Our Sustainability Vision | Nutella

Mūsu saistības attiecībā uz ilgtspēju

Mūsu redzējums

Nutella® vajadzībām mēs esam nopietni apņēmušies vienmēr izvēlēties tikai kvalitatīvas sastāvdaļas, kas atbilst mūsu saistībām attiecībā uz ilgtspēju. Atklājiet vairāk

Let's talk about sustainability | Nutella

Parunāsim par ilgtspēju

Mēs cenšamies nepārtraukti uzlabot atbildīgu izejvielu ieguvi visā piegādes ķēdē, uzlabot lauksaimnieku un viņu kopienu dzīves apstākļus un veicināt ilgtspējīgu praksi, lai aizsargātu dabas resursus. Mēs sadarbojamies ar partneriem, NVO un citām institūcijām, lai šo misiju īstenotu katru dienu, un mēs rūpīgi izvēlamies kvalitatīvas sastāvdaļas saskaņā ar mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspēju gan sociālajā, gan vides jomā.

Rūpes par cilvēkiem un planētu

Nutella® kvalitatīvās sastāvdaļas ir katra cilvēka ikdienas centienu rezultāts visā piegādes ķēdē. Ferrero uzmanība patērētājiem nav tikai abstrakta vērtība, tas ir kaut kas, ko mēs katru dienu realizējam praksē, balstoties uz atbildības sajūtu, kas pārsniedz komerciālos mērķus.
Šī atbildība ir jūtama mūsu produktu kvalitātē un svaigumā, pārtikas drošībā un atbildīgā un pārredzamā komunikācijā, kā arī pastāvīgā inovācijā. Ferrero pamatprincips ir cilvēka ieguldījuma atzīšana un cilvēka cieņas aizsardzība. Turklāt cilvēktiesību ievērošana un darbinieku labklājības veicināšana ir dziļi iesakņojusies mūsu ģimenes biznesa pamatvērtībās un principos. Tās ir būtiskas mūsu pašu uzņēmējdarbības ilgtspējai un rada vērtību kopienās, kurās mēs darbojamies.

Caring about Plants | Nutella

Mēs arī cenšamies saudzēt vidi, iespēju robežās samazinot savu ietekmi uz to. Mēs to darām, piemēram, izmantojot F -ACTS - Ferrero lauksaimniecības saistības ilgtspējībai - shēmu. Šīs shēmas ietvaros Ferrero uzsāka FFV - Ferrero Farming Values - programmas, lai atbalstītu vietējos iedzīvotājus, risinot lauksaimniecības, sociālos, vides un ekonomiskos jautājumus, kas saistīti ar mūsu galveno izejvielu audzēšanu. Šīs programmas apvieno īpašu projektu un partnerattiecību izveidi, standartu un sertifikātu pieņemšanu, kā arī institucionālās un kolektīvās saistības. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sociālo atbildību, izlasiet Ferrero jaunāko ziņojumu par ilgtspējību šeit.

Ilgtspējīgs uzturs: globāla prioritāte

Ilgtspējīga uztura zinātniskā padome (SNSB) pēta ilgtspējīga uztura kā risinājuma nozīmi cilvēces vajadzībām 2050. gadā.

SNSB logo

Paredzams, ka līdz 2050. gadam cilvēci veidos aptuveni 10 miljardu cilvēku, un pārtikas ražošana un patērēšana novedīs planētu un tās sistēmas līdz galējam limitam. Lai visiem nodrošinātu pietiekamu daudzumu drošas pārtikas, kā arī ilgtspējīgi izstrādātus produktus, ir nepieciešama jauna pieeja, kas optimizēs veselības un uztura efektu, vienlaikus respekējot galvenās ekosistēmas, no kurām ir atkarīga pasaules nākotne. Šim nolūkam Nutella izveidoja un turpina atbalstīt Ilgtspējīga uztura zinātnisko padomi (SNSB), atzītu starptautisku ekspertu grupu, kas apvienota, lai objektīvi izpētītu un dalītos ar ilgtspējīgas uztura pieejas nozīmi kā risinājumu cilvēces vajadzībām 2050. gadā.

Lasiet vairāk par SNSB

Šī koncepcija pēta spēju nodrošināt pietiekamu enerģiju un nepieciešamās uzturvielas, kas vajadzīgas iedzīvotāju labas veselības uzturēšanai, vienlaikus ierobežojot dabas un sabiedrības resursu patēriņu. Lai izveidotu neatkarīgu, holistisku un zinātniski pamatotu viedokli, padomes sastāvā ir dažādu - bet savstarpēji papildinošu - disciplīnu (piemēram, vides zinātnes, uztura, veselības, pārtikas jomas pētījumu, kā arī epidemioloģijas un ar pārtiku saistītu slimību) speciālisti. Jebkurš no valdes locekļiem var ieteikt vēlamo pētījumu tēmu, kā arī jebkuru partneri (-is), kas nepieciešams (-i) darba atbalstam. Starptautiskā zinātniskā padome pētījumos meklēs praktiskas, ilgtspējīgas atziņas par uzturu un risinājumus šai globālajai problēmai, kas skar mūsu pasaules nākotni. Uzziniet vairāk par projektu šeit:
sustainablenutrition-sb.com

Uzziniet vairāk par mūsu kvalitāti un mūsu sastāvdaļām

Ja jums tas patīk, dalieties tajā