Odpovídá na vaše dotazy – sklenice | Nutella

FAQ

Nutella® odpovídá na vaše otázky.

Máte nějaké dotazy týkající se pomazánky Nutella®?

Jste na správné adrese!

Palmový olej

Palmový olej je tou nejlepší volbou, jak zajistit správnou konzistenci a složení výrobku, přičemž neruší charakteristickou chuť ostatních přísad. A co je nejdůležitější, neprochází procesem ztužování, který produkuje „transmastné kyseliny“, jež byly úřady i vědeckou obcí uznány jako obzvlášť zdraví škodlivé. Řada jiných olejů by musela projít procesem ztužování, aby bylo dosaženo konzistence nezbytné pro naše produkty.

 

EFSA pomazánku Nutella® ve svých doporučeních nikdy nezmínil ani nikdy nedoporučil přestat užívat palmový olej.

 

Ano, Nutella® je zcela nezávadná. Zdraví a blaho spotřebitelů je pro společnost Ferrero naprostou prioritou.

 

Ne. Rostlinný olej obsažený v pomazánce Nutella® je olej palmový, který je přirozeně získáván z plodů palmy olejné a dodává pomazánce její krémovou konzistenci. Z tohoto důvodu nemusí výrobek projít procesem ztužování, který je zodpovědný za tvorbu částečně ztužených tuků, jež jsou úřady i vědeckou obcí považovány za zvláště nezdravé.

Navzdory některým názorům není správné tvrdit, že palmový olej je lidskému zdraví škodlivý. Společnost Ferrero vždy kladla velký důraz na kvalitu svých výrobků i surovin. Palmový olej je užíván především kvůli svému přírodnímu původu. Jeho struktura je ideální pro cukrářské výrobky a pomazánky a díky tomu není třeba používat ztužené tuky. Palmový olej je součástí lidské stravy už tisíce let. Mnoho vědeckých studií potvrzuje neutralitu účinků palmového oleje na metabolismus v rámci vyvážené stravy.

 

Charta palmového oleje společnosti Ferrero odráží naše rozhodnutí posílit náš závazek na podporu trvalé udržitelnosti palmového oleje. Je tvořena souhrnem obecných zásad, které si kladou za cíl vymýtit hlavní příčiny odlesňování a vytvořit rovnováhu mezi otázkami životního prostředí a společenskými otázkami na jedné straně a ziskovostí na straně druhé. Deset cílů stanovených v Chartě palmového oleje společnosti Ferrero lze shrnout takto:

  1. Dohledatelnost dodavatelského řetězce
  2. Nekácet lesy s velkou zásobou uhlíku
  3. Nepoužívat k mýcení lesů oheň
  4. Nepěstovat rostliny na rašelinných půdách
  5. Chránit ohrožené druhy
  6. Monitorovat emise skleníkových plynů
  7. Prosazovat lidská práva včetně FPIC (Free Prior Informed Consent) – svobodného předchozího informovaného souhlasu
  8. Prosazovat práva pracovníků
  9. Nepoužívat Paraquat (herbicid)
  10. Aktivně bojovat proti korupci
 

 

 

Cocoa

Kakao používané v pomazánce Nutella® pochází především z Pobřeží slonoviny a Ghany. Společnost Ferrero zpracovává čerstvé kakaové boby k výrobě kakaového prášku přímo ve svých továrnách.

100 % objemu kakaa, které získáváme pro pomazánku Nutella®, bude do konce roku 2020 pocházet z farem certifikovaných podle standardů Rainforest Alliance Certified™ nebo UTZ, abychom pomohli zlepšit živobytí farmářů a jejich rodin a abychom chránili přírodní zdroje a biologickou rozmanitost. Kromě toho jsou všichni naši pěstitelé kakaa mapováni pomocí GPS, což umožňuje úplnou sledovatelnost našeho dodavatelského řetězce na úrovni zemědělských skupin. To znamená, že můžeme monitorovat nezákonné odlesňování a zajistit, že nebudeme nakupovat žádné kakaové boby z chráněných oblastí. Společnost Ferrero je také zakládajícím členem Cocoa & Forests Initiative (CFI), spolupráce mezi průmyslem a vládami Ghany a Pobřeží slonoviny směřující k ukončení odlesňování a obnově lesních oblastí.

 

V souladu s Kodexem obchodního chování potvrzuje společnost Ferrero svůj pevný záměr přispět k vymýcení dětské práce, zejména jejích nejškodlivějších forem, včetně všech druhů otroctví, nucených a veřejně prospěšných prací. Kodex obchodního chování společnosti Ferrero je založen na Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 138 o minimální věkové hranici pro přijetí do zaměstnání a na Úmluvě č. 182 o nejhorších formách dětské práce. Společnost Ferrero zajišťuje, aby její dodavatelé dodržovali zásady výše uvedeného Kodexu.

 

Lískové oříšky

Lískové oříšky v pomazánce Nutella® pocházejí většinou z Turecka, Itálie a Chile. Sklizeň probíhá mezi začátkem srpna a koncem září. Aby byla zajištěna dostupnost kvalitních a čerstvých lískových oříšků, probíhá jejich pěstování i v zemích jižní polokoule, které můžeme sklízet od února do března.

 

Receptura pomazánky Nutella® obsahuje 13 % lískových oříšků, to znamená, že například sklenice pomazánky Nutella® o hmotnosti 750 g obsahuje přibližně 97 lískových oříšků.

Mléko

Ano, pomazánka Nutella® obsahuje odtučněné sušené mléko, jehož kvalita z velké části závisí na kvalitě čerstvého mléka, ze kterého je vyrobeno. Mléko do pomazánky Nutella® dodávají pouze vybraní a spolehliví producenti mléka, kteří se vyprofilovali z kvalitních dlouhodobých vztahů.

Stejně jako u jiných čokoládových a cukrářských výrobků se sušené mléko v pomazánce Nutella® používá z technologických důvodů. Protože je naše receptura bezvodá, vyžaduje použití sušeného mléka, které jí dodá krémovou strukturu.

 
Pokud se vám to líbí, sdílejte na