Logo certifikovaného palmového oleje a palma | Nutella

PALMOVÝ OLEJ

100 % udržateľný palmový olej s certifikáciou RSPO a záväzok, že nebude dochádzať k žiadnemu odlesňovaniu.

Sme si vedomí toho, že dodávateľský reťazec palmového oleja čelí environmentálnym výzvam, najmä pokiaľ ide o jeho dopad na odlesňovanie. Preto je spoločnosť Ferrero odhodlaná stať sa priekopníkom v udržateľnej transformácii odvetvia palmového oleja a bola jednou z prvých globálnych spoločností, ktoré získali 100 % certifikovaný štandard RSPO pre dodávateľský reťazec segregovaného palmového oleja.

 
Palm Oil Fruit | Nutella

Certifikovaný udržateľný palmový olej

Palmový olej, ktorý používame do nátierky Nutella®, je stopercentne udržateľný a sledovateľný až do spracovateľských spoločností. Pochádza najmä z Malajzie (v priemere okolo 80 % našich objemov) a takisto z Indonézie.

 
Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO vyvinula súbor environmentálnych a sociálnych kritérií, ktoré musia spoločnosti dodržiavať, aby mohli vyrábať udržateľný palmový olej (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Cieľom týchto kritérií je presadiť udržateľné postupy pri pestovaní palmového oleja.

Palmový olej v nátierke Nutella® pochádza z certifikovaného „oddeleného“ dodávateľského reťazca. Získava sa z rôznych certifikovaných plantáží a je v celom dodávateľskom reťazci oddelený od bežného palmového oleja. Prostredníctvom tohto systému možno vysledovať všetok náš palmový olej až späť do spracovateľských podnikov, čo zaručuje, že nepochádza z plantáží vystavených odlesňovaniu.

Plody na palmový olej a palmy | Nutella

7 princípov RSPO

Aby získali pestovatelia palmového oleja certifikáciu RSPO, musia dodržiavať nasledujúcich sedem zásad (aktualizácia RSPO Principles & Criteria 2018):

Princíp 1:  Správajte sa eticky a transparentne

Princíp 2: Pracujte legálne a rešpektujte práva

Princíp 3: Optimalizujte produktivitu, efektivitu, pozitívne dopady a odolnosť

Princíp 4: Rešpektujte komunitu a ľudské práva a prinášajte výhody

Princíp 5: Podporujte začlenenie drobných poľnohospodárov

Princíp 6: Rešpektujte práva a podmienky pracovníkov

Princíp 7: Chráňte, zachovávajte a zlepšujte ekosystémy a životné prostredie. Kritérium 7.12, súčasť Princípu 7, vyžaduje, aby nová výsadba nespôsobovala odlesňovanie ani nenahradzovala žiadnu oblasť potrebnú na udržanie alebo zvýšenie HCV – vysoká hodnota pre zachovanie prostredia. HCV sú biologické, ekologické, sociálne alebo kultúrne hodnoty mimoriadneho významu alebo zásadného významu v krajine.

Pre viac informácií navštívte RSPO.

 

 

 
Palm Oil Trees | Nutella

Nad rámec certifikácie

Chceme, aby naše záväzky siahali nad rámec certifikácie RSPO, preto sme vyvinuli spolu s našimi dodávateľmi tzv. Chartu palmového oleja spoločnosti Ferrero. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby celý sektor podnikania s palmovým olejom bol prínosom pre ľudstvo i prírodu. Aby náš dodávateľský reťazec bol maximálne transparentný a každá jeho časť sledovateľná, každých šesť mesiacov zverejňujeme aktualizované údaje o podnikoch a plantážach, odkiaľ pochádza náš palmový olej. Posledné vydanie správy si prečítajte tu.

Ferrero je tiež členom skupiny POIG (Palm Oil Innovation Group, Skupina pre inovácie v podnikaní s palmovým olejom). Táto iniciatíva združuje pestovateľov, výrobcov a nevládne organizácie. Jej členovia spoločne usilujú o premenu tejto oblasti podnikania. Viac informácií nájdete tu.

nutella-brot2x

Vedeli ste?

Dodávky palmového oleja pre spoločnosť Ferrero prispievajú pri porovnaní s necertifikovaným palmovým olejom ku zníženiu emisií skleníkových plynov (GHG) o 56%*. Ide o výsledok štúdie z roku 2019, ktorá je plne kompatibilná s normou ISO 14044 a kladie si za cieľ zistiť, aký má získavanie palmového oleja vplyv na životné prostredie.

*Na kg rafinovaného, bieleného a deodorizovaného (RBD) palmového oleja.

Monitoring využitia pôdy vďaka sieti satelitov

Aby sme posilnili naše zásady ochrany proti odlesňovaniu, používame nástroje ako napr. inovatívne Starling technológie. Pomocou nich sledujeme takmer v reálnom čase celý náš dodávateľský reťazec palmového oleja, aby sme zaistili, že nedochádza k odlesňovaniu. Vďaka tomuto systému využívajúcemu kombináciu radaru s vysokým rozlíšením a optických satelitných snímok mapujeme využitie pôdy s presnosťou až na 1,5 metra a odhaľujeme potenciálne odlesňovanie. V tomto hypotetickom prípade sme schopní danú záležitosť vyšetriť a prijať príslušné opatrenia.

Na mape technológií Starling sú rozlíšené palmové plantáže, prírodné lesy a ďalšie oblasti. Teraz sa v tomto videu pozrieme, ako to presne funguje.

Palm Oil Scorecard | Nutella

Naše úsilie získalo uznanie od Svetového fondu na ochranu prírody (WWF)

Naše úsilie uznali dôveryhodné neziskové organizácie, ako je Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Vo svojej hodnotiacej správe Palm Oil Buyers Scorecard 2021, ktorá posudzuje globálne spoločnosti z hľadiska ich podpory udržateľného palmového oleja, je Ferrero hodnotené Svetovým fondom na ochranu prírody ako organizácia, ktorá vedie medzi 227 globálnymi spoločnosťami na celkovom treťom mieste a je prvá spomedzi všetkých výrobcov s výsledkom 21,7 z 24. Spoločnosť Ferrero je uznávaná pre svoje konkrétne akcie a pokrok na ceste k dosiahnutiu udržateľnejšieho globálneho odvetvia palmového oleja. Tento výsledok je veľkým povzbudením pri pokračovaní v našej ceste.

 
Ak sa vám páči, zdieľajte na