Nutella®

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ferrero Česká s.r.o. (dále jen „Ferrero“) se zavazuje chránit soukromí uživatelů těchto webových stránek (dále jen „Webové stránky“) a učiní vše pro to, aby společnost zajistila zacházení s Osobními údaji uživatelů s ohledem na jejich základní práva a svobody, jakož i osobní důstojnost, se zvláštním důrazem na důvěrnost těchto údajů.

Ve společnosti Ferrero jsme proto připravili tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom vám stručně vysvětlili, jakým způsobem budeme vaše Osobní údaje zpracovávat.

Můžeme vyžadovat, aby uživatelé poskytli určité osobní informace a podrobnosti, abychom mohli poskytovat naše služby, a proto bychom rádi vysvětlili postupy a způsoby, jakými zpracováváme poskytnuté údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám rovněž poskytnou úplné informace pro to, abyste mohli v případě potřeby výslovně a informovaně souhlasit se zpracováním vašich Osobních údajů.

Obecně platí, že veškeré informace a údaje, které poskytnete nebo které jsme jinak shromáždili v souvislosti s Webovými stránkami, budou společností Ferrero používány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

To zejména znamená, že veškeré zpracování osobních údajů provedené společností Ferrero bude respektovat zásady zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu, omezení ukládání, minimalizace dat, přesnosti, integrity a důvěrnosti.

 

Správce údajů

Správcem údajů pro všechny činnosti zpracování osobních údajů prováděné prostřednictvím Webových stránek je společnost Ferrero se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000.

Společnost Ferrero ustanovila místního koordinátora pro ochranu osobních údajů. Chcete-li se s ním kontaktovat ohledně jakýchkoli informací týkajících se zpracování Osobních údajů společností Ferrero včetně seznamu zpracovatelů údajů, obraťte se na adresu: privacy.czech@ferrero.com.

 

Jaké údaje od vás shromažďujeme?

Při využívání Webových stránek a zejména při poskytování informací a nahrávání souborů  na Webové stránky za účelem přístupu k službám Webových stránek může společnost Ferrero shromažďovat a zpracovávat informace, které se týkají vás jako jednotlivce, a které umožní vaši identifikaci buď přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi (dále jen „Osobní údaje“). Tyto informace mohou být společností Ferrero shromažďovány, a to jakmile se je rozhodnete poskytnout (např. pokud požadujete jakékoliv služby poskytované společností Ferrero prostřednictvím webových stránek) nebo pouhou analýzou vašeho chování na Webových stránkách.

 

Údaje dobrovolně poskytované uživateli

Při vytváření účtu na Webových stránkách budete požádáni o poskytnutí určitých Osobních údajů, například kontaktních údajů (např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země pobytu a fyzická adresa) a marketingových preferencí pro účely uvedené níže.

Pokud Webové stránky umožňují registraci prostřednictvím vašeho osobního profilu na sociálních médiích (sociální přihlášení) s vaším předchozím a odvolatelným souhlasem, můžeme mít přístup ke stejným omezeným informacím obsaženým v tomto profilu, které se týkají vašeho jména, věku, polohy, zálib, zájmů, kontaktů a fotografií .

 

Prohlížení údajů

Provoz Webových stránek, jak je standardní u jakýchkoli webových stránek na internetu, zahrnuje používání počítačových systémů a softwarových postupů, které shromažďují informace o uživatelích Webových stránek v rámci jejich běžné činnosti a jejichž přenos je automatický při používání internetových komunikačních protokolů.

Přestože společnost Ferrero tyto informace neshromažďuje, aby je přiřadila k určitým uživatelům, je stále možné, že díky jejich povaze a zpracováním i sdružováním s dalšími údaji třetích stran mohou tyto údaje umožnit identifikaci uživatele, a to buď přímo prostřednictvím těchto informací nebo pomocí jiných shromážděných informací. Jako takové musí být tyto informace považovány za Osobní údaje.

Tyto informace obsahují několik parametrů vztahujících se k vašemu operačnímu systému a prostředí IT, včetně vaší IP adresy, polohy (země), názvů domén vašeho počítače, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​zdrojů požadovaných na Webových stránkách, času zadaných požadavků, informací o vašich aktivitách na našich Webových stránkách (například stránky, které navštívíte, či zboží, které si prohlížíte), způsobu odesílání požadavků na server, rozměrů souboru získaného v reakci na požadavek, číselného kódu označujícího stav odpovědi odeslané serverem (úspěšně odesláno, chyba atd.), podrobnosti o zařízení (například počítači, tabletu nebo smartphonu), které používáte pro přístup k našim Webovým stránkám a podobně, pomocí souborů cookie a dalších technologií, které umožňují toto sledování.

Tyto údaje použije společnost Ferrero pouze pro anonymní statistické účely týkající se používání Webových stránek, aniž by je spojovala s jakýmkoli identifikátorem uživatelů, aby bylo zajištěno jejich správné fungování a zjištěny jakékoli chyby a/nebo zneužití těchto Webových stránek. Tyto údaje mohou být také použity pro účely vyšetřování závazků v případě informačních zločinů spáchaných proti této Webové stránce.

 

Činnosti zpracování údajů

Zpracování údajů se provádí takovými postupy, technickými a elektronickými prostředky, které jsou vhodné k ochraně důvěrnosti a zabezpečení údajů a které spočívají v shromažďování, záznamu, organizaci, uchovávání, konzultaci, zpracování, změnách, výběru, vyhledávání, uspořádání, použití, kombinaci, blokování, komunikaci, šíření, vymazávání a zničení těchto údajů, a to včetně kombinace dvou nebo více takových činností

 

Proč tyto údaje zpracováváme? Cíle zpracování a právní důvody

Společnost Ferrero má v úmyslu používat vaše Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Webových stránek pro následující účely:

 

 • Za účelem poskytnutí odpovědí nebo služeb, které požadujete, včetně umožnění vytvoření účtu, přijímání informací od společnosti Ferrero a zasílání výstrah pomocí push oznámení ; ověření vaší totožnosti a pomoci v případě, že ztratíte nebo zapomenete své přihlašovací údaje/heslo pro některé z registračních služeb společnosti Ferrero; možnosti vytvářet a udržovat registrovaný profil uživatele, zpracovávat transakce a zápisy, které požadujete, kontaktovat vás v případě potřeby a odpovídat na vaše požadavky a dotazy včetně e-mailů; možnosti zpracovávat platby kartou a poskytovat jakékoli další služby, které si můžete vyžádat ; posílat vám informační zpravodaje, k jejichž odběru jste se přihlásili (obsahující pouze informativní obsah); dokončit nákupní objednávky a dodat produkty zakoupené na Webových stránkách  a poskytovat jakékoli další služby, které si vyžádáte („Poskytování služeb“).

Není zapotřebí souhlasu se zpracováním údajů pro tyto účely, protože takové zpracování je nezbytné pro poskytování požadovaných služeb, a tedy pro plnění smlouvy, v rámci níž jste jednou ze stran, nebo pro provedení opatření, která jste požadovali před učiněním této smlouvy (GDPR odst. 6 bod 1b).

Není povinné, abyste společnosti Ferrero k těmto účelům vaše Osobní údaje poskytli; avšak pokud tak neučiníte, společnost Ferrerovám nebude moci poskytovat žádné služby.

 • Pro účely marketingu, propagace a reklamy, a to včetně přímého marketingu, jakož i pro provádění studií, výzkumu, statistik trhu nebo průzkumů trhu, prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, push oznámení, vyskakovacích bannerů, zasílání rychlých zpráv (instant messaging), telefonních hovorů ze strany provozovatele, oficiálních stránek sociálních médií společnosti Ferrero týkající se produktů a služeb společnosti Ferrero („Marketing“).

Zpracování pro tyto účely je založeno na vašem souhlasu. Váš souhlas s používáním vašich Osobních údajů společností Ferreronebude nikdy povinný a jeho neudělení nebude mít pro vás žádný důsledek (kromě toho, že nebudete moci dostávat další marketingové informace od společnosti Ferrero). Každý udělený souhlas může být později odvolán.Pro zasílání nabídek, propagačních akcí nebo dalších informací o našich produktech a službách.

 • Pro budoucí marketingové, propagační a reklamní účely prostřednictvím zasílání přímé e-mailové marketingové komunikace týkající se produktů a služeb poskytovaných společností Ferrero, které jsou shodné nebo podobné těm, o které jste dříve požádali prostřednictvím používání Webových stránek (dále jen „Soft Spam). Zpracování pro tyto účely je založeno na oprávněném zájmu společnosti Ferrero o zasílání přímé e-mailové marketingové komunikace týkající se produktů a služeb poskytovaných společností Ferrero, které jsou shodné nebo podobné těm, které jste dříve zakoupili prostřednictvím Webové stránky. Tuto komunikaci můžete zablokovat pomocí odkazu uvedeného na konci každé takové komunikace, a pokud tak učiníte, nebude to pro vás představovat žádné důsledky (kromě toho, že nebudete moci získávat další informace od společnosti Ferrero).
 • Pro vytvoření uživatelského profilu (individuálního a/nebo souhrnného) na našich Webových stránkách shromažďováním a analýzou informací o vybraných preferencích a volbách, které provádíte na Webových stránkách, stejně jako vašich obecných aktivitách na Webových stránkách, pomocí profilování umožněném soubory cookie („Profilování“). Tyto informace budou využívány k osobnějšímu poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek, (pokud je to možné) podle vašich preferencí a volby, a také k poskytování informací a reklamy, které mohou být pro vás a vaše zájmy relevantní, k přizpůsobeným nabídkám, o které můžete mít zájem, a poskytování informací o dalších webových stránkách a službách, o kterých se společnost Ferrerodomnívá, že vás mohou zajímat.

 

Všechny algoritmy zapojené do tohoto zpracování jsou pravidelně testovány, aby byla zajištěna spravedlivost zpracování a kontrola předpojatosti.

Zpracování za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu, shromážděném pomocí vyskakovacího banneru souborů cookie a/nebo konkrétního zaškrtávacího políčka. Váš souhlas s používáním vašich Osobních údajů společností Ferrero nebude nikdy povinný a jeho neudělení nebude mít pro vás žádný důsledek (kromě toho, že nebudete moci získávat výhody z osobnější uživatelské zkušenosti týkající se Webových stránek ). Každý udělený souhlas může být později odvolán, buď změnou nastavení zařízení, nebo kontaktováním společnosti Ferrero na výše uvedené adrese.

 • Pro dodržování předpisů, které společnosti Ferrero ukládají shromažďování a/nebo další zpracování určitých druhů Osobních údajů, včetně pravidel soutěží, pokud se uživatelé účastní soutěží nebo možností získání cen na našich Webových stránkách(„Dodržování předpisů“). Pokud poskytnete společnosti Ferrero jakékoli Osobní údaje, Ferrero je musí zpracovat v souladu s právními předpisy, které se na ně vztahují, což může zahrnovat uchování a předávání vašich Osobních údajů úřadům pro účely dodržování daňových, celních nebo jiných zákonných povinností. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není vyžadován souhlas, protože takové zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti (GDPR, čl. 6 bod 1a).
 • Pro zabránění a odhalení jakéhokoli zneužití Webových stránek nebo jiné podvodné činnosti prováděné prostřednictvím Webových stránek („Zneužití/podvod“).

Zpracování za tímto účelem je nezbytné k dosažení oprávněných zájmů společnosti Ferrero při předcházení a odhalování podvodných činností nebo zneužití Webových stránek (pro potenciálně trestné účely).

A. Pro analýzu a zlepšování poskytovaných služeb, vylepšení Webových stránek, zhodnocení efektivity marketingových aktivit a služeb společnosti Ferrero, provádění statistické a demografické analýzy firemních klientů a registrovaných uživatelů společnosti Ferrero („Analytika“).

Z. pracování za tímto účelem je nezbytné k dosažení oprávněných zájmů společnosti Ferrero při vývoji a správě Webové stránky a ke zlepšení služeb poskytovaných na této Webové stránce.

 

Nebude vyžadováno, aby uživatelé poskytovali Osobní údaje pro prohlížení veřejných stránek Webových stránek. Poskytování Osobních údajů pro výše uvedené účely je nepovinné, avšak neposkytnutí požadovaných údajů (případně uvedené jako takové v registračním formuláři) může uživatelům zabránit v dokončení registrace nebo využívání souvisejících služeb.

 

Kdo bude mít přístup k vašim Osobním údajům?

V rámci své činnosti a za výše uvedenými účely mohou být vaše Osobní údaje sdíleny s následujícími subjekty („Příjemci“):

 

 • Jiné společnosti v rámci skupiny Ferrero pro interní administrativní účely; a
 • Řádně ustanovení zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují specifické zpracovatelské nebo doplňkové služby (např. ukládání údajů, zasílání zpráv pro nás, webhosting, řízení soutěží, spotřebitelský servis, IT služby týkající se provozování Webových stránek, zasílání e-mailů) jménem společnosti Ferrero a podle jejích pokynů, jejichž vyspělost z hlediska ochrany údajů byla prověřena společností Ferrero před uzavřením požadované smlouvy o zpracování osobních údajů.

Úplný aktualizovaný seznam ustanovených zpracovatelů osobních údajů, který může zahrnovat další společnosti v rámci skupiny Ferrero, je k dispozici u našeho místního koordinátora pro ochranu osobních údajů;

 • Osoby pověřené společností Ferrero zpracovávat Osobní údaje potřebné k výkonu činností striktně souvisejících s poskytováním služeb prostřednictvím Webových stránek (např. technická údržba síťového vybavení a sítě elektronických komunikací), které se zavázaly k zachování důvěrnosti nebo podléhají příslušné zákonné povinnosti důvěrnosti (např. zaměstnanci společnosti Ferrero);
 • Veřejné subjekty nebo orgány, kterým mohou být vaše Osobní údaje zpřístupněny v souladu s platnými právními předpisy nebo závaznými nařízeními těchto subjektů nebo orgánů.

 

Osobní údaje nesmějí být zveřejňovány ani předávány třetím osobám, s výjimkou mimořádných korporátních transakcí, kdy mohou být Osobní údaje přiděleny nebo poskytnuty kupujícím/nájemcům třetích stran nebo vymezeným osobám.

 

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány do jiných zemí Evropské unie, kde se nacházejí prostory nebo servery společnosti Ferrero nebo některého z jejích dodavatelů.

Osobní údaje se nesmějí předávat mimo území Evropské unie.

 

Děti

Bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců nemůžeme zpracovávat osobní údaje dětí mladších 16 let. Proto doporučujeme, aby rodič nebo zákonný zástupce poskytl pomoc každé nezletilé osobě, která by chtěla procházet Webové stránky nebo mít přístup k službám poskytovaným společností Ferrero.

Pokud rodiče či zákonní zástupci chtějí zabránit nezletilé osobě v přístupu na Webové stránky, existují snadno dostupné programy, které umožňují kontrolu přístupu na internet nebo na konkrétní webové stránky.

 

Zabezpečení Osobních údajů

Veškeré Osobní údaje shromážděné a zpracované prostřednictvím Webových stránek budou uloženy a zpracovány tak, aby se minimalizovalo riziko jejich zničení, ztráty (včetně náhodné ztráty), neoprávněného přístupu nebo použití, které není v souladu s ​​původním účelem shromažďování těchto údajů. Toho je dosahováno technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními zavedenými společností Ferrero. Podrobný seznam bezpečnostních opatření společnosti Ferrero je k dispozici zde.

 

Uchovávání Osobních údajů

Obecně platí, že společnost Ferrero bude uchovávat vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, a to za účelem, pro který byly shromážděny:

 • Osobní údaje zpracovávané pro účely Poskytování služeb budou společností Ferrero uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účelů. Informace se však budou uchovávat po delší dobu, pokud je z naší strany třeba, abychom prostřednictvím nich řešili jakékoli pohledávky ohledně služeb nebo abychom chránili zájmy společnosti Ferrero v souvislosti s potenciální odpovědností spojenou s Poskytováním služeb.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely Marketingu a Profilování bude společnost Ferrero uchovávat od okamžiku, kdy k tomu udělíte souhlas, dokud jej neodvoláte. Není-li vámi odvolán, bude požadován souhlas s prodloužením souhlasu v pevných intervalech každých 24 měsíců. Po odvolání (nebo neudělení na základě žádosti o obnovení) souhlasu nebudou Osobní údaje k těmto účelům dále používány, i když mohou být stále uchovávány společností Ferrero, jelikož může být nezbytné chránit zájmy společnosti Ferrero v souvislosti s potenciální odpovědností spojenou s tímto zpracováním.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely Soft Spamu budou uchovávány společností Ferrero od okamžiku, kdy je poskytnete společnosti Ferrero, až dokud nevznesete námitky proti tomuto zpracovávání.

Po vznešení námitky se Osobní údaje již nebudou používat k těmto účelům, i když mohou být stále uchovávány společností Ferrero, zejména protože může být nezbytné chránit zájmy společnosti Ferrero v souvislosti s potenciální odpovědností spojenou s tímto zpracováváním.

 • Osobní údaje zpracovávané pro Dodržování předpisů budou uchovávány společností Ferrero po dobu, kterou vyžadují konkrétní právní závazky, kvůli kterým byly Osobní údaje zpracovávány.
 • Osobní údaje zpracovávané za účelem zabránění Zneužití/podvodu Analytiky budou společnosti Ferrero uchovávány po dobu, která je považována za nezbytně nutnou k plnění účelů, pro které byly shromážděny.

 

Po uplynutí těchto období budou všechny údaje vymazány nebo anonymizovány s výjimkou údajů, které je podle zákona třeba uchovávat delší dobu.

 

Jaká jsou vaše práva? Jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli uplatnit následující práva:

 

 • Získat potvrzení o existenci vašich Osobních údajů, které zpracovává společnost Ferrero, získat k nim přístup a získat kopii těchto údajů;
 • Aktualizovat, upravovat a/nebo opravovat své Osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • Dosáhnout výmazu vašich Osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracovávání není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo je protiprávní, anonymizovat Osobní údaje, zablokovat údaje, jejichž zpracování je protiprávní nebo nastavit omezení takového zpracování;
 • Podat námitku co se týče zpracování vašich Osobních údajů na základě relevantních důvodů souvisejících s konkrétní situací, která podle vás musí zabránit společnosti Ferrero zpracovávat vaše Osobní údaje pro daný účel;
 • Podat námitku co se týče zpracování vašich Osobních údajů, které se provádí za účelem zasílání reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu nebo pro komerční komunikaci;
 • Odvolat svůj souhlas se zpracováním (pro účely Marketingu a Profilování), kde váš souhlas slouží jako právní důvod pro zpracování - to neovlivní zákonnost zpracování prováděného před odebráním souhlasu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich Osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracovávané Osobní údaje jsou nepřesné nebo je zpracování zbytečné či protiprávní, stejně jako v případě, že máte námitky proti zpracování;
 • Přenositelnost - máte právo získat kopii Osobních údajů, které jste poskytli společnosti Ferrero, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také požádat o předání těchto Osobních údajů jinému správci údajů;

 

Vezměte prosím na vědomí, že většinu Osobních údajů, které poskytnete společnosti Ferrero, můžete kdykoli změnit, a to včetně e-mailových preferencí, případným zpřístupněním uživatelského profilu vytvořeného na Webových stránkách.

Při vyžádání služeb prostřednictvím Webových stránek jste možná zvolili jeden nebo více způsobů komunikace, pomocí kterých lze provádět zpracování Osobních údajů pro účely Marketingu (např. telefon, SMS zprávy, e-mail, pošta, sociální média). Souhlas s tímto zpracováním můžete odebrat pro všechny vybrané způsoby komunikace, nebo můžete zvolit blokování konkrétních způsobů (např. pokud pouze odvoláte souhlas s marketingovou komunikací prostřednictvím SMS zpráv, neobdržíte další zprávy prostřednictvím SMS, ale můžete je nadále dostávat prostřednictvím e-mailu), případně pomocí uživatelského profilu vytvořeného na Webových stránkách.

Můžete také odvolat svůj souhlas pro účely Marketingu (pro komunikaci přijímanou prostřednictvím e-mailu) výběrem příslušného odkazu, který je uveden v dolní části každé marketingové zprávy.

Souhlas s Profilováním prováděný prostřednictvím souborů cookie může být odvolán kdykoliv. Pokud byl souhlas s Profilovánímposkytnut přes konkrétní zaškrtávací políčko, můžete tento souhlas odvolat kdykoli tak, že změníte své preference v uživatelském profilu vytvořeném na Webových stránkách.

Budete mít nárok kdykoli uplatnit práva stanovená platným právním předpisem zasláním příslušné žádosti na naše oddělení ochrany údajů na adresu Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000 nebo na e-mailovou adresu: privacy.czech@ferrero.com.

Zároveň máte možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že jsme vaše informace zpracovávali nezákonně.

 

Dodatky

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost 1. května 2018.

Společnost Ferrero si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozměnit tyto zásady ochrany osobních údajů nebo jednoduše aktualizovat jejich obsah, např. v důsledku změn v příslušných právních předpisech. Společnost Ferrero vás o těchto změnách bude informovat, jakmile budou zavedeny a stanou se závaznými jejich zveřejněním na Webových stránkách. Společnost Ferrero proto doporučuje, abyste se pravidelně s touto nejnovější aktualizovanou podobou zásad ochrany osobních údajů seznamovali a mohli tak být neustále informováni o tom, jak společnost Ferrero shromažďuje a používá Osobní údaje.

Pokud se vám to líbí, sdílejte na