Naše vize o udržitelnosti | Nutella

Naše závazky pro udržitelnost

Naše vize

Pro pomazánku Nutella® vybíráme pouze kvalitní suroviny, které respektují náš seriózní a trvalý závazek pro udržitelnost. Zjistěte více.

 
Pojďme si promluvit o udržitelnosti | Nutella

Pojďme si promluvit o udržitelnosti

Snažíme se neustále zlepšovat zodpovědné získávání surovin v rámci celého dodavatelském řetězce, zlepšovat životní podmínky zemědělců a jejich komunit a podporovat udržitelné postupy na ochranu přírodních zdrojů. Spolupracujeme s partnery, nevládními organizacemi a dalšími institucemi, aby se tato mise stala součástí našeho každodenního života. Pečlivě vybíráme kvalitní suroviny v souladu s naším závazkem pro udržitelnost, a to jak sociální, tak environmentální.

 

Pečujeme o lidi a planetu

Kvalitní suroviny do pomazánky Nutella® jsou výsledkem každodenního úsilí každého jednotlivce v dodavatelském řetězci. Ve společnosti Ferrero není orientace na zákazníka pouze abstraktní hodnotou. Naopak, každodenně ji zavádíme do praxe na základě vlastní odpovědnosti, která jde nad rámec komerčních cílů. Tato odpovědnost se odráží v kvalitě a čerstvosti našich produktů, bezpečnosti potravin, odpovědné a transparentní komunikaci a neustálých inovacích. Základním principem ve společnosti Ferrero je uznání lidského přínosu a ochrana lidské důstojnosti. Respekt k lidským právům a podpora pohody zaměstnanců jsou navíc hluboce zakořeněny v základních hodnotách a principech našeho rodinného podnikání. Jedná se o zásadní prvky udržitelnosti našich vlastních obchodních operací a vytváření hodnot v komunitách, v nichž působíme.

 
Péče o rostliny | Nutella

Snažíme se chránit životní prostředí tím, že maximálně redukujeme naši stopu, například prostřednictvím rámce F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. V rámci tohoto programu společnost Ferrero zahájila programy FFV – Ferrero Farming Values – na podporu místních obyvatel při řešení zemědělských, sociálních, environmentálních a ekonomických otázek souvisejících s pěstováním našich hlavních surovin. Tyto programy kombinují rozvoj konkrétních projektů a partnerství, přijetí standardů a certifikací i institucionální a kolektivní závazky. Pokud chcete vědět více o naší společenské odpovědnosti, přečtěte si nejnovější CSR zprávu společnosti Ferrero zde.

Zjistěte více o kvalitě a surovinách

Pokud se vám to líbí, sdílejte na