Our Sustainability Vision | Nutella

Meie pühendumus jätkusuutlikkusele

Meie visioon

Nutella® tõsine ja pidev lubadus on valida ainult kvaliteetseid koostisosi, mis järgivad meie pühendumust jätkusuutlikkusele. Avasta rohkem.

Let's talk about sustainability | Nutella

Räägime jätkusuutlikkusest

Püüame oma tarneahelas pidevalt arendada toorainete vastutustundlikku hankimist, parandada põllumajandustootjate ja nende kogukondade elutingimusi ning edendada säästvaid tavasid loodusvarade kaitsmiseks. Teeme koostööd partnerite, valitsusväliste organisatsioonide ja muude institutsioonidega, et seda missiooni igapäevaselt ellu viia, ning valime hoolikalt oma kvaliteetsed koostisosad vastavalt pühendumusele jätkusuutlikkusele nii sotsiaalses kui ka keskkonnasäästlikus plaanis.

Hoolime inimestest ja planeedist

Nutella® kvaliteetsed koostisosad on iga tarneahelas oleva inimese igapäevaste jõupingutuste tulemus. Ferreros pole tarbijale keskendumine ainult abstraktne väärtus, see on midagi, mida me iga päev praktikas rakendame, tuginedes vastutustundele, mis ületab ärilisi eesmärke. See vastutus on käegakatsutav meie toodete kvaliteedi ja värskuse, toiduohutuse, vastutustundliku ja läbipaistva suhtlemise ning jätkuva innovatsiooni kaudu. Ferrero aluspõhimõte on inimeste panuse tunnustamine ja inimväärikuse kaitse. Lisaks on inimõiguste austamine ja töötajate heaolu edendamine sügavalt juurdunud meie pereettevõtte põhiväärtustes ja põhimõtetes. Need on meie enda äritegevuse jätkusuutlikkuse jaoks üliolulised ja loovad väärtust kogukondades, kus me tegutseme.

Caring about Plants | Nutella

Samuti püüame kaitsta keskkonda, minimeerides oma ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik. Näiteks teeme seda F-ACTS - Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability – raamprojekti kaudu. Selle kava raames käivitas Ferrero programmid FFV - Ferrero Farming Values -, et toetada kohalikke elanikke meie peamiste toorainete kasvatamisega seotud põllumajanduslike, sotsiaalsete, keskkonna- ja majandusprobleemide lahendamisel. Need programmid ühendavad omavahel konkreetsete projektide ja koostöö arendamise, standardite ja sertifikaatide vastuvõtmise ning institutsionaalsed ja kollektiivsed kohustused. Meie sotsiaalse vastutuse kohta saab lisateavet Ferrero viimasest jätkusuutlikkuse aruandest

Jätkusuutlik toitumine: ülemaailmne prioriteet

Jätkusuutlik toitumine: ülemaailmne prioriteet Jätkusuutliku toitumise teadusnõukogu Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) uurib säästva toitumise olulisust kui võimalikku lahendust inimkonna vajadustele 2050. aastaks. Aastaks 2050 on maailma rahvaarv eeldatavasti ligikaudu 10 miljardit ning toidu tootmine ja tarbimine suruvad planeedi ja selle ökosüsteemid äärmusliku piirini. Kõigile piisavas koguses ohutu toidu ja jätkusuutlikult välja töötatud toodete tagamiseks on vaja leida uusi lähenemisviise, mis optimeeriksid tervise- ja toitumistulemusi, suhtudes austusega peamistesse ökosüsteemidesse, millest maailm sõltub. Sel eesmärgil asutas Nutella Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) teadusnõukogu, mille tegevust ta jätkuvalt toetab. See tunnustatud rahvusvaheliste ekspertide rühm on kokku kutsutud uurima ja jagama jätkusuutliku toitumise lähenemisviisi tähtsust kui võimalikku lahendust inimkonna vajadustele 2050. aastaks.

SNSB logo

Jätkusuutlik toitumine: ülemaailmne prioriteet Jätkusuutliku toitumise teadusnõukogu Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) uurib säästva toitumise olulisust kui võimalikku lahendust inimkonna vajadustele 2050. aastaks. Aastaks 2050 on maailma rahvaarv eeldatavasti ligikaudu 10 miljardit ning toidu tootmine ja tarbimine suruvad planeedi ja selle ökosüsteemid äärmusliku piirini. Kõigile piisavas koguses ohutu toidu ja jätkusuutlikult välja töötatud toodete tagamiseks on vaja leida uusi lähenemisviise, mis optimeeriksid tervise- ja toitumistulemusi, suhtudes austusega peamistesse ökosüsteemidesse, millest maailm sõltub. Sel eesmärgil asutas Nutella Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) teadusnõukogu, mille tegevust ta jätkuvalt toetab. See tunnustatud rahvusvaheliste ekspertide rühm on kokku kutsutud uurima ja jagama jätkusuutliku toitumise lähenemisviisi tähtsust kui võimalikku lahendust inimkonna vajadustele 2050. aastaks.

Lisateave SNSB kohta

See kontseptsioon uurib võimalusi pakkuda piisavalt energiat ja vajalikke toitaineid inimkonna hea tervise säilitamiseks, piirates samal ajal looduslike ja ühiskondlike ressursside ületarbimist. Juhatuse koosseisu kuuluvad erinevate - kuid üksteist täiendavate - erialade (näiteks keskkonnateaduse, toitumise, tervishoiu, toidukeskkonna uuringute, samuti epidemioloogia ja toidust levivate haiguste) rahvusvahelised tippeksperdid, et välja töötada sõltumatu, terviklik ja teaduslikult põhjendatud arvamus. Kõik juhatuse liikmed saavad soovitada enda hinnangul vajalikku uurimisteemat ning tööde teostamiseks sobilikke koostööpartnereid. Rahvusvaheline teadusnõukogu uurib läbi uute võimaluste jätkusuutliku toitumise alaseid teadmisi ja lahendusi vastuseks sellele globaalsele väljakutsele, mis tundub olevat maailma tulevik. Lisateavet projekti kohta leiate siit:
sustainablenutrition-sb.com

Lisateave meie kvaliteedi ja meie koostisosade kohta

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda