Naše vize o udržitelnosti | Nutella

Naše záväzky pre udržateľnosť

Naša vízia

Do nátierky Nutella® vyberáme iba kvalitné suroviny, ktoré rešpektujú náš seriózny a trvalý záväzok pre udržateľnosť. Zistite viac.

 
Pojďme si promluvit o udržitelnosti | Nutella

Poďme sa pozhovárať o udržateľnosti

Snažíme sa stále zlepšovať zodpovedné získavanie surovín v rámci celého dodávateľského reťazca, zlepšovať životné podmienky poľnohospodárov a ich komunít a podporovať udržateľné postupy na ochranu prírodných zdrojov. Spolupracujeme s partnermi, nevládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami, aby sa táto misia stala súčasťou nášho každodenného života. Starostlivo vyberáme kvalitné suroviny v súlade s naším záväzkom pre udržateľnosť, a to tak sociálnym, ako aj environmentálnym.

 

Staráme sa o ľudí a planétu

Kvalitné suroviny do nátierky Nutella® sú výsledkom každodenného úsilia každého jednotlivca v dodávateľskom reťazci. V spoločnosti Ferrero nie je orientácia na zákazníka iba abstraktná hodnota. Naopak, každodenne ju zavádzame do praxe na základe vlastnej zodpovednosti, ktorá ide nad rámec komerčných cieľov. Táto zodpovednosť sa odráža v kvalite a čerstvosti našich produktov, bezpečnosti potravín, zodpovednej a transparentnej komunikácii a ustavičných inováciách. Základným princípom v spoločnosti Ferrero je uznanie ľudského prínosu a ochrana ľudskej dôstojnosti. Rešpekt k ľudským právam a podpora pohody zamestnancov sú navyše hlboko zakorenené v základných hodnotách a princípoch nášho rodinného podnikania. Ide o zásadné prvky udržateľnosti našich vlastných obchodných operácií a vytváranie hodnôt v komunitách, kde pôsobíme.

 
Péče o rostliny | Nutella

O ochranu životného prostredia usilujeme aj tým, že čo najviac minimalizujeme našu ekologickú stopu. Realizujeme to napríklad prostredníctvom siete F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability (Záväzok spoločnosti Ferrero pre udržateľné poľnohospodárstvo). Ako súčasť tejto schémy zaviedla spoločnosť Ferrero programy FFV – Ferrero Farming Values na podporu miestnych obyvateľov pri riešení poľnohospodárskych, sociálnych, ekologických a ekonomických problémov spojených s pestovaním našich hlavných surovín. Tieto programy kombinujú rozvoj špecifických projektov a partnerstva, zavádzanie noriem a certifikácií, ako aj inštitucionálne a kolektívne záväzky. Pre viac informácií o našej spoločenskej zodpovednosti si prečítajte najnovšiu správu spoločnosti Ferrero o udržateľnosti tu.

Udržateľné potraviny: výzva pre celé ľudstvo

Vedecký panel pre udržateľnú výživu (The Sustainable Nutrition Scientific Board, SNSB) skúma, aké dôležité budú v polovici 21. storočia pre stravovanie ľudí udržateľné potraviny.

SNSB logo

Očakáva sa, že v roku 2050 bude na planéte žiť približne 10 miliárd ľudí a produkcia a spotreba potravy postupne dosiahnu limitov našej Zeme a jej systémov. Aby bol dostatok jedla pre všetkých a popritom aj udržateľné produkty, potrebujeme novátorské prístupy, ktoré ponúknu riešenia tak pre zdravie, ako aj pre výživu ľudí. Súčasne však tieto prístupy musia rešpektovať kľúčové ekosystémy, od ktorých je náš svet závislý. Aj preto Nutella® založila a podporuje Vedecký panel pre udržateľnú výživu (The Sustainable Nutrition Scientific Board, SNSB), skupinu uznávaných medzinárodných expertov, ktorí sa spojili a nezávisle skúmajú a šíria informácie o tom, aké dôležité budú udržateľné potraviny pre výživu ľudstva v roku 2050.

Prečítajte si viac

Koncepcia udržateľných potravín hľadá cesty, ako zaistiť ľuďom dostatok energie a základné živiny nutné na to, aby celá populácia bola zdravá, no ako zároveň obmedziť spotrebu prírodných a spoločenských zdrojov. Panel je zložený z vynikajúcich vedeckých expertov z celého sveta naprieč disciplínami, ktoré sa navzájom dopĺňajú (environmentálna veda, výživa, zdravotníctvo, výskum potravinového prostredia, epidemiológia, výskum chorôb prenášaných potravinovým reťazcom atď.). Títo odborníci usilujú o nezávislý, celostný a vedecký prístup k problému. Ktokoľvek z členov panelu môže navrhnúť výskumnú tému alebo partnerskú organizáciu, ktorá podporí činnosť panelu. Táto globálna výzva kladie pred expertov úlohu hľadať uskutočniteľné a udržateľné postupy a také riešenia výživy ľudí, ktoré ozaj myslia na budúcnosť nášho sveta. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Zistite viac o kvalite a surovinách

Ak sa vám páči, zdieľajte na