Our Sustainability Vision | Nutella

Mūsu saistības attiecībā uz ilgtspēju

Mūsu redzējums

Nutella® vajadzībām mēs esam nopietni apņēmušies vienmēr izvēlēties tikai kvalitatīvas sastāvdaļas, kas atbilst mūsu saistībām attiecībā uz ilgtspēju. Atklājiet vairāk

Let's talk about sustainability | Nutella

Parunāsim par ilgtspēju

Mēs cenšamies nepārtraukti uzlabot atbildīgu izejvielu ieguvi visā piegādes ķēdē, uzlabot lauksaimnieku un viņu kopienu dzīves apstākļus un veicināt ilgtspējīgu praksi, lai aizsargātu dabas resursus. Mēs sadarbojamies ar partneriem, NVO un citām institūcijām, lai šo misiju īstenotu katru dienu, un mēs rūpīgi izvēlamies kvalitatīvas sastāvdaļas saskaņā ar mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspēju gan sociālajā, gan vides jomā.

Rūpes par cilvēkiem un planētu

Nutella® kvalitatīvās sastāvdaļas ir katra cilvēka ikdienas centienu rezultāts visā piegādes ķēdē. Ferrero uzmanība patērētājiem nav tikai abstrakta vērtība, tas ir kaut kas, ko mēs katru dienu realizējam praksē, balstoties uz atbildības sajūtu, kas pārsniedz komerciālos mērķus.
Šī atbildība ir jūtama mūsu produktu kvalitātē un svaigumā, pārtikas drošībā un atbildīgā un pārredzamā komunikācijā, kā arī pastāvīgā inovācijā. Ferrero pamatprincips ir cilvēka ieguldījuma atzīšana un cilvēka cieņas aizsardzība. Turklāt cilvēktiesību ievērošana un darbinieku labklājības veicināšana ir dziļi iesakņojusies mūsu ģimenes biznesa pamatvērtībās un principos. Tās ir būtiskas mūsu pašu uzņēmējdarbības ilgtspējai un rada vērtību kopienās, kurās mēs darbojamies.

Caring about Plants | Nutella

Mēs arī cenšamies saglabāt vidi, maksimāli samazinot savu iespaidu . Mēs to darām, piemēram, izmantojot F-ACTS - Ferrero lauksaimniecības saistības attiecībā uz ilgtspēju - sistēmu. Kā daļu no šīs shēmas Ferrero uzsāka FFV - Ferrero Farming Values ​​- programmas, lai atbalstītu vietējos iedzīvotājus lauksaimniecības, sociālo, vides un ekonomisko jautājumu risināšanā saistībā ar mūsu galveno izejvielu audzēšanu. Šīs programmas apvieno īpašu projektu un partnerību izstrādi, standartu un sertifikātu pieņemšanu, kā arī institucionālās un kolektīvās saistības. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sociālo atbildību, izlasiet Ferrero jaunāko CSR ziņojumu šeit.

Uzziniet vairāk par mūsu kvalitāti un mūsu sastāvdaļām

Ja jums tas patīk, dalieties tajā