'de yer aldığı gibi, tüm tedarik zincirimizde çocuk haklarını korumaya kararlıyız. Çocuk haklarına yönelik kararlılığımız Ferrero'nun "Save the Children (Çocukları Koruyun)" vakfı ile başarılı bir ortaklık kurmasına da vesile olmuştur. Mart 2016 tarihinde başlayan bu projenin amacı, Fildişi Sahilinde kakao çiftliklerinde çalıştırılan çocukları korumayı ve onlara eğitim imkanı sağlamaktır.