Logo certifikovaného palmového oleje a palma | Nutella

PALMOVÝ OLEJ

100 % udržateľný palmový olej s certifikáciou RSPO a záväzok, že nebude dochádzať k žiadnemu odlesňovaniu.

Sme si vedomí toho, že dodávateľský reťazec palmového oleja čelí environmentálnym výzvam, najmä pokiaľ ide o jeho dopad na odlesňovanie. Preto je spoločnosť Ferrero odhodlaná stať sa priekopníkom v udržateľnej transformácii odvetvia palmového oleja a bola jednou z prvých globálnych spoločností, ktoré získali 100 % certifikovaný štandard RSPO pre dodávateľský reťazec segregovaného palmového oleja.

 
Palm Oil Fruit | Nutella

Odkiaľ pochádza? Kliknite a vydajte sa na cestu.

100 % sledovateľný palmový olej

Palmový olej, ktorý používame do nátierky Nutella®, je stopercentne udržateľný a sledovateľný až do spracovateľských podnikov. Pochádza hlavne z Malajzie (v priemere okolo 80 % našich objemov), ďalej z Indonézie a Papuy Novej Guiney.

 
Nutella Map
Certifikovaný udržitelný palmový olej | Nutella

RSPO vyvinula súbor environmentálnych a sociálnych kritérií, ktoré musia spoločnosti dodržiavať, aby mohli vyrábať udržateľný palmový olej (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Cieľom týchto kritérií je presadiť udržateľné postupy pri pestovaní palmového oleja.

Palmový olej v nátierke Nutella® pochádza z certifikovaného „oddeleného“ dodávateľského reťazca. Získava sa z rôznych certifikovaných plantáží a je v celom dodávateľskom reťazci oddelený od bežného palmového oleja. Prostredníctvom tohto systému možno vysledovať všetok náš palmový olej až späť do spracovateľských podnikov, čo zaručuje, že nepochádza z plantáží vystavených odlesňovaniu.

 
Plody na palmový olej a palmy | Nutella

7 princípov RSPO

Aby získali pestovatelia palmového oleja certifikáciu RSPO, musia dodržiavať nasledujúcich sedem zásad (aktualizácia RSPO Principles & Criteria 2018):

Princíp 1:  Správajte sa eticky a transparentne

Princíp 2: Pracujte legálne a rešpektujte práva

Princíp 3: Optimalizujte produktivitu, efektivitu, pozitívne dopady a odolnosť

Princíp 4: Rešpektujte komunitu a ľudské práva a prinášajte výhody

Princíp 5: Podporujte začlenenie drobných poľnohospodárov

Princíp 6: Rešpektujte práva a podmienky pracovníkov

Princíp 7: Chráňte, zachovávajte a zlepšujte ekosystémy a životné prostredie

 

 

 

Vedeli ste?

Kritérium 7.12, súčasť Princípu 7, vyžaduje, aby nová výsadba nespôsobovala odlesňovanie ani nenahradzovala žiadnu oblasť potrebnú na udržanie alebo zvýšenie HCV – vysoká hodnota pre zachovanie prostredia. HCV sú biologické, ekologické, sociálne alebo kultúrne hodnoty mimoriadneho významu alebo zásadného významu v krajine. Pre viac informácií navštívte *RSPO.

 

Palm Oil Trees | Nutella

Nad rámec certifikácie

Aby sme posilnili naše záväzky nad rámec certifikácie RSPO, spísala spoločnosť Ferrero v spolupráci s dodávateľmi v roku 2013 Chartu palmového oleja Ferrero® Charter, aby usilovali o spôsoby pestovania, ktoré zabránia odlesňovaniu, vyhynutiu druhov, vysokým emisiám skleníkových plynov a porušovaniu ľudských práv. Aby sme zvýšili transparentnosť nášho dodávateľského reťazca, pravidelne a dobrovoľne zverejňujeme najnovšie údaje o sledovateľnosti v našich dodávateľských prevádzkach. Najnovšiu verziu nájdete tu.

Ferrero je tiež členom POIG (Palm Oil Innovation Group), iniciatívy zahrnujúcej pestovateľov, výrobcov a nevládne organizácie spolupracujúce na transformácii priemyslu palmového oleja. Pre viac informácií sa pozrite tu.

Palm Oil Scorecard | Nutella

Naše úsilie je ocenené WWF

Naše úsilie uznávajú dôveryhodné nevládne organizácie ako WWF. Vo svojej hodnotiacej správe 2020 Palm Oil Buyers' Scorecard, ktorá hodnotí globálne spoločnosti za ich podporu udržateľnosti palmového oleja, uvádza WWF spoločnosť Ferrero ako číslo 1 zo 173. Na základe skóre 21,5 z 22 zaraďuje WWF spoločnosť Ferrero na popredné miesto v oblasti svetových maloobchodníkov, výrobcov spotrebného tovaru a spoločností poskytujúcich stravovacie služby. Spoločnosť Ferrero je uznávaná najmä za svoje úsilie pri riešení problému odlesňovania v tropických oblastiach a za transparentnosť svojho dodávateľského reťazca. Tento výsledok je veľmi dôležitým uznaním nášho úsilia v oblasti udržateľnosti palmového oleja a veľkým povzbudením pokračovať v nastavenej ceste.

 
Ak sa vám páči, zdieľajte na