Naše lísky | Nutella

LIESKOVÉ ORIEŠKY

Medzi aktivity spoločnosti Ferrero zamerané na dosiahnutie udržateľnosti v rámci hodnotového reťazca lieskových orieškov patrí aj sledovateľnosť tejto suroviny.

Naše lieskové oriešky pochádzajú najmä z Turecka, Talianska, Čile a USA. Spoločnosť Ferrero sa vo svojom hodnotovom reťazci lieskových orieškov zaviazala dosiahnuť v ich prípade úplnú sledovateľnosť. V hodnotovom reťazci spoločnosti Ferrero sledovateľnosť lieskovcov znamená schopnosť vysledovať ich až do miesta pestovania, čo je buď samostatná farma, alebo zoskupenie fariem. V niektorých krajinách, kde sú dodávateľské reťazce dlhšie a zložitejšie, je dosiahnutie tohto záväzku náročné. V iných krajinách sa vyššiu úroveň sledovateľnosti už dosiahnuť podarilo. Napríklad v Čile a USA sa spoločnosť Ferrero pýši úplnou sledovateľnosťou.                                                                         

 

Lískové oříšky | Nutella
Bitmap Copy 2

Spoločnosť Ferrero zverejnila Chartu týkajúcu sa lieskových orieškov, ktorá bola vytvorená spoločne s nadáciou Earthworm Foundation. Charta lieskových orieškov spoločnosti Ferrero obsahuje požiadavky na zodpovedné získavanie lieskových orieškov a súvisiace záväzky spoločnosti Ferrero. Charta je založená na vybraných prioritách spoločnosti Ferrero v troch oblastiach: ľudské práva a sociálna prax, ochrana životného prostredia a udržateľnosť a transparentnosť dodávateľov. Práve vďaka nim sa spoločnosť Ferrero chce v tomto odvetví stať hybnou silou, ktorá bude stanovovať hodnoty pre všetkých ostatných. Na implementáciu charty je zásadný program udržateľnosti spoločnosti Ferrero s názvom Ferrero Farming Values ​​(FFV) a ďalej tiež partnerstvo a spolupráca s dodávateľmi, dôveryhodnými partnermi a ďalšími aktérmi hodnotového reťazca.

 

 

Zaistenie kvality a čerstvosti

Lieskové oriešky používané v nátierke Nutella® pochádzajú zo sadov nachádzajúcich sa hlavne v stredomorskom podnebí. Naše lieskové oriešky pochádzajú z rozličných častí sveta, tri hlavné lokácie sú Turecko, Taliansko, Čile a USA. Turecká čiernomorská oblasť je najväčším svetovým producentom lieskových orieškov, a práve odtiaľ pochádza najväčšia časť našich lieskových orieškov. Odbornosť a skúsenosti spoločnosti Ferrero s touto surovinou majú talianske korene, oriešky sa nakupovali v Piemonte, kde bola spoločnosť Ferrero založená, v Laziu aj v Kampánii. Zber prebieha od začiatku augusta do konca septembra.

Nutella Map
Lískové oříšky a krajina | Nutella

Aby bola zaistená stála dostupnosť kvalitných a čerstvých lieskových orieškov, pestujú sa aj v krajinách na južnej pologuli, kde poskytujú ďalšiu úrodu od februára do marca. Ako súčasť tohto prístupu založila spoločnosť Ferrero farmy na lieskové oriešky (agrifarmy) v Čile, Argentíne, Južnej Afrike a Austrálii popri už fungujúcich farmách v Gruzínsku a Srbsku. Vďaka týmto agrifarmám vytvára Ferrero udržateľný obchodný model s miestnymi farmármi a podieľa sa tak na propagácii dobrých poľnohospodárskych praktík (pestovateľské škôlky, zaučovanie, agronomická pomoc atď.). Viac zistíte v najnovšej správe spoločnosti Ferrero o udržateľnosti tu.

hazelnut

Udržateľnosť pri získavaní lieskových orieškov

Vízia spoločnosti Ferrero v súvislosti s udržateľnosťou má za cieľ zlepšiť podmienky komunít spojených s pestovaním lieskových orieškov v mieste ich pôsobenia.

Program Ferrero Farming Values ​​(FFV) pre lieskové oriešky funguje v Turecku od roku 2012. V rámci tohto programu spoločnosť Ferrero vyvinula štandard výroby lieskových orieškov v spolupráci so SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, popredným svetovým poskytovateľom služieb v oblasti certifikácie a udržateľnosti. Prostredníctvom programu Ferrero Farming Values ​​(FFV) spoločnosť Ferrero spolupracuje s poľnohospodármi, väčšinou drobnými, a poskytuje im znalosti o správnych poľnohospodárskych a sociálnych postupoch. SCS Global Services spolu s miestnymi audítorskými firmami každoročne uskutočňuje audit u náhodne vybraných farmárov.

Počas vegetačného obdobia roku 2019 naše tímy navštívili vyše 400 sadov denne a spojili sa s 21 211 pestovateľmi. Sady, ktoré sa zúčastnili, zvýšili svoje výnosy pri porovnaní s ostatnými v rovnakých oblastiach v priemere o 40 – 45 %.

Spoločnosť Ferrero tiež spolupracovala s GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) na vývoji monitorovacieho a hodnotiaceho systému na vyhodnotenie a podávanie správ o pokroku a dopade sociálnych aktivít a zásahov v danom mieste. Tento systém odráža údaje zhromaždené od rôznych zúčastnených strán, vrátane poľnohospodárov, pracovníkov, sprostredkovateľov práce a influencerov.

Jednou z krajín, kde sa pestujú lieskové oriešky spĺňajúce naše štandardy vysokej kvality, je Taliansko. Historicky ide o regióny Piemont, Lazio a Kampánia, preto je v týchto oblastiach kľúčová starostlivosť o udržateľný rozvoj hodnotového reťazca a o jeho zachovanie. V rámci plánu na zodpovedné zaisťovanie zdrojov spolupracuje spoločnosť Ferrero od roka 2015 s globálnym poskytovateľom poistenia DNV GL. Toto partnerstvo pomáha spoločnosti Ferrero rozvíjať konkrétne akcie v teréne tak s farmármi, ako aj so združeniami, vrátane školení a terénnej pomoci.

Prvá farma spoločnosti Ferrero, Agrichile, bola založená v roku 1991 v Čile, kde je priaznivé podnebie na pestovanie lieskových orieškov. Výsledkom vyše 25-ročnej činnosti Agrichile, ktorá spája odborné znalosti našich agronómov a schopnosti čilských farmárov, bolo vytvorenie celého hodnotového reťazca. Vlastné výrobné procesy spoločnosti Ferrero v Čile boli v roku 2019 certifikované podľa štandardu Sustainably Grown akreditovaným certifikačným programom SCS Global Services. Poskytuje záruku, že lieskové oriešky spĺňajú niekoľko noriem v oblasti životného prostredia, že pracovníci na farmách a poľnohospodárske komunity sú chránení a zapojení a že farma je ekonomicky stabilná.

Naše lieskovce pochádzajú aj z Oregonu v USA. V pestovaní lieskových orieškov sa Oregon pýši dlhou a osvedčenou tradíciou (prvá kultivovaná lieska bola vysadená v Scottsburgu v roku 1858) i odbornými znalosťami. Pestovanie lieskových orieškov v Oregone dosahuje najvyššiu úroveň sledovateľnosti a je sústredené v údolí Willamette v severozápadnej časti štátu neďaleko Tichého oceánu. Oceánske podnebie pestovaniu lieskovcov svedčí a umožňuje zberať vysoko kvalitné lieskové oriešky severoamerických odrôd.

hazelnut

Spájanie síl s kľúčovými zúčastnenými stranami

V spoločnosti Ferrero berieme etické postupy, vrátane lepších pracovných postupov v hodnotovom reťazci lieskových orieškov, veľmi vážne. Ferrero sa aktívne zúčastňuje rozšíreného partnerstva verejného a súkromného sektora s CAOBISCO (Európska asociácia pre čokoládu, sušienky a cukrovinky) a ILO (Medzinárodná organizácia práce) v Turecku prostredníctvom projektu, cieľom ktorého je prispieť k eliminácii najhorších foriem detskej práce v sezónnom poľnohospodárstve pri zbere lieskových orieškov. Ferrero takisto spolupracuje s neziskovou organizáciou Earthworm Foundation, ktorá sa zameriava na pozitívne zlepšenie hodnotových reťazcov a na program zodpovedného získavania lieskových orieškov.

Ak sa vám páči, zdieľajte na