Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

MEIE PALMIÕLI

100% RSPO sertifitseeritud jätkusuutlik palmiõli ja pühendunud vastuseis metsaraiele.

Oleme teadlikud, et palmiõli tarneahel seisab silmitsi keskkonnaprobleemidega, eriti mis puudutab selle mõju metsade hävitamisele. Seetõttu on Ferrero pühendunud palmiõli sektori jätkusuutliku ümberkujundamise juhtimisele ning on üks esimesi ülemaailmseid ettevõtteid, kes omab 100% RSPO poolt sertifitseeritud palmiõli tarneahelat.

Palm Oil Fruit | Nutella

Lühike ülevaade meie palmiõlist

Kas soovid rohkem teada saada, kui oluline on Nutella® jaoks kasutada jätkusuutlikku palmiõli? Oleme siia videosse kokku pannud kõik tähtsamad asjad, mida sinuga jagada!"

Kust see tuleb?
Klõpsa ringireisimiseks

100% jälgitav
palmiõli

Palmiõli, mida me Nutella® -s kasutame, on 100% jätkusuutlik ning on jälgitav terves tarneahelas kuni veskiteni. See pärineb peamiselt Malaisiast (keskmiselt umbes 80% meie mahtudest) ning Indoneesiast.”

Nutella Map
Sustainable Palm Oil RSPO Logo | Nutella

RSPO on välja töötanud keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide kogumi, mida ettevõtted peavad jätkusuutliku palmiõli tootmiseks järgima (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Nende kriteeriumide eesmärk on jõustada palmiõli kasvatamise jätkusuutlikke tavasid.

Nutella® palmiõli pärineb sertifitseeritud, eraldatud tarneahelast. Seda hangitakse erinevatest sertifitseeritud istandustest ja seda hoitakse kogu tarneahelas tavalisest palmiõlist eraldatuna. Selle süsteemi kaudu saab 100% meie palmiõlist olla jälgitav, mis tagab, et see ei pärine istandustest, kus tehakse metsaraiet.

RSPO 7 põhimõtet

RSPO sertifikaadi saamiseks peavad palmiõli kasvatajad järgima neid seitset põhimõtet (RSPO põhimõtete ja kriteeriumide ajakohastatud versioon 2018):

The 7 principles of RSPO

Printsiip 1: põhimõte: käituda eetiliselt ja läbipaistvalt

Printsiip 2: põhimõte: tegutseda seaduslikult ja austada õigusi

Printsiip 3: põhimõte: optimeerida tootlikkust, tõhusust, positiivseid mõjusid ja vastupidavust

Printsiip 4: põhimõte: austada kogukondi ja inimõigusi ning luua kasu

Printsiip 5: põhimõte: toetada väikepidajate kaasamist

Printsiip 6: põhimõte: austada töötajate õigusi ja tingimusi

Printsiip 7: kaitske, säilitage ja parandage ökosüsteeme ja keskkonda. Selle põhimõtte osana nõuab kriteerium 7.12, et uued istandused ei põhjustaks metsade hävitamist ega asendaks ühtegi ala, mis on vajalik HCV - kõrge kaitseväärtuse säilitamiseks või suurendamiseks. HCV on maastikul silmapaistva või kriitilise tähtsusega bioloogilised, ökoloogilised, sotsiaalsed või kultuurilised väärtused.

Lisainfo siin.

Palm Oil Trees | Nutella

Sertifitseerimisest kaugemale

Et tugevdada meie vastutust väljaspool RSPO sertifitseerimist, oleme koos tarnijatega välja töötanud Ferrero® Palm Oil Charter palmiõli harta, et üheskoos luua selline palmiõli tootmine, mis on kasulik inimestele ja loodusele. Tarneahela läbipaistvuse suurendamiseks avaldame iga kuue kuu tagant uusimad jälgimisandmed nende tehaste ja istanduste kohta, kust me oma palmiõli hangime. Viimase väljaande leiate siit.

Ferrero on ka POIG (Palm Oil Innovation Group) innovatsioonigrupi liige, mis ühendab endas farmerid, tootjad ja vabaühendused, kes koos tegutsevad palmiõlitööstuse positiivse ümberkujundamise nimel. Lisateavet leiate siit.

 

Did you know - Palm OIL

Kas teadsid?

Ferrero palmiõli tarnimine toob kaasa 56%* vähem kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid võrreldes sertifitseerimata palmiõliga. See on 2019. aasta täielikult ISO 14044 nõuetele vastava uuringu tulemus, et teha kindlaks meie palmiõli hankimise keskkonnamõjud. 

*1 kg rafineeritud, pleegitatud ja desodoreeritud (RBD) palmiõli kohta.

Maakasutuse jälgimine tänu satelliitide võrgustikule

Toetamaks oma põhimõtteid, mis seisavad metsade säilitamise eest, kasutame selliseid vahendeid nagu uuenduslik Starlingi tehnoloogia, millega saame jälgida peaaegu reaalajas kogu meie palmiõli tarneahelat, et tagada metsade säilitamine. Tänu sellele süsteemile, mis kasutab kõrge eraldusvõimega radari ja optiliste satelliidipiltide kombinatsiooni, saame kaardistada kuni 1,5-meetrise täpsusega detailse maakasutuse ja tuvastada võimaliku raadamise. Sel hüpoteetilisel juhul saame uurida ja tegutseda vastavalt.

Starlingi kaart näeb palmiistandusi, looduslikke metsi ja muid alasid, ning mille konkreetset toimimist saame nüüd sellest videost ka näha!

Palm Oil Scorecard | Nutella

WWF tunnustab meie pingutusi

Usaldusväärsed valitsusvälised organisatsioonid nagu näiteks WWF tunnustavad meie jõupingutusi. Selle organisatsiooni palmiõli ostjate tulemustabelis 2021. aastal, mis hindab ülemaailmseid ettevõtteid jätkusuutliku palmiõli toetamise eest, nimetab WWF Ferrerot maailma juhtivaks ettevõtteks, mis on 227 globaalse ettevõtte hulgas üldarvestuses teisel kohal - ja kõigi tootjate seas 1.kohal, skooriga 21,7 punkti 24 -st. Ferrero on pälvinud tunnustuse selle konkreetse tegevuse ja nende edusammude eest, mille eesmärgiks on muuta ülemaailmne palmiõlitööstus jätkusuutlikumaks. Selline tunnustus on meile suureks julgustuseks oma valitud teekonna jätkamisel.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda