Farma s udržitelným třtinovým cukrem | Nutella

CUKOR

Naším cieľom je do konca roka 2020 nakupovať všetok rafinovaný trstinový cukor z certifikovaných udržateľných zdrojov.

Aby bolo možné tento cieľ efektívne a v čo najkratšom čase dosiahnuť, stala sa spoločnosť Ferrero členom Bonsucro Limited, globálnej siete organizácií, ktorá prostredníctvom certifikačnej schémy podporuje udržateľné pestovanie cukrovej trstiny.

 
Farma s třtinovým cukrem | Nutella

Získavanie repného a trstinového cukru

Celosvetovo v priemere nakupujeme 80 % repného cukru a 20 % rafinovaného trstinového cukru. V Európe získavame predovšetkým repu od európskych dodávateľov, kým cukrová trstina pochádza hlavne z Brazílie, Indie, Mexika a Austrálie.

Nutella Map
Farma s cukrovou třtinou  | Nutella

Partnerstvo v udržateľnom dodávateľskom reťazci cukrovej trstiny

Od roku 2010 sme členmi Bonsucro, globálnej organizácie propagujúcej udržateľnú výrobu, spracovanie a obchod s cukrovou trstinou po celom svete. Bonsucro podporuje komunitu približne 500 členov vo vyše 40 krajinách v každej fáze dodávateľského reťazca, vrátane pestovateľov, spracovateľov, obchodníkov, nákupcov a podporných organizácií.

Logo Bon Sucro | Nutella

Bonsucro pracuje na vybudovaní odvetvia cukrovej trstiny s prosperujúcimi udržateľnými komunitami producentov a odolnými dodávateľskými reťazcami. Poslaním spoločnosti Bonsucro je zaistiť, aby zodpovedná produkcia cukrovej trstiny vytvárala trvalú hodnotu pre zúčastnených ľudí, komunity, podniky, ekonomiky a ekosystémy. V roku 2014 získala skupina Ferrero od spoločnosti Bonsucro ako prvá cenu Leadership Award za aktívnu účasť na rozvoji udržateľného odvetvia cukrovej trstiny.

Pre viac informácií kliknite tu.

Logo Altromercato | Nutella

Okrem Bonsucro spustila spoločnosť Ferrero Program udržateľného rozvoja, päťročný plán na obdobie 2016–2020, ktorý bol realizovaný prostredníctvom Ctm Altromercato na Mauríciu. Všeobecným cieľom tohto programu je zlepšiť a pozdvihnúť ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť malých producentov cukrovej trstiny na Mauríciu, a to nad rámec existujúceho obchodného partnerstva s Mauritius Sugar Syndicate.

 
Ak sa vám páči, zdieľajte na