Naše vize o udržitelnosti | Nutella

Naše záväzky pre udržateľnosť

Naša vízia

Do nátierky Nutella® vyberáme iba kvalitné suroviny, ktoré rešpektujú náš seriózny a trvalý záväzok pre udržateľnosť. Zistite viac.

 
Pojďme si promluvit o udržitelnosti | Nutella

Poďme sa pozhovárať o udržateľnosti

Snažíme sa stále zlepšovať zodpovedné získavanie surovín v rámci celého dodávateľského reťazca, zlepšovať životné podmienky poľnohospodárov a ich komunít a podporovať udržateľné postupy na ochranu prírodných zdrojov. Spolupracujeme s partnermi, nevládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami, aby sa táto misia stala súčasťou nášho každodenného života. Starostlivo vyberáme kvalitné suroviny v súlade s naším záväzkom pre udržateľnosť, a to tak sociálnym, ako aj environmentálnym.

 

Staráme sa o ľudí a planétu

Kvalitné suroviny do nátierky Nutella® sú výsledkom každodenného úsilia každého jednotlivca v dodávateľskom reťazci. V spoločnosti Ferrero nie je orientácia na zákazníka iba abstraktná hodnota. Naopak, každodenne ju zavádzame do praxe na základe vlastnej zodpovednosti, ktorá ide nad rámec komerčných cieľov. Táto zodpovednosť sa odráža v kvalite a čerstvosti našich produktov, bezpečnosti potravín, zodpovednej a transparentnej komunikácii a ustavičných inováciách. Základným princípom v spoločnosti Ferrero je uznanie ľudského prínosu a ochrana ľudskej dôstojnosti. Rešpekt k ľudským právam a podpora pohody zamestnancov sú navyše hlboko zakorenené v základných hodnotách a princípoch nášho rodinného podnikania. Ide o zásadné prvky udržateľnosti našich vlastných obchodných operácií a vytváranie hodnôt v komunitách, kde pôsobíme.

 
Péče o rostliny | Nutella

Snažíme sa chrániť životné prostredie tým, že maximálne redukujeme našu stopu, napríklad prostredníctvom rámca F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. V rámci tohto programu spoločnosť Ferrero spustila programy FFV – Ferrero Farming Values – na podporu miestnych obyvateľov pri riešení poľnohospodárskych, sociálnych, environmentálnych a ekonomických otázok súvisiacich s pestovaním našich hlavných surovín. Tieto programy kombinujú rozvoj konkrétnych projektov a partnerstiev, prijatie štandardov a certifikácií a aj inštitucionálne a kolektívne záväzky. Pokiaľ chcete vedieť viac o našej spoločenskej zodpovednosti, prečítajte si najnovšiu CSR správu spoločnosti Ferrero tu

Zistite viac o kvalite a surovinách

Ak sa vám páči, zdieľajte na