PRIVATUMO POLITIKA

Įsigaliojimo data: 2015-07-01

FERRERO INTERNATIONAL S.A. (toliau – „Ferrero", „mes" arba „mūsų") gerbia Jūsų privatumą ir siekia apsaugoti jį tiek Jūsų apsilankymo svetainėje, susijusiose mobiliose svetainėse ir mikrosvetainėse (kurias „Ferrero" vardu gali valdyti trečiosios šalys) metu bei paskui (kartu vadinamos „Svetainėmis", o atskirai „Svetaine"). Šiuo atveju FERRERO INTERNATIONAL S.A., buveinė adresu: L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel verslo centras, B kompleksas (registracijos numeris B 60814) veikia kaip duomenų valdytojas. Šioje privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika") aprašoma mūsų informacijos Svetainėse rinkimo ir naudojimo praktika. Ši Privatumo politika taikoma tik Svetainėse surinktai informacijai ir netaikoma informacijai, gautai iš kitų šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant „Facebook", „Twitter", „YouTube" ir kitais trečiųjų šalių ar socialiniais tinklalapiais. Atsiminkite, kad FERRERO INTERNATIONAL S.A. neatsako už jokias kitas svetaines, kurias prižiūri kitos „Ferrero" grupei priklausančios įmonės. Jeigu nesutinkate su kuriomis nors Privatumo politikos sąlygomis, nesinaudokite Svetaine (Svetainėmis) ir neteikite mums asmeninių duomenų.

Asmeninės ir neasmeninės informacijos rinkimas. Mes renkame ir saugome tam tikrus Jūsų asmens tapatybės duomenis (t. y. informaciją, pagal kurią gali būti nustatyta Jūsų tapatybė; pvz., amžius, vardas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vartotojo vardas ir (arba) finansiniai duomenys) („PII"), kuriuos savanoriškai pateikiate Svetainėje. Tam tikrais atvejais galime paprašyti Jūsų PII, pvz., kai naudojatės kliento užsakymo forma, kad nusipirktumėte mūsų siūlomų produktų ar paslaugų, rašote komentarus ar klausimus, prašote informacijos, dalyvaujate akcijoje, konkurse ar totalizatoriuje, naudojatės kitomis Svetainės savybėmis ir funkcijomis. „Ferrero" nerinks PII iš Jūsų apsilankymų mūsų Svetainėse, nebent juos suteiktumėte savanoriškai, išskyrus kai kuriuos asmeninius duomenis, kuriuos renka informacinės sistemos ir programos, naudojamos tinklalapio darbui, kurių perdavimas neatskiriamas nuo Interneto komunikacinių protokolų naudojimo (pvz., IP adresai). Iš Jūsų nebus reikalaujama pateikti daugiau informacijos nei reikia dalyvavimui mūsų Svetainių veikloje. Jeigu nuspręsite nepateikti mums asmens tapatybės duomenų, vis tiek galite įeiti į mūsų svetainę, tačiau negalėsite dalyvauti tam tikrose akcijose, sukurti prisijungimo rekvizitų, kad galėtumėte naudotis atitinkamomis Svetainės funkcijomis, suaktyvinti arba naudotis serveriu, užpildyti pirkimo užsakymą arba gauti produkto informaciją.

Kai kuriuose Svetainių puslapiuose galėsite sukurti prisijungimo rekvizitus, įrašę savo vartotojo vardą / identifikacinį vardą arba elektroninio pašto adresą bei slaptažodį ir kitus duomenis, arba pasinaudoję vienu iš socialinių tinklų patvirtinimo metodų, pvz., per „Facebook", „Google+" ir „Yahoo". Jeigu nuspręsite sukurti prisijungimo rekvizitus, pasinaudodami savo paskyra viename iš socialinių tinklų, leisite mums prieiti prie viešos informacijos arba informacijos, kurią padarote vieša (pvz., vardas, vartotojo kodas, profilio nuotrauka), arba informacijos, prie kurios „leidžiate" prieiti. Patvirtindami tapatybę per vieną iš socialinių tinklų, leisite mums gauti prieinamą informaciją. Siūlome Jums peržiūrėti privatumo politiką ir visas pasirinkto patvirtinimo metodo sąlygas bei terminus.

Be to, kai prisijungiate prie Svetainės, pateikiate tam tikrus PII (pvz., IP adresą, pirkimo pageidavimus, profilio savybes), kurie apima identifikacinius duomenis, leidžiančius mums pateikti Jums skirtus specialius reklaminius pasiūlymus kartu su techniniais, ne asmeniniais duomenimis, nepadedančiais nustatyti asmens tapatybės („Ne PII", pvz., interneto naršyklės tipas), kuriuos galima rinkti ir saugoti, naudojantis „slapukų" technologija. Be to, kitos šalys, pvz., reklamos partneriai arba analitikai, gali rinkti informaciją apie Jūsų internetinę veiklą per laiką ir veiklą Svetainėse, jeigu gauna Jūsų sutikimą. Ši informacija padeda mums atnaujinti Svetainę, kad ji išliktų įdomi mūsų lankytojams ir būtų priderinta prie lankytojų interesų. Galite nustatyti savo kompiuterio naršyklę taip, kad išjungtumėte slapukus arba kad Jus įspėtų, kai atsiunčiami slapukai. Jeigu išjungsite slapukus, galbūt negalėsime optimizuoti Jūsų apsilankymo Svetainėje ir negalėsite naudotis tam tikromis Svetainės savybėmis.

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą Svetainėse rasite peržiūrėję mūsų slapukų tvarką čia.

Jūsų PII naudojimas. Kai pateikiate savo PII Svetainėje, mes apribosime jos naudojimą tik tuo tikslu, kuriuo informacija buvo renkama, vadovaujantis šios Privatumo politikos sąlygomis. Kiti riboti PII naudojimo būdai gali būti tokie:

§ Atsakyti į Jūsų klausimus ir pastabas; suteikti prieigą prie tam tikrų Svetainės sričių ir savybių; bendrauti su Jumis apie veiklą Svetainėje.

§ Įvykdyti Jūsų prašymus.

§ Tirti įtariamą apgavystę, priekabiavimą, fizinę grėsmę ir kitus įstatymų, normų ar taisyklių pažeidimus, šios Svetainės taisyklių ir tvarkos arba trečiųjų šalių teisių pažeidimus; arba tirti bet kokį įtartiną elgesį, kurį mes laikome netinkamu.

§ Jeigu Jūs pateikiate mums finansinius duomenis (pvz., kreditinės kortelės ar banko sąskaitos skaičius), pirkdami arba besinaudodami prekybinėmis paslaugomis, siūlomomis mūsų Svetainėje, mes galime pasinaudoti Jūsų pateikta finansine informacija užsakymo įvykdymui.

§ Padėti mums sukurti, pateikti ir pagerinti mūsų produktus, paslaugas, turinį ir reklamą, turint Jūsų sutikimą.

§ Pasidalinti duomenimis su savo motinine įmone, filialu, dukterinėmis įmonėmis, reklamos partneriais, kuriančiais, gaminančiais, pateikiančiais arba prižiūrinčiais Svetainę taip, kaip reikia mūsų funkcijų, susijusių su Svetaine, įgyvendinimui (pvz., Svetainės administravimas, akcijų ar kitų Svetainės savybių administravimas, rinkodara, duomenų analizė ir klientų aptarnavimas). Kad galėtume pasidalinti informacija, mums gali tekti perduoti Jūsų PII už numatytos jurisdikcijos ribų, o Jūs turite sutikti su tokiu perdavimu. Šios šalys negali naudoti PII kitu tikslu arba jų atskleisti.

§ Pasidalinti duomenimis su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis paslaugas, kurias mes kviečiame atitinkamoms mūsų funkcijoms, susijusioms su Svetaine, įvykdyti (tokios funkcijos gali apimti, bet neapsiriboti užsakymų įvykdymu, paketų pristatymu, pašto ir elektroninio pašto siuntimu, besikartojančių duomenų pašalinimu iš klientų sąrašų, duomenų analize ir rinkodaros pagalbos teikimu, mokėjimų kreditinėmis kortelėmis apdorojimu ir klientų aptarnavimu). Šios trečiosios šalys, reiškiančios paslaugas, veikia kaip „Ferrero" duomenų apdorotojai, turi prieigą prie PII, kurių reikia jų funkcijoms įvykdyti, ir gali rinkti arba saugoti duomenis, vykdydamos šias funkcijas, tačiau negali panaudoti PII kitais tikslais.

§ Mūsų vidiniu tikslu, pvz., auditui, duomenų analizei, tyrimams, kaip pagerinti savo produktus, paslaugas ir bendravimą su klientais.

§ Kitais tikslais, nurodomais renkant PII arba vadovaujantis papildomomis sąlygomis ir terminais, taikomais atitinkamai Svetainės savybei.

§ Kai atskleisti duomenis reikia pagal įstatymus, normas arba teismo įsakymu.

§ Teisinio proceso tikslu arba kai reikia sukurti, apginti ir pasinaudoti juridinėmis teisėmis.

Išskyrus aukščiau nurodytus atvejus, Jūsų PII neteiksime jokioms trečiosioms šalims, neturėdami Jūsų aiškaus sutikimo.

Rinkodaros tikslai. Galite pasirinkti, ar norite gauti iš mūsų rinkodaros pasiūlymus ir galite bet kada pakeisti savo privatumo nustatymus, pateikę mums rašytinį pranešimą. Jeigu nuspręsite negauti iš mūsų reklaminių pasiūlymų, mes Jums visiškai nesiųsime reklaminių pasiūlymų ir nesidalinsime Jūsų asmeniniais duomenimis su kitomis įmonėmis. Vis dėlto mes galime vis tiek su Jumis susisiekti administraciniu tikslu, pvz., norėdami patvirtinti pirkimo užsakymą arba tvarkyti kitus Jūsų prašymus.

Internetinis elgesio reklamavimas (profiliavimas). Kai kuriuose savo Svetainių puslapiuose mes galime naudoti ir (arba) leisti trečiųjų šalių reklamos partneriams rinkti (net ir per tinklo sekimo priemones, pvz., slapukus) identifikuojamus Jūsų veiklos šiuose puslapiuose duomenis. Ši informacija renkama, tik turint Jūsų išankstinį specialų sutikimą, kad ateityje, Jums apsilankius kitose Svetainėse, galima būtų Jums pateikti tikslinę reklamą.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymas. Jums priklauso pagrindinė mūsų surinktų ir naudojamų PII priežiūrą. Visada galite nuspręsti nepateikti tam tikrų PII, tačiau atsiminkite, kad tada ne visada galėsite pasinaudoti visomis Svetainės siūlomomis savybėmis (pvz., be atitinkamų PII negalėsime įvykdyti Jūsų pirkimo užsakymo). Jeigu norite patvirtinti, atnaujinti, atšaukti arba pataisyti savo PII, surinktus Svetainėje, susisiekite su mumis elektroniniu paštu privacy@ferrero.com.

Nuorodos į kitas Svetaines. Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines, kurios „Ferrero" nepriklauso, kurių mes nevaldome ir netvarkome. Atsiminkite, kad palikdami Svetainę, turite perskaityti kiekvieno Jūsų lankomo tinklalapio terminus, sąlygas ir privatumo politiką. Be to, turite savarankiškai patikrinti bet kokio tinklalapio, kuris atrodo ar skelbiasi esąs vienas iš mūsų Svetainių, autentiškumą (įskaitant nuorodas, gaunamas per elektroninį paštą). Neatsižvelgiant į Svetainėje galinčių būti nuorodų, mes nekontroliuojame, nerekomenduojame, netvirtiname ir nesame susiję su tokiais tinklalapiais ar jų turiniu, produktais, paslaugomis arba privatumo politika. Trečiųjų šalių svetaines peržiūrite savo rizika. Medžiagos iš atitinkamų tinklalapių parsisiuntimas gali pakenkti intelektinės nuosavybės teisėms arba leisti į Jūsų kompiuterinę sistemą patekti virusams.

Dalijimasis informacija

„Ferrero" Svetainėse su nepriklausomomis įmonėmis nesidalijama, neparduodama ir nenuomojama asmeninė informacija, kurią jos galėtų naudoti savo tikslais, jeigu Jums nesuteikiamas toks pasirinkimas.

Asmens tapatybės duomenys, kuriuos pateikiate mums, naudodamiesi mūsų Svetainėmis, kreipdamiesi dėl paslaugų ir produktų per tinklalapį, gali būti renkami ir saugomi vienoje arba daugiau bendrų duomenų bazių. Mes galime dalintis (turėdami Jūsų išankstinį sutikimą, kai to reikalauja įstatymai) asmens tapatybės duomenimis, surinktais apie Jus kartu su kitomis „Ferrero" įmonių šeimai priklausančiomis įmonėmis ir filialais. Mūsų „įmonių šeima" – tai su mumis bendro valdymo ar nuosavybės santykiais susijusių įmonių grupė. Mes dalinamės informacija „šeimos" viduje, įprastai dirbdami ir siūlydami produktus bei paslaugas mūsų klientams.

Šioje Svetainėje gali būti dalijamasi asmeniniais duomenimis su subrangovais (pvz., debesų kompiuterijos paslaugų tiekėjai). Subrangovams draudžiama naudoti šiuos duomenis kitu tikslu nei paslaugų teikimas „Ferrero". Jie negali dalintis arba perparduoti šių duomenų.

Svetainės metrika galima dalintis su kitomis „Ferrero" svetainėmis, filialais arba skyriais. Pasidalinta informacija laikoma bendra ir neapima Jūsų asmens tapatybės duomenų.

Ši Svetainė atskleis Jūsų asmens tapatybės duomenis be atskiro pranešimo, tik jeigu to reikalaujama pagal įstatymą arba jeigu gera valia tikima, kad toks veiksmas reikalingas: (a) kad būtų laikomasi įstatymo normų ar „Ferrero" atžvilgiu taikomu teisiniu procesu; (b) norint apsaugoti „Ferrero" ir šios Svetainės teises ir nuosavybę; arba (c) norint veikti skubiais atvejais, kai reikia apsaugoti asmeninį „Ferrero" vartotojų saugumą, jo svetaines arba visuomenę.

Vaikų privatumo apsauga. „Ferrero" rimtai žiūri į vaikų privatumo apsaugą. Mūsų Svetainės veikia pagal visus galiojančius žemiau nurodytos jurisdikcijos įstatymus. Mes nerenkame nepilnamečių vaikų PII arba (jeigu leidžia įstatymai) jaunesnių nei trylikos (13) metų amžiaus vaikų duomenų. Jaunesni nei trylikos (13) metų amžiaus vaikai privalo gauti tėvo arba globėjo sutikimą pateikti asmeninius duomenis Svetainėje. Jeigu duomenų rinkimo metu nustatome, kad vartotojas yra jaunesnis, mes negalėsime naudotis jo duomenimis ar turėti jo asmeninių duomenų, neturėdami tėvo arba globėjo sutikimo. Neturėdamas tokio sutikimo, vaikas negalės dalyvauti atitinkamoje veikloje. Tėvas arba globėjas gali peržiūrėti, pašalinti, pakeisti arba atsisakyti leisti toliau rinkti ir naudoti savo vaiko asmeninius duomenimis, susisiekdamas su mumis vienu iš būdų, nurodytų skyriuje „Jūsų asmeninių duomenų tvarkymas" (prašome nurodyti vaiko vardą, adresą ir elektroninio pašto adresą).

Saugos praktika; išlaikymas. Jūsų PII saugumas mums labai svarbus. Mes ėmėmės protingų fizinių, elektroninių ir vadybinių priemonių, kad apsaugotume renkamą informaciją. Tačiau dėl iš esmės atviro Interneto pobūdžio mes negalime užtikrinti, kad mūsų bendravimo duomenys, Svetainėje arba mūsų serveriuose saugoma informacija bus visiškai apsaugota nuo neleistino trečiųjų šalių priėjimo (pvz., piratų). Jeigu naudojatės Svetaine, vadinasi, prisiimate riziką. Kiek leidžia įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant visais tiesioginiais, specialiais, netiesioginiais, logiškai išplaukiančiais ar baudžiamaisiais nuostoliais arba bet kokia kita žala, numatyta sutartyje (įskaitant esminius pažeidimus), deliktu (įskaitant aplaidumą) ir pan.), kuriuos galite patirti dėl informacijos, kurią pateikiate Svetainėje, praradimo, neleistinos prieigos, netinkamo naudojimo arba pakeitimo. Mes išsaugome surinktą informaciją, kol to reikia tiems tikslams, dėl kurių ji buvo rinkta, nebent įstatymas numato arba leidžia ilgesnį išlaikymo laikotarpį.

Taikoma teisė / jurisdikcija. Visiems klausimams, susijusiems su Svetaine ir (arba) šia Privatumo politika, taikoma Liuksemburgo teisė, netaikant teisės principų konflikto ar pasirinkimo. Jūs sutinkate, kad Liuksemburgo teismai turės išskirtinę jurisdikciją spręsti bet kokius teisinius klausimus, susijusius su Svetaine ir (arba) Privatumo politika. Mes neužtikriname ir neduodame suprasti, kad Svetainės ir jų turinys / jose esanti medžiaga tinka naudoti už Liuksemburgo ribų. Šie produktai ir paslaugos gali būti prieinami ne visose vietose. Jeigu esate ne Liuksemburge, Jūs vienintelis atsakote už visų galiojančių vietinių įstatymų laikymąsi.

Turto perdavimas. Vykdydami veiklą, mes galime pirkti ir parduoti turtą. Jeigu kitas asmuo įsigyja „Ferrero" ir visą arba didžiąją dalį jo turto, mūsų surinkti PII ir ne PII apie Svetainių vartotojus gali būti perduoti tokiam asmeniui. Be to, jeigu prieš mus pradedamas bankroto arba reorganizavimo procesas, tokia informacija gali būti laikoma mūsų turtu ir gali būti parduota arba perduota trečiosioms šalims.

Atskiriamumas. Jeigu kuri nors šios Privatumo politikos nuostata ar terminas tampa dėl bet kokių įstatyminių ar viešosios politikos priežasčių negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, ji turi būti atskiriama savo negaliojimo ar neįgyvendinamumo apimtimi, o likusios nuostatos lieka galioti visiškai.

Mūsų Privatumo politikos pakeitimai ir atnaujinimas. „Ferrero" pasilieka teisę bet kada pakeisti arba atnaujinti savo Privatumo politiką be išankstinio pranešimo Jums. Prašome kartais pasitikinti, ar Privatumo politika nebuvo pakeista ar atnaujinta. Pakeitimai skelbiami čia ir pirmajame Privatumo politikos puslapyje atsispindės atnaujinta įsigaliojimo data, jeigu būtų padaryti kokie nors pakeitimai ar atnaujinimai.

Kontaktiniai duomenys. Jeigu turite klausimų arba pastabų apie Svetaines ar šią Privatumo politiką, galite susisiekti su mumis šiuo elektroninio pašto adresu privacy@ferrero.com, nurodydami, iš kurios šalies rašote.

© 2015 Ferrero Grupė