Nutella®

Lahtiütlus

Äriteave

 

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Registreeritud Varssavi Ringkonnakohtus asukohaga pealinnas Varssav, riikliku kohturegistri 13. kommertsasjade osakonnas

KRS: 0000492113

NIP (maksukohustuslasena registreerimise number): 1080016327

BDO registreerimisnumber: 000010815

Aktsiakapital 30 005 000 Poola zlotti

 

Ferrero Polska Sp. z o.o.

Registreeritud: Varssavi Ringkonnakohtus asukohaga pealinnas Varssav, riikliku kohturegistri 13. kommertsasjade osakonnas

KRS: 0000063478

NIP (maksukohustuslasena registreerimise number): 5220101131

BDO registreerimisnumber: 000119683

Aktsiakapital 44 404 000 Poola zlotti

 

Autoriõigused ja kaubamärgid

Veebileht www.nutella.com (edaspidi nimetatud „Veebileht“) on Ferrero Commercial Sp. z o.o. (edaspidi nimetatud „Ferrero“) ainuomand ja see on loodud nimetatud ettevõtte poolt teabe, kommunikatsiooni ja meelelahutuse eesmärgil ja tehakse kasutajatele kättesaadavaks isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Veebilehel avaldatud Ferrero kaubamärk, toote- ja reklaamimärgid (kaasa arvatud asjakohased logod) ja kõik nendega seotud nimede, piltide ja loosungite aspektid (edaspidi nimetatud „Kaubamärgid“) on Ferrero ainuomand. Nende Kaubamärkide mistahes kasutamine või kopeerimine sõltumata kasutamise otstarbest ja viisist on selgesõnaliselt keelatud ja Ferrero alustab selle keelu mistahes rikkumisel kohtuvaidlust. Veebilehel avaldatud mistahes Kaubamärkide, logode ja märkide kopeerimine on keelatud. Kui need kuuluvad kolmandatele isikutele, on tegemist nende isikute ainuomandiga ja Ferrero kasutab neid asjakohaste lubade alusel. Veebilehe üksikelemendid, kaasa arvatud nende sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult tekstid, pildid, graafika, helid), on kaitstud Ferrerole kuuluvate autoriõigustega või autoriõigustega, millele Ferrerol on asjakohane õigus. Veebilehe elementide või nende sisu mistahes kujul ja mistahes viisil kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ja edastamine (kas tervikuna või osaliselt) on keelatud.


Veebilehe või selle osade mistahes koopiat ei tohi kaubanduslikel eesmärkidel müüa ega levitada. Veebilehel avaldatud materjalide allalaadimine on lubatud ainult siis, kui see on Veebilehel selgesõnaliselt lubatud. Seda tüüpi litsents hõlmab ainult materjalide kogumist isiklikuks kasutamiseks. Materjale ei tohi kasutada kaubanduslikel eesmärkidel. Mis tahes muul viisil kasutamine on keelatud. Mitte ühtegi Veebilehel avaldatud elementi ei tohi lugeda kolmandate isikute kaudseks või varjatud loaks Ferrero kaubamärkide, tekstide, piltide, graafika, helide või mistahes muu elemendi kasutamiseks. Võimalikku materjalide esitamist Veebilehele kasutajate poolt reguleerivad asjakohased eeskirjad, kus on määratletud tingimused materjalide asjakohastesse jaotistesse saatmiseks. Enne materjalide esitamist tuleb eeskirju lugeda. Ferrero ajakohastab pidevalt lehe sisu. Siiski ei vastuta Ferrero Veebilehel avaldatud teabes esinevate mistahes puuduste, ebatäpsuste või vigade eest. Ferrero ei vastuta mistahes kahju eest, mida kasutajad kannavad Veebilehe külastamise tõttu või Veebilehelt materjalide allalaadimise (kui see on lubatud) võimatuse tõttu, kaasa arvatud kahjulikest teguritest põhjustatud kahjustused IT-seadmetele või tarkvarale.

 

Turvalisus

Ferrero on Veebilehte ja sellele linkide abil lingitud lehti kontrollinud. Need ei sisalda lastele ohtlikku ega ebameeldivat sisu. Reklaamitavaid tooteid ei saa otse Veebilehelt osta. Ferrero vastutab aga ainult oma Veebilehe sisu eest ja Ferrerot ei saa pidada vastutavaks tema Veebilehele lingitud kolmandate isikute veebilehtede sisu eest, sest Ferrerol puudub nende üle kontroll.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda