Farma s udržitelným třtinovým cukrem | Nutella

CUKR

Naším cílem je do konce roku 2020 nakupovat veškerý rafinovaný třtinový cukr z certifikovaných udržitelných zdrojů.

Aby bylo možné tohoto cíle efektivně a v co nejkratší době dosáhnout, stala se společnost Ferrero členem Bonsucro Limited, globální sítě organizací, která prostřednictvím certifikačního schématu podporuje udržitelné pěstování cukrové třtiny.

 
Farma s třtinovým cukrem | Nutella

Získávání řepného a třtinového cukru

Celosvětově v průměru nakupujeme 80 % řepného cukru a 20 % rafinovaného třtinového cukru. V Evropě získáváme především řepu od evropských dodavatelů, zatímco cukrová třtina pochází hlavně z Brazílie, Indie, Mexika a Austrálie.

Nutella Map
Farma s cukrovou třtinou  | Nutella

Partnerství v udržitelném dodavatelském řetězci cukrové třtiny

Od roku 2010 jsme členy Bonsucro, globální organizace propagující udržitelnou výrobu, zpracování a obchod s cukrovou třtinou po celém světě. Bonsucro podporuje komunitu přibližně 500 členů ve více než 40 zemích v každé fázi dodavatelského řetězce, včetně zemědělců, mlynářů, obchodníků, nákupčích a podpůrných organizací.

Logo Bon Sucro | Nutella

Bonsucro pracuje na vybudování odvětví cukrové třtiny s prosperujícími udržitelnými komunitami producentů a odolnými dodavatelskými řetězci. Posláním společnosti Bonsucro je zajistit, aby zodpovědná produkce cukrové třtiny vytvářela trvalou hodnotu pro zúčastněné lidi, komunity, podniky, ekonomiky a ekosystémy. V roce 2014 získala skupina Ferrero od společnosti Bonsucro jako první cenu Leadership Award za aktivní účast na rozvoji udržitelného odvětví cukrové třtiny. Pro více informací klikněte zde.

 
Logo Altromercato | Nutella

Kromě Bonsucro spustila společnost Ferrero Program udržitelného rozvoje, pětiletý plán na roky 2016–2020, který byl realizován prostřednictvím Ctm Altromercato na Mauriciu. Obecným cílem tohoto programu je zlepšit a pozvednout ekonomickou, environmentální a sociální udržitelnost malých producentů cukrové třtiny na Mauriciu, a to nad rámec stávajícího obchodního partnerství s Mauritius Sugar Syndicate.

 
Pokud se vám to líbí, sdílejte na