Logo certifikovaného palmového oleje a palma | Nutella

PALMOVÝ OLEJ

100% udržitelný palmový olej s certifikací RSPO a závazek, že nebude docházet k žádnému odlesňování.

Jsme si vědomi toho, že dodavatelský řetězec palmového oleje čelí environmentálním výzvám, zejména pokud jde o jeho dopad na odlesňování. Proto je společnost Ferrero odhodlaná stát se průkopníkem v udržitelné transformaci odvětví palmového oleje a byla jednou z prvních globálních společností, které získaly 100% certifikovaný standard RSPO pro dodavatelský řetězec segregovaného palmového oleje.

 
Palm Oil Fruit | Nutella

certifikovaný udržitelný palmový olej

Palmový olej, který používáme do pomazánky Nutella®, je stoprocentně udržitelný a sledovatelný až do zpracovatelských závodů. Pochází hlavně z Malajsie (v průměru kolem 80 % našich objemů) a také z Indonésie.

 
Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO vyvinula soubor environmentálních a sociálních kritérií, která musí společnosti dodržovat, aby mohly vyrábět udržitelný palmový olej (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Cílem těchto kritérií je prosadit udržitelné postupy při pěstování palmového oleje.

Palmový olej v pomazánce Nutella® pochází z certifikovaného „odděleného“ dodavatelského řetězce. Je získáván z různých certifikovaných plantáží a je v celém dodavatelském řetězci oddělen od běžného palmového oleje. Prostřednictvím tohoto systému lze vysledovat veškerý náš palmový olej až zpět do zpracovatelských závodů, což zaručuje, že nepochází z plantáží vystavených odlesňování.

Plody na palmový olej a palmy | Nutella

7 principů RSPO

Aby získali pěstitelé palmového oleje certifikaci RSPO, musí dodržovat následujících sedm zásad (aktualizace RSPO Principles & Criteria 2018):

Princip 1: Chovejte se eticky a transparentně

Princip 2: Pracujte legálně a respektujte práva

Princip 3: Optimalizujte produktivitu, efektivitu, pozitivní dopady a odolnost

Princip 4: Respektujte komunitu a lidská práva a přinášejte výhody

Princip 5: Podporujte začlenění drobných zemědělců

Princip 6: Respektujte práva a podmínky pracovníků

Princip 7: Chraňte, zachovávejte a zlepšujte ekosystémy a životní prostředí.

Kritérium 7.12, součást Principu 7, vyžaduje, aby nová výsadba nezpůsobovala odlesňování ani nenahrazovala žádnou oblast potřebnou k udržení nebo zvýšení HCV – vysoká hodnota pro zachování prostředí. HCV jsou biologické, ekologické, sociální nebo kulturní hodnoty mimořádného významu nebo zásadního významu v krajině.

Pro více informací navštivte RSPO.

 

Palm Oil Trees | Nutella

Nad rámec certifikace

Chceme, aby naše závazky sahaly nad rámec certifikace RSPO, a tak jsme vyvinuli společně s našimi dodavateli tzv. Chartu palmového oleje společnosti Ferrero. Náš cíl je dosáhnout toho, aby celý sektor podnikání s palmovým olejem byl přínosem pro lidstvo i přírodu. Aby náš dodavatelský řetězec byl maximálně transparentní a každá jeho část dohledatelná, každých šest měsíců zveřejňujeme aktualizovaná data o podnicích a plantážích, odkud pochází náš palmový olej. Poslední vydání zprávy si přečtete zde.

Ferrero je také členem skupiny POIG (Palm Oil Innovation Group, Skupina pro inovace v podnikání s palmovým olejem). Tato iniciativa sdružuje pěstitele, výrobce a nevládní organizace. Její členové společně usilují o proměnu této oblasti podnikání. Více informací najdete zde.

nutella-brot2x

Věděli jste?

Dodávky palmového oleje pro společnost Ferrero přispívají ve srovnání s necertifikovaným palmovým olejem ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG) o 56 %*. Jedná se o výsledek studie z roku 2019, která je plně kompatibilní s normou ISO 14044 a klade si za cíl zjistit, jaký má získávání palmového oleje vliv na životní prostředí.

* Na kg rafinovaného, běleného a deodorizovaného (RBD) palmového oleje.

Monitoring využití půdy díky síti satelitů

Abychom posílili naše zásady ochrany proti odlesňování, používáme nástroje jako např. inovativní Starling technology. Pomocí nich sledujeme téměř v reálném čase celý náš dodavatelský řetězec palmového oleje, abychom zajistili, že nedochází k odlesňování. Díky tomuto systému využívajícímu kombinaci radaru s vysokým rozlišením a optických satelitních snímků mapujeme využití půdy s přesností až na 1,5 metru a odhalujeme potenciální odlesňování. V tomto hypotetickém případě jsme schopni danou záležitost vyšetřit a přijmout příslušná opatření.

Na mapě technologií Starling jsou rozlišeny palmové plantáže, přírodní lesy a další oblasti. Nyní se v tomto videu podíváme, jak to přesně funguje.

Palm Oil Scorecard | Nutella

Našemu úsilí se dostalo uznání od Světového fondu na ochranu přírody (WWF)

Naše úsilí uznaly důvěryhodné neziskové organizace, jako je Světový fond na ochranu přírody (WWF). Ve své hodnoticí zprávě Palm Oil Buyers Scorecard 2021, která posuzuje globální společnosti z hlediska jejich podpory udržitelného palmového oleje, je Ferrero hodnoceno Světovým fondem na ochranu přírody jako organizace, jež vede mezi 227 globálními společnostmi na celkovém třetím místě a je první mezi všemi výrobci s výsledkem 21,7 z 24. Společnost Ferrero je uznávána pro své konkrétní akce a pokrok na cestě k dosažení udržitelnějšího globálního odvětví palmového oleje. Tento výsledek je velkým povzbuzením v tom, abychom pokračovali v naší cestě.

 
Pokud se vám to líbí, sdílejte na