Naše lísky | Nutella

LÍSKOVÉ OŘÍŠKY

Mezi aktivity společnosti Ferrero zaměřené na dosažení udržitelnosti v rámci hodnotového řetězce lískových oříšků patří i dohledatelnost této suroviny.

Naše lískové oříšky pocházejí převážně z Turecka, Itálie, Chile a USA. Společnost Ferrero se ve svém hodnotovém řetězci pro lískové oříšky zavázala dosáhnout u těchto ořechů úplné sledovatelnosti. V hodnotovém řetězci společnosti Ferrero sledovatelnost lískových oříšků znamená schopnost vysledovat je až k místu jejich pěstování, což je buď samostatná farma, nebo seskupení farem. V některých zemích, kde jsou dodavatelské řetězce delší a složitější, je dosažení tohoto závazku náročné. V jiných zemích se vyšší úrovně sledovatelnosti již dosáhnout podařilo. Například v Chile a USA se společnost Ferrero pyšní úplnou sledovatelností.

Lískové oříšky | Nutella
Bitmap Copy 2

Společnost Ferrero zveřejnila Chartu týkající se lískových oříšků, která byla vytvořena společně s nadací Earthworm Foundation. Charta lískových ořechů společnosti Ferrero obsahuje požadavky na odpovědné získávání lískových ořechů a související závazky společnosti Ferrero. Charta je založena na vybraných prioritách společnosti Ferrero ve třech oblastech: Lidská práva a sociální praxe, ochrana životního prostředí a udržitelnost a transparentnost dodavatelů. Právě díky nim se společnost Ferrero chce v tomto odvětví stát hybnou silou, která bude stanovovat hodnoty pro všechny ostatní. Pro implementaci charty je zásadní program udržitelnosti společnosti Ferrero s názvem Ferrero Farming Values ​​(FFV) a dále také partnerství a spolupráce s dodavateli, důvěryhodnými partnery a dalšími aktéry hodnotového řetězce.

 

 

Zajištění kvality a čerstvosti

Lískové oříšky používané v pomazánce Nutella® pocházejí ze sadů nacházejících se zejména ve středomořském podnebí. Naše lískové oříšky pocházejí z různých částí světa, tři hlavní lokace jsou Turecko, Itálie, Chile a USA. Turecká černomořská oblast je největším světovým producentem lískových oříšků, a právě odtud pochází největší část našich lískových oříšků. Odbornost a zkušenosti společnosti Ferrero s touto surovinou mají italské kořeny, oříšky se nakupovaly v Piemontu, ve kterém byla společnost Ferrero založena, v Laziu i v Kampánii. Sklizeň probíhá od počátku srpna do konce září.

Nutella Map
Lískové oříšky a krajina | Nutella

Pro zajištění toho, aby byly k dispozici kvalitní a čerstvé lískové oříšky, dochází rovněž ke kultivaci v zemích na jižní polokouli, které poskytují další sklizeň od února do března. Jako součást tohoto přístupu založila společnost Ferrero farmy na lískové oříšky (agrifarmy) v Chile, Argentině, Jižní Africe a Austrálii vedle již fungujících farem v Gruzii a Srbsku. Díky těmto agrifarmám vytváří Ferrero udržitelný obchodní model s místními farmáři a podílí se tak na propagování dobrých zemědělských praktik (pěstitelské školky, zaučování, agronomická pomoc atd.). Více zjistíte v nejnovější zprávě společnosti Ferrero o udržitelnosti zde.

hazelnut

Udržitelnost při získávání lískových oříšků

Vize společnosti Ferrero v souvislosti s udržitelností má za cíl zlepšit podmínky komunit spojených s pěstováním lískových oříšků v místě jejich působení.

Program Ferrero Farming Values ​​(FFV) pro lískové oříšky funguje v Turecku od roku 2012. V rámci tohoto programu společnost Ferrero vyvinula standard výroby lískových oříšků ve spolupráci s SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti certifikace a udržitelnosti. Prostřednictvím programu Ferrero Farming Values ​​(FFV) společnost Ferrero spolupracuje se zemědělci, většinou drobnými, a poskytuje jim znalosti o správných zemědělských a sociálních postupech. SCS Global Services spolu s místními auditorskými firmami každoročně provádí audit u náhodně vybraných zemědělců.

Během vegetačního období roku 2019 naše týmy navštívily více než 400 sadů denně a spojily se s 21 211 zemědělci. Sady, které se zúčastnily, zvýšily své výnosy ve srovnání s ostatními ve stejných oblastech v průměru o 40–45 %.

Společnost Ferrero také spolupracovala s GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) na vývoji monitorovacího a hodnoticího systému pro vyhodnocení a podávání zpráv o pokroku a dopadu sociálních aktivit a zásahů v daném místě. Tento systém odráží data shromážděná od různých zúčastněných stran, včetně zemědělců, pracovníků, zprostředkovatelů práce a influencerů.

Jednou ze zemí, kde se pěstují lískové oříšky, které splňují naše standardy vysoké kvality, je Itálie. Historicky se jedná o regiony Piemont, Lazio a Kampánie, proto je v těchto oblastech klíčová péče o udržitelný rozvoj hodnotového řetězce a jeho zachování. V rámci plánu na odpovědné zajišťování zdrojů spolupracuje společnost Ferrero od roku 2015 s globálním poskytovatelem pojištění DNV GL. Toto partnerství pomáhá společnosti Ferrero rozvíjet konkrétní akce v terénu jak se zemědělci, tak se sdruženími, včetně školení a terénní pomoci.

První farma společnosti Ferrero, Agrichile, byla založena v roce 1991 v Chile, kde je příznivé klima pro pěstování lískových oříšků. Výsledkem více než 25leté činnosti Agrichile, která spojuje odborné znalosti našich agronomů a dovednosti chilských farmářů, bylo vytvoření celého hodnotového řetězce. Vlastní výrobní procesy společnosti Ferrero v Chile byly v roce 2019 certifikovány podle standardu Sustainably Grown akreditovaným certifikačním programem SCS Global Services. Poskytuje záruku, že lískové oříšky splňují několik norem v oblasti životního prostředí, že pracovníci na farmách a zemědělské komunity jsou chráněni a zapojeni a že farma je ekonomicky stabilní.

Naše lískové oříšky pocházejí také z Oregonu v USA. Co se pěstování lískových oříšků týče, pyšní se Oregon dlouhou a zavedenou tradicí (první kultivovaná líska byla vysazena ve Scottsburgu v roce 1858) i odbornými znalostmi. Pěstování lískových oříšků v Oregonu dosahuje nejvyšší úrovně sledovatelnosti a je soustředěno v údolí Willamette v severozápadní části státu poblíž Tichého oceánu. Oceánské klima je pro pěstování ořechů příznivé a umožňuje sklízet vysoce kvalitní lískové oříšky severoamerických odrůd.

hazelnut

Spojování sil s klíčovými zúčastněnými stranami

Ve společnosti Ferrero bereme etické postupy, včetně lepších pracovních postupů v hodnotovém řetězci lískových oříšků, velmi vážně. Ferrero se aktivně účastní rozšířeného partnerství veřejného a soukromého sektoru s CAOBISCO (Evropská asociace pro čokoládu, sušenky a cukrovinky) a ILO (Mezinárodní organizace práce) v Turecku prostřednictvím projektu, jehož cílem je přispět k eliminaci nejhorších forem dětské práce v sezonním zemědělství při sklizni lískových oříšků. Ferrero také spolupracuje s neziskovou organizací Earthworm Foundation, která se zaměřuje na pozitivní zlepšení hodnotových řetězců a na program zodpovědného získávání lískových oříšků.

 
Pokud se vám to líbí, sdílejte na