Naša zaveza trajnosti | Pogovorimo se o kakovosti

Naša zaveza trajnosti

Pri Nutelli® smo v sodelovanju z našimi partnerji, nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami globoko zavezani k izbiri kakovostnih sestavin, ki spoštujejo našo zavezanost trajnosti, tako socialni kot okoljski.

share this page:

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS program: Naša zaveza do trajnostnih kmetijskih praks

Za spodbujanje trajnosti naše kmetijske preskrbovalne verige smo v okviru F-ACTS začeli izvajati programe z imeni Ferrero Farming Values ​​(FFVs) za pridobivanje naših osnovnih surovin. Za vsako uporabljeno surovino se aktivira poseben program FFV, ki zasleduje specifične cilje in temelji na treh stebrih:
- razvoj namenskih projektov in partnerstev;
- sprejetje standardov in certifikatov;
- institucionalne in kolektivne zaveze.
Dejansko, ob upoštevanju zapletenosti pri upravljanju mednarodnih dobavnih verig, priznavamo, da posamezni akterji sami ne morejo spremeniti konsolidirane proizvodnje in dobavne verige v trajnostno.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Naše zaveze pri sladkorju

canne-a-sucre-nutella

Trajnost trsnega sladkorja

Imamo en cilj: kupiti ves rafinirani trsni sladkor iz certificiranih trajnostnih virov do leta 2020. Da bi dosegli cilj učinkovito in v najkrajšem možnem času, smo postali član "Bonsucro Limited", globalne mreže, ki spodbuja trajnostno gojenje sladkornega trsa prek sistema potrjevanja. Leta 2014 je bila skupina Ferrero prva, ki je prejela nagrado za vodenje podjetja Bonsucro za aktivno sodelovanje pri razvoju trajnostne industrije sladkornega trsa. Poleg tega smo v letu 2015 začeli z novim partnerstvom s Fairtradeom, ki bo zagotovil dobavo 20.000 ton certificiranega sladkornega trsa med letoma 2016 in 2019; to bo pripeljalo do nakupa znatne količine pridelkov malih proizvajalcev. Leta 2016 so 47% sladkornega trsa pridelali iz trajnostnih virov, večinoma potrjenih s programom Bonsucro.

Naša zaveza pri palmovem olju

logo-rspo_3

Naše palmovo olje je Naše palmovo olje je

Rastlinsko olje, ki ga uporabljamo v Nutelli® je trajno palmovo lje, ki je certificirano pri RSPO kot 100% ločen tip olja. To pomeni, da naše palmovo olje hranimo ločeno od običajnega palmovega oljka vzdolž celotne dobavne verige. Richard Holland, direktor WWF-ove Pobude za  preoblikovanje trga,  je pohvalil Ferrero, ker je uspel pridobiti certifikat RSPO.

Ferrero pozdravlja poziv Greenpeacea k nadaljnji dodatni preglednosti dobavne verige in se strinja, da je to bistven sestavni del trajnostnega nadzora kontroliranega porekla in odgovornosti dobavne verige. Tukaj je popoln seznam obratov, ki so dobavitelji surovin družbe Ferrero.

biodiversite3_1

Kaj pomeni za Nutello® trajnostno palmovo olje?

Z listino Ferrero Palm Oil krepimo našo konkretno zavezanost k proizvodnji trajnostnega palmovega olja, tako v družbenem kot okoljskem smislu, ki presega že sprejete sisteme certificiranja RSPO. Ferrero sodeluje s svojimi dobavitelji, da bi poiskali nove poti, ki bi preprečile krčenje gozdov, izumrtje vrst, visoko emisijo toplogrednih plinov in kršenje človekovih pravic. Skupaj s TFT, neprofitnim tehničnim partnerjem, delamo neposredno na terenu, da bi ocenili, kaj se dogaja v nasadih, v skladu z okoljskimi in socialnimi merili, določenimi v Ferrerovi listini. Vsakih šest mesecev redno obveščamo javnost o napredku. Prav tako smo postali član Palm Innovation Group, pobude za reformo industrije palmovega olja, ki temelji na standardih in obveznostih RSPO. Pri teh pobudah sodeluje tudi 9 mednarodnih okoljskih nevladnih organizacij: njihovi člani pričajo, da sami ne nasprotujejo palmovemu olju, ampak da sodelujejo pri spodbujanju njegove trajnostne proizvodnje.

palmier-nutella_0

Greenpeace in WWF priznavata našo predanost trajnostnemu palmovemu olju

Na Greenpeaceovi lestvici Palm Oil Scorecard 2016 smo bili prepoznani kot eno od dveh vodilnih podjetij z najboljšo oceno pa tudi edini, ki smo sposobni slediti do izvora skoraj 100% kupljenega palmovega olja in to med 14 ocenjenimi podjetji z blagom za široko potrošnjo. Poleg tega smo na lestvici WWF Palm Oil Buyers' Scorecard, objavljeni septembra 2016, prejeli oceno 9 točk od 9, prav tako pa so nas prepoznali kot eno "vodilnih podjetij", ki si prizadevajo za končni cilj na področju trajnosti - da certificirano trajnostno (in sledljivo) palmovo olje postane standard za vsa podjetja, od skupno 137 globalnih podjetij, ocenjenih v raziskavi.

foret-primaire-1

Brez krčenja gozdov

V naši oskrbovalni verigi palmovega olja smo zavezani k varovanju gozdov z visoko vsebnostjo ogljika in šotišč. Ščitimo pragozdove in ne samo teh. Pozivamo naše dobavitelje, da spoštujejo biotsko raznovrstnost in naravno okolje živalskih vrst, kot so orangutani. V sodelovanju s Airbus Defense & Space, TFT in SarVision smo vzpostavili satelitski sistem za preverjanje, da bi naši dobavitelji spoštovali našo zavezanost boju proti krčenju gozdov. Ta tehnologija združuje radar z visoko ločljivostjo in optično slikanje, da lahko natančno preverimo nasade naših dobaviteljev in gozdove, ki jih obkrožajo. Naši partnerji analizirajo razvoj pokrajine, opozarjajo nas na kakršne koli spremembe kot sistem zgodnjega opozarjanja in nam omogočajo, da ugotovimo, za katere nasade gre in tako lahko ukrepamo pri naših dobaviteljih.

relative-engagements-hommes_0

Pri proizvodnji palmovega olja spoštujemo človekove pravice

Naše dobavitelje pozivamo k ​​spoštovanju pravic delavcev in lokalnih skupnosti. Naši dobavitelji se morajo zavezati, da ne bodo izkoriščali delavcev, da bodo spoštovali delovni čas in da bodo z delavci sklenili pogodbe o zaposlitvi. Prav tako morajo spoštovati pravilo FPIC (prosto, predhodno in informirano soglasje), ki avtohtonim skupnostim in ljudem daje pravico potrditi ali zavrniti soglasje za projekte, ki bi lahko vplivali na njihova zemljišča. Delujemo v skladu z vodilnimi načeli ZN za podjetja in človekove pravice, ki pomeni okvir za spoštovanje človekovih pravic v dobavni verigi in enako pričakujemo od naših poslovnih partnerjev.

Naše zaveze pri lešnikih

engagement-noisettes

K odgovorni dobavni verigi

Kot eden izmed vodilnih svetovnih akterjev na področju lešnikov nameravamo do leta 2020 doseči cilj 100-odstotne sledljivosti naše oskrbovalne verige, da bi zagotovili, da 100% naših dobaviteljev lešnikov spoštuje naslednje:
- nacionalne predpise glede delovnih pogojev (ne zaposluje nobenega delavca, starega manj od meje, določene v lokalni zakonodaji).
- Ferrerov etični kodeks
- Ferrerov kodeks poslovanja
Sledljivost v dobavni verigi Ferrero® lešnikov združuje sledenje njihovega gibanja v vsaki fazi proizvodnje in sledenje njihovega izvora do kmetijske proizvodnje. To orodje nam omogoča, da imamo jasno sliko o lokaciji nasadov leske, proizvodnje pri kmetih, od katerih jih dobimo, in o glavnih težavah, s katerimi se soočajo. Vse to, da bi bolje razumeli, kakšno tehnično podporo potrebujejo.

ferrero-farming-turkey

Program Ferrero® FARMING TURKEY – Gojenje v Turčiji

Izkušnje, pridobljene pri nakupu in pridelavi lešnikov po vsem svetu, nam pomagajo pri standardizaciji in spodbujanju najboljših kmetijskih praks. Ker je Turčija glavni proizvajalec lešnikov z več sto tisoč nasadi v družinski lasti, v povprečju velikosti le 1-2 ha, smo leta 2012 ustvarili program Ferrero® Farming Turkey (FFT), ki vključuje lokalne in mednarodne partnerje. Program ima dva cilja:
1. Povečati proizvodnjo in zagotoviti visoko kakovost in varnostne standarde surovine po spravilu
2. Obravnavati številna etična, družbena in okoljska vprašanja.
Da bi dosegli te cilje, skupina kmetijskih inženirjev pomaga kmetom na območjih, namenjenih proizvodnji lešnikov, s programi usposabljanja za dobre kmetijskih praksah (GAP). Poleg tega se ukvarjamo z večjo ozaveščenostjo in znanjem ljudi o ustreznih delovnih pogojih in o dobrih socialnih praksah: danes imamo socialne uslužbence, ki se posebej s skupnostjo vzgojiteljv lešnikov. Zahvaljujoč temu programu FFT smo dosegli več kot 30.000 kmetov. Od leta 2012 sodelujemo z vodilno svetovno družbo za certificiranje, kot je SCS, da bi na terenu izvedli konkretne ukrepe in nenapovedane kontrole na področjih, ki dokazujejo zavezanost in skladnost proizvajalcev s standardom FFT za pridelavo lešnikov.

Naše zaveze pri kakavu

engagement-cacao_1

K trajnostni vrednostni verigi kakava

Nasadi kakava se nahajajo predvsem v državah v razvoju. Zaradi naraščajočega povpraševanja po kakavu na trgih po vsem svetu se kmetje soočajo z izzivi, kako zagotoviti te potrebe, rešiti pa morajo tudi gospodarska, družbena in druga, s tem povezana vprašanja. Pri Ferreru® letno kupimo več kot 120.000 ton kakavovega zrnja. Da bi zaščitili prihodnost kmetijsko-živilskega področja, naša prednostna naloga ni le kupiti kakav odlične kakovosti, ampak tudi, kar je za nas zelo pomembno, da izboljšamo življenjske razmere družin kmetov v državah proizvajalkah, v obdobju, ko še razvijajo svoje tehnične spretnosti.

producteur-cacao-nutella_0

Pomoč socialnemu in gospodarskemu razvoju kmetov

Naša zaveza se ne konča z nakupom najboljših kakavovih zrn. Zastavili smo si ambiciozen cilj, da do leta 2020 dosežemo 100% certificiran trajnostni kakav, za kar tesno sodelujemo z več certifikacijskimi organi (UTZ Certified, Rainforest Alliance in Fairtrade CertifiedTM). S tem ciljem želimo izboljšati življenjske razmere družin pridelovalcev kakava v državah proizvajalkah, hkrati pa razvijati njihove tehnične spretnosti. Leta 2016 smo uspeli certificirati več kot 50% našega kakava in še naprej krepimo naša prizadevanja za doseganje cilja v najkrajšem možnem času. Smo tudi člani Svetovne fundacije za kakav (WCF), ki spodbuja trajnostno gospodarstvo v kmetijskih skupnostih pridelovalcev kakava s pomočjo socialnega in gospodarskega razvoja ter učinkovitega ravnanja z okoljem.

save-children-ferrero

Zaščita in izobraževanje otrok

Ferrero ima "pristop ničelne tolerance" do dela otrok in se zavzema za zaščito otrokovih pravic v svoji dobavni verigi, kot je navedeno v našem Kodeksu poslovnega vedenja. Skupni interesi na področju otrokovih pravic so vodii Ferrero k uspešnemu partnerstvu z družbo Save the Children. Projekt se je začel marca 2016 in je namenjen zagotavljanju zaščite in izobraževanja otrok, ki so žrtve otroškega dela v nasadih kakavovca na kmetijah Slonokoščene obale, kjer je 1,2 milijona otrok še vedno prisiljenih delati v nevarnih pogojih, včasih morajo zapustiti šolo ali jim celo onemogočijo dostop do izobraževanja.