Social Responsibility

Dalīties ar vērtībām, lai radītu vērtību

Dalīties ar vērtībām, lai radītu vērtību

Mūs vada spēcīga pārliecība, ka uzņēmumam ir jābūt sociāli atbildīgam: to mēs apliecināt ik dienas, gan kopjot mūsu klientu un mūsu zīmolu attiecības, gan respektējot un uzņemties atbildību par vīriešiem un sievietēm, kas pie mums strādā vai ir strādājuši.

Bez tam mēs to apliecinām ar ilgtsopējīgu pieeju izejvielu ieguvē, rūpēm par apkārtējo vidi un cīņu pret korupciju un noziedzību.

Piedevām mēs ieguldām spēkus atbalstot iniciatīvas, kas rosina aktīvu dzīvesveidu un apkaro lieko svaru, īpaši jauniešu un bērnu vidū. Mēs radām darbavietas attīstības valstīs, kur atbalstām arī izglītību un bērnu un jauniešu veselības aprūpi.

Ferrero Grupas pieņemtā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un ar to saistītās iniciatīvas visa pasaulē ik gadus tiek atspoguļotas mūsu Korporatīvas sociālās atbildības (KSA) ziņojumos.