Discover Nutella® inside and outside

ZOZNÁMTE SA S NOVOU ETIKETOU NUTELLA®
Ste pripravení zoznámiť sa s nátierkou Nutella®?
Prejdite doprava a začnite!

Vylepšený vzhľad, rovnaká lahodná chuť!

Receptúru Nutella® overila spoločnosť SGS

Naša nezameniteľná receptúra na nátierku Nutella® je vo všetkých krajinách sveta rovnaká. Je vyrobená zo 7 kvalitných surovín, bez konzervačných látok, farbív a stužených tukov. Za to ručí naša interná stratégia kvality a overuje to spoločnosť SGS.

Palmový olej zo 100% trvalo udržateľných plantáží s certifikátom RSPO

Palmový olej zo 100% udržateľných plantáží s certifikátom RSPO a záväzkom neodlesňovať.

Kakao s certifikátom RAC™

Do konca roka 2020 bude 100% objemu kakaa kupovaného na nátierku Nutella® pochádzať z fariem s certifikáciou RAC alebo UTZ.

Nadčasový charakter a hodnoty Nutella®

Značku Nutella® už po generácie symbolizuje vášeň, kvalita a dôraz na používané suroviny. Dnes sú tieto hodnoty vyjadrené na našich legendárnych pohároch Nutella®.

Od krému Supercrema, predchodcu Nutelly, až po súčasnosť, plnia naše poháre úplne rovnakú úlohu: uchovávajú nezameniteľnú chuť našej originálnej receptúry, aby ste sa z nej mohli tešiť spolu so svojimi blízkymi.

Poďme sa na to pozrieť bližšie!

Produkt Ferrero Supercrema
Nová etiketa Nutella

Náš palmový olej

Palmový olej zo 100% udržateľných plantáží s certifikátom RSPO a záväzkom neodlesňovať.

Palmový olej v nátierke Nutella® pochádza z certifikovaného dodávateľského reťazca, kde je uchovávaný oddelene od palmového oleja bez certifikátu. Získavame ho z rôznych certifikovaných plantáží a uchovávame ho oddelene od bežného palmového oleja počas celej jeho cesty reťazcom dodávateľov. Tento systém nám umožňuje vysledovať všetok nami používaný palmový olej späť do lisovní a tým zaručiť, že nepochádza z plantáží vzniknutých odlesňovaním.

Palmový olej v produktoch Nutella® pochádza z certifikovaného dodávateľského reťazca, kde sa skladuje oddelene od palmového oleja bez certifikácie

Naše kakao

Do konca roka 2020 bude 100 % objemu kakaa pre nátierku Nutella® pochádzať z fariem s certifikáciou RAC alebo UTZ.

Kupovaním kakaa z fariem s certifikáciou RAC alebo UTZ pomáhame zlepšovať život farmárov a ich rodín a chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu. Certifikované farmy musia spĺňať prísne kritériá, aby zabezpečili ekologickú, spoločenskú a ekonomickú udržateľnosť.
Certifikácia a spätná vysledovateľnosť sú základom prístupu spoločnosti Ferrero k trvalej udržateľnosti, naše všeobecne prospešné aktivity v tejto oblasti však idú aj nad rámec certifikácie.

Kakao s certifikátom RAC™ alebo UTZ

Overovací program "Naša kvalita"

Kvalita je pre nás dôležitá rovnako ako pre vás, preto ručíme za vysokú kvalitu štandardov v každej továrni na svete, ktorá vyrába nátierku Nutella®. Niektoré z týchto štandardov overuje aj spoločnosť SGS, popredná medzinárodná inštitúcia pre kontrolu, overovanie, testovanie a certifikáciu. Spoločnosť SGS, ako nezávislý poskytovateľ služieb overuje, že naša nátierka Nutella® a jej suroviny spĺňajú požiadavky programu overovania "Naša kvalita".

Overovací program Naša kvalita
Overovací program Naša kvalita

Ako overovací program spoločnosti SGS funguje?

Spoločnosť SGS nezávisle overuje štandardy kvality podľa programu založeného na 4 pilieroch:

Overovací program spoločnosti SGS – Štandardy kvality

DEFINÍCIA ŠTANDARDOV KVALITY

V tejto fáze spoločnosti SGS a Ferrero definujú referenčné dokumenty, ktoré budú predstavovať štandardy kvality, podľa ktorých sa bude overovací program vykonávať.

Overovací program spoločnosti SGS – Audity

AUDITY

Auditori spoločnosti SGS každoročne uskutočnia audit v sídle a každom výrobnom závode spoločnosti Ferrero, ktorý vyrába nátierku Nutella® kdekoľvek na svete. Tieto audity, ohlásené alebo neohlásené, overia, či sa dodržiava plán kontroly, ktorý spoločnosť Ferrero definovala pre každú fázu výroby – od vstupných surovín až po hotový výrobok.

Overovací program spoločnosti SGS – Testovanie

TESTOVANIE

Okrem auditov vykonáva spoločnosť SGS aj pravidelnú analýzu (prebiehajúcu v nezávislých laboratóriách) vzoriek surovín a hotových výrobkov odobratých v každom závode vyrábajúcom nátierku Nutella®.

Overovací program spoločnosti SGS – Monitorovanie trhu

MONITOROVANIE TRHU

Spoločnosť SGS tiež plánuje náhodne odoberať vzorky výrobkov v mieste predaja za účelom testovania a kontroly označenia produktov.

O spoločnosti SGS

Spoločnosť SGS bola založená v roku 1878 a zaregistrovaná v Ženeve v roku 1919 ako Société Générale de Surveillance. Dnes je spoločnosť SGS vďaka svojej sieti zastúpení a laboratórií pôsobiacich v rôznych častiach sveta uznávaným globálnym vzorom pre meranie kvality a integrity.

Materiály používané na výrobu pohára Nutella®

Pohár Nutella® je vyrobený z rôznych materiálov. Poďme sa pozrieť na každý z nich – uľahčí vám to ich správnu recykláciu podľa miestnych pravidiel pre recykláciu a zber odpadov. Na niektorých etiketách nátierky Nutella® si môžete všimnúť symbol pre každý použitý materiál. Ak tieto symboly na vašom pohári nenájdete, je to preto, že na niektoré menšie obaly sa nezmestia.

Pohár môžete
znovu použiť!
Materiály s novou etiketou Nutella – pohár Nutella®

Vedeli ste, že v súčasnosti je pri výrobe pohára Nutella® použitých v priemere 30%* recyklovaných surovín?

* Ročná priemerná hodnota vypočítaná na základe vyhlásenia od dodávateľov spoločnosti Ferrero.

Materiály s novou etiketou Nutella – GL 70

Vysvetlivky skratiek*:
PP5 znamená polypropylén

Pohár Nutella®

Pohár Nutella® je vyrobený zo skla a papierová etiketa, ktorá je na ňom nalepená, neovplyvňuje recyklovateľnosť pohára.

Materiály s novou etiketou Nutella – GL 70

Vysvetlivky skratiek*:
PP5 znamená polypropylén

SKLO

Dajte mu druhú šancu, nájdite mu nové využitie!

Materiály s novou etiketou Nutella – viečko Nutella®
Materiály s novou etiketou Nutella – PP5

Vysvetlivky skratiek*:
PP5 znamená polypropylén

Viečko Nutella®

Viečko na pohári Nutella® je vyrobené z plastu určeného na potravinárske použitie. Je recyklovateľné, nezávadné a jeho vlastnosti umožňujú po otvorení uchovať nátierku Nutella® v optimálnom stave.

Materiály s novou etiketou Nutella – PP5

Vysvetlivky skratiek*:
PP5 znamená polypropylén

PLAST

Minimálne množstvo odpadu vyhodeného do koša.

Materiály s novou etiketou Nutella – disk Nutella®
Materiály s novou etiketou Nutella – PAP 21

Vysvetlivky skratiek*:
PAP 21 znamená papier

Disk Nutella®

Disk vnútri viečka pohára Nutella® je vyrobený z papiera. Keď pohár prvýkrát otvoríte, budete počuť typické lupnutie, ktoré znamená, že pohár nebol ešte nikdy predtým otvorený.

Materiály s novou etiketou Nutella – PAP 21

Vysvetlivky skratiek*:
PAP 21 znamená papier

PAPIER

Uchováva chuť nátierky Nutella®.
Materiály s novou etiketou Nutella – ochranná tesniaca fólia Nutella®
Materiály s novou etiketou Nutella – C/PAP 82

Vysvetlivky skratiek*:
C/PAP 82 znamená kompozit (papier a lepenka/hliník)

Ochranná tesniaca fólia Nutella®

Ochranná tesniaca fólia na pohári Nutella® pomáha uchovať legendárnu chuť nátierky a je vyrobená z materiálu zloženého z papiera a hliníka.

Materiály s novou etiketou Nutella – C/PAP 82

Vysvetlivky skratiek*:
C/PAP 82 znamená kompozit (papier a lepenka/hliník)

PAPIER A HLINÍK