Naše vize o udržitelnosti | Nutella

Naše závazky pro udržitelnost

Naše vize

Pro pomazánku Nutella® vybíráme pouze kvalitní suroviny, které respektují náš seriózní a trvalý závazek pro udržitelnost. Zjistěte více.

 
Pojďme si promluvit o udržitelnosti | Nutella

Pojďme si promluvit o udržitelnosti

Snažíme se neustále zlepšovat zodpovědné získávání surovin v rámci celého dodavatelském řetězce, zlepšovat životní podmínky zemědělců a jejich komunit a podporovat udržitelné postupy na ochranu přírodních zdrojů. Spolupracujeme s partnery, nevládními organizacemi a dalšími institucemi, aby se tato mise stala součástí našeho každodenního života. Pečlivě vybíráme kvalitní suroviny v souladu s naším závazkem pro udržitelnost, a to jak sociální, tak environmentální.

 

Pečujeme o lidi a planetu

Kvalitní suroviny do pomazánky Nutella® jsou výsledkem každodenního úsilí každého jednotlivce v dodavatelském řetězci. Ve společnosti Ferrero není orientace na zákazníka pouze abstraktní hodnotou. Naopak, každodenně ji zavádíme do praxe na základě vlastní odpovědnosti, která jde nad rámec komerčních cílů. Tato odpovědnost se odráží v kvalitě a čerstvosti našich produktů, bezpečnosti potravin, odpovědné a transparentní komunikaci a neustálých inovacích. Základním principem ve společnosti Ferrero je uznání lidského přínosu a ochrana lidské důstojnosti. Respekt k lidským právům a podpora pohody zaměstnanců jsou navíc hluboce zakořeněny v základních hodnotách a principech našeho rodinného podnikání. Jedná se o zásadní prvky udržitelnosti našich vlastních obchodních operací a vytváření hodnot v komunitách, v nichž působíme.

 
Péče o rostliny | Nutella

Usilujeme rovněž o ochranu životního prostředí tím, že co nejvíce minimalizujeme naši ekologickou stopu. Činíme tak například prostřednictvím sítě F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability (Závazek společnosti Ferrero pro udržitelné zemědělství). Jako součást tohoto schématu zavedla společnost Ferrero programy FFV – Ferrero Farming Values na podporu místních obyvatel při řešení zemědělských, sociálních, ekologických a ekonomických problémů spojených s pěstováním našich hlavních surovin. Tyto programy kombinují rozvoj specifických projektů a partnerství, zavádění norem a certifikací, jakož i institucionální a kolektivní závazky. Pro více informací o naší společenské odpovědnosti si přečtěte nejnovější zprávu společnosti Ferrero o udržitelnosti zde.

Udržitelné potraviny: úkol pro celé lidstvo

Vědecký panel pro udržitelnou výživu (The Sustainable Nutrition Scientific Board, SNSB) zkoumá, jak důležité budou v polovině 21. století pro stravování lidí udržitelné potraviny.

SNSB logo

V roce 2050 bude na planetě žít kolem 10 miliard lidí a produkce a spotřeba potravy postupně dosáhnou limitů naší Země a jejích systémů. Aby byl dostatek jídla pro všechny i udržitelné produkty, potřebujeme novátorské přístupy, které nabídnou řešení jak pro zdraví, tak pro výživu lidí. Zároveň ale tyto přístupy musí respektovat klíčové ekosystémy, na nichž je náš svět závislý. I proto Nutella® založila a podporuje Vědecký panel pro udržitelnou výživu (The Sustainable Nutrition Scientific Board, SNSB), skupinu uznávaných mezinárodních expertů, kteří se spojili a nezávisle zkoumají a šíří informace o tom, jak důležité budou udržitelné potraviny pro výživu lidstva v roce 2050.

Přečtěte si více

Koncept udržitelných potravin hledá cesty, jak zajistit lidem dostatek energie a základní živiny nezbytné k tomu, aby celá populace byla zdravá, ale jak zároveň omezit spotřebu přírodních a společenských zdrojů. Panel je složen z vynikajících vědeckých expertů z celého světa napříč disciplínami, které se navzájem doplňují (environmentální věda, výživa, zdravotnictví, výzkum potravinového prostředí, epidemiologie, výzkum otrav z potravin atd.). Tito odborníci usilují o nezávislý, celostní a vědecký přístup k problému. Kdokoli z členů panelu může navrhnout výzkumné téma nebo partnerskou organizaci, která podpoří činnost panelu. Tato globální výzva dává expertům za úkol hledat proveditelné a udržitelné postupy a taková řešení výživy lidí, která opravdu myslí na budoucnost našeho světa. Více informací o projektu najdete
zde.

Zjistěte více o kvalitě a surovinách

Pokud se vám to líbí, sdílejte na