Certified Cocoaground Tree | Nutella

NAŠ KAKAV

Ves kakav, ki ga kupimo za Nutello, prihaja s farm, ki imajo certifikat Rainforest Alliance.

Pridelovalci kakava se soočajo z več gospodarskimi in socialnimi težavami, zato se je Ferrero leta 2011 zavezal, da bo do leta 2020 odgovorno priskrbel 100% certificiran kakav v zrnju, da bo tako pomagal izboljšati njihove življenjske razmere in spodbuditi trajnostne prakse. S pridobivanjem kakava s farm, ki jih certificira Rainforest Alliance, pomagamo izboljšati preživetje pridelovalcev in njihovih družin ter ohranjamo naravne vire in biotsko raznovrstnost (poiščite več na: www.ra.org). Certificirane farme morajo upoštevati stroga merila, da pomagajo zagotoviti okoljsko, socialno in ekonomsko trajnost. Certificiranje in sledljivost sta izhodišče trajnostnega pristopa družbe Ferrero, včasih pa tudi presegamo certifikacijo in tako povečujemo svoj vpliv na teren.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Podpora kmetom

Velika večina kakava na svetu prihaja iz proizvodnje majhnih farm, večina njih pa jih živi v Slonokoščeni obali in Gani, od koder prihaja večina našega kakava. Obe državi skupaj pridelata več kot 60% kakava na svetu. Ti kmetje se soočajo z zapletenimi ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi težavami, kot so pomanjkanje dostopa do virov, omejeno poznavanje dobre poljedelske prakse in podnebne spremembe.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Z izvajanjem programa Ferrero za pridelavo kakava z vrednotami, smo zavezani, da bomo podpirali sprejemanje kmetijskih praks, katerih cilj je povečati produktivnost kakava in diverzifikacijo pridelka. To pa bo prispevalo k izboljšanju njihovega življenjskega standarda in standardov skupnosti. Prav tako gremo v smeri bolj osebne podpore kmetom s pomočjo posameznih načrtov razvoja kmetij, da bi povečali pozitivne spremembe.

bitmap-copy-52x

Znanje je moč

In mi to trdno verjamemo. Zato v naših kmetijskih šolah kmetom ponujamo izobraževanje o dobrih praksah v poljedelstvu, družbi in o varovanju okolja. Kmetom omogočamo, da to znanje uporabljajo v praksi, tako da imajo dostop do semen, gnojil in do financiranja, da bi na ta način izboljšali ne samo svoje pridelke, temveč tudi svoje življenje. V letih 2021 in 2022 smo izšolali več kot 155.000 kmetov in razdelili 1,7 milijona sadik kakava.

Glas kmeta

Prej sem letno pridelal 450 kilogramov kakava. Odkar sem začel uporabljati dobro kmetijsko prakso in je moje polje dobro vzdrževano, pridelam mnogo več. Z znanjem, ki ga imam zdaj, je moj pridelek več kot dvakrat večji in tako sem letos zaslužil več kot 300.00 švicarskih frankov.

bitmap-copy-72x

pove Momboye Célestin, eden od mnogih pridelovalcev kakava, ki se je udeležil izobraževanja za kmete, ki ga je organiziral ECOOKIM,  Ferrerov partner.

ECOOKIM je združenje, ki zastopa več kot 37.000 pridelovalcev kakava v Slonokoščeni obali. V letih 2021 in 2022 smo kakavova zrna nabavljali pri 10 njihovih kooperantih in več kot 15.000 kmetovalcev se je izobraževalo v naših terenskih šolah za kmete. Zahvaljujoč tem prizadevanjem so pridelovalci kakava občutno povečali pridelek in prihodke.

Zaščita otrokovih pravic

Ferrero se zavzema za spodbujanje človekovih pravic otrok. Za otroke v naši dobavni verigi to pomeni ukrepanje v boju proti otroškemu delu in izboljšanje dostopa do izobraževanja in osnovnih potreb, kot so voda, sanitarne storitve in dobra prehrana. Pridelovalce opozarjamo na otrokove pravice in izvajamo sisteme, namenjene prepoznavanju in ublažitvi primerov otroškega dela (znani kot sistemi za nadzor in ublažitev otroškega dela). Blažitev lahko sega od individualiziranega pristopa do otrok in staršev do širše skupnosti, namenjene otrokom, z razvojnimi programi, katerih namen je izvajanje mehanizmov za zaščito otrok, krepitev izobraževalne infrastrukture in spodbujanje pravic žensk.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Prav tako aktivno podpiramo pobude, ki imajo širši obseg od naše dobavne verige. Na primer, od leta 2008 smo član Mednarodne pobude za kakav, platforme z več deležniki, katere cilj je zagotoviti boljšo prihodnost otrok in odpraviti otroško delo.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Na poti naprej

Ferrero je popolnoma zavezan zagotavljanju, da naš kakav ne prihaja iz zaščitenih območij in da ne povzroča krčenja gozdov.

Kot eden izmed ustanovnih članov Pobude za kakav in gozdove (CFI) smo zavezani sodelovanju z drugimi vodilnimi svetovnimi podjetji za proizvodnjo kakava in čokolade, kot tudi z vladama Slonokoščene obale in Gane, da bi zaustavili krčenje in uničevanje gozdov v vsej svetovni oskrbovalni verigi kakava.

O našem akcijskem načrtu CFI lahko preberete tukaj, o našem poročilu o napredku CFI pa tukaj.

Da bi še bolj poudarili naš cilj industrije kakava, ki je dobra za ljudi in naravo, kot tudi svojo predanost, da z odgovornim pridobivanjem kakava to težnjo in ambicijo uresničimo, smo izdelali Listino o kakavu. V Listini so zapisane naše dolgoročne zaveze, naš Akcijski načrt pa določa, kako in v kakšni smeri si bomo navedeno prizadevali doseči.

nutella-cocoa2x

Naša stalna in vedno večja podpora agrogozdarstvu

Pridelovalce kakava spodbujamo, da svoje kmetije popestrijo z mešanjem kakavovih dreves s sadnimi, zelenjavo in rzličnimi manjšimi drevesi, da tako zagotovijo senco mladim kakavovcem, hrano za gospodinjstvo ali za prodajo na lokalnih trgih. Takšni sistemi znatno prispevajo k varovanju okolja in biotske raznovrstnosti.  

Kot del naše zavezanosti pobudi za kakav in gozdove je Ferrero med letoma 2018 in 2022 prispeval k razvoju 143.000 hektarjev pogozdovanja kakava v Slonokoščeni obali in Gani z razdelitvijo 5,4 milijona ne-kakavovih dreves lokalnim kmetom za podporo kmetijsko-gozdarskih projektov.

bitmap-copy-6@2x

Ali ste vedeli?

Agrogozdarstvo je dinamičen in ekološki sistem upravljanja virov, ki z vključevanjem dreves na kmetijah diverzificira in vzdržuje pridelavo, kar vodi do večjih socialnih in ekonomskih in koristi ter koristi za varovanje okolja. Agrogozdarstvo je ključno za male kmete, saj jim omogoča izboljšanje oskrbe s hrano, zaslužek in zdravje. Agrogozdarstvo pomaga tudi v boju proti podnebnim spremembam.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Krepitev našega trajnostnega programa

Poleg tega si bomo še naprej prizadevali za krepitev našega programa trajnosti kakava s pozitivnim in trajnim vplivom na dobavno verigo kakava. To bomo storili okoli treh glavnih stebrov, ki so med seboj tesno povezani in se krepijo:

1. Izboljšati življenje kmetov in skupnosti

2. Zaščititi otrokove pravice

3. Ohraniti naravne vire

Pomemben cilj programa je doseči popolno sledenje kmetom, ki nas oskrbujejo s kakavom, ki je sestavina Nutelle®.

Če vam je všeč, delite na