Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

MEIE PALMIÕLI

100% RSPO sertifitseeritud jätkusuutlik palmiõli ja pühendunud vastuseis metsaraiele.

Oleme teadlikud, et palmiõli tarneahel seisab silmitsi keskkonnaprobleemidega, eriti mis puudutab selle mõju metsade hävitamisele. Seetõttu on Ferrero pühendunud palmiõli sektori jätkusuutliku ümberkujundamise juhtimisele ning on üks esimesi ülemaailmseid ettevõtteid, kes omab 100% RSPO poolt sertifitseeritud palmiõli tarneahelat.

Palm Oil Fruit | Nutella

Lühike ülevaade meie palmiõlist

Kas soovid rohkem teada saada, kui oluline on Nutella® jaoks kasutada jätkusuutlikku palmiõli? Oleme siia videosse kokku pannud kõik tähtsamad asjad, mida sinuga jagada!"

Jälgitav palmiõli

Palmiõli, mida me Nutella® -s kasutame, on 100% jätkusuutlik ning on jälgitav terves tarneahelas kuni veskiteni. See pärineb peamiselt Malaisiast (keskmiselt umbes 80% meie mahtudest) ning Indoneesiast.”

Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO on välja töötanud keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide kogumi, mida ettevõtted peavad jätkusuutliku palmiõli tootmiseks järgima (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Nende kriteeriumide eesmärk on jõustada palmiõli kasvatamise jätkusuutlikke tavasid.

Nutella® palmiõli pärineb sertifitseeritud `eraldatud` tarneahelast. See on hangitud erinevatest sertifitseeritud istandustest ja seda hoitakse kogu tarneahela ulatuses tavalisest palmiõlist eraldatuna. Tänu sellele süsteemile on meie palmiõli jälgitav alates veskitest, tagades, et see ei pärine istandustest, mille rajamiseks hävitatakse metsi.

RSPO 7 põhimõtet

RSPO sertifikaadi saamiseks peavad palmiõli kasvatajad järgima neid seitset põhimõtet (RSPO põhimõtete ja kriteeriumide ajakohastatud versioon 2018):

7 RSPO principai

Printsiip 1: põhimõte: käituda eetiliselt ja läbipaistvalt

Printsiip 2: põhimõte: tegutseda seaduslikult ja austada õigusi

Printsiip 3: põhimõte: optimeerida tootlikkust, tõhusust, positiivseid mõjusid ja vastupidavust

Printsiip 4: põhimõte: austada kogukondi ja inimõigusi ning luua kasu

Printsiip 5: põhimõte: toetada väikepidajate kaasamist

Printsiip 6: põhimõte: austada töötajate õigusi ja tingimusi

Printsiip 7: kaitske, säilitage ja parandage ökosüsteeme ja keskkonda. Selle põhimõtte osana nõuab kriteerium 7.12, et uued istandused ei põhjustaks metsade hävitamist ega asendaks ühtegi ala, mis on vajalik HCV - kõrge kaitseväärtuse säilitamiseks või suurendamiseks. HCV on maastikul silmapaistva või kriitilise tähtsusega bioloogilised, ökoloogilised, sotsiaalsed või kultuurilised väärtused.

Lisainfo siin.

Palm Oil Trees | Nutella

Sertifitseerimisest kaugemale

Et tugevdada meie vastutust väljaspool RSPO sertifitseerimist, oleme koos tarnijatega välja töötanud Ferrero® Palm Oil Charter palmiõli harta, et üheskoos luua selline palmiõli tootmine, mis on kasulik inimestele ja loodusele. Tarneahela läbipaistvuse suurendamiseks avaldame iga kuue kuu tagant uusimad jälgimisandmed nende tehaste ja istanduste kohta, kust me oma palmiõli hangime. Viimase väljaande leiate siit.

Ferrero on ka POIG (Palm Oil Innovation Group) innovatsioonigrupi liige, mis ühendab endas farmerid, tootjad ja vabaühendused, kes koos tegutsevad palmiõlitööstuse positiivse ümberkujundamise nimel. Lisateavet leiate siit.

 

Did you know - Palm OIL

Kas teadsid?

Ferrero palmiõli tarnimine toob kaasa 56%* vähem kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid võrreldes sertifitseerimata palmiõliga. See on 2019. aasta täielikult ISO 14044 nõuetele vastava uuringu tulemus, et teha kindlaks meie palmiõli hankimise keskkonnamõjud. 

*1 kg rafineeritud, pleegitatud ja desodoreeritud (RBD) palmiõli kohta.

Maakasutuse jälgimine tänu satelliitide võrgustikule

Toetamaks oma põhimõtteid, mis seisavad metsade säilitamise eest, kasutame selliseid vahendeid nagu uuenduslik Starlingi tehnoloogia, millega saame jälgida peaaegu reaalajas kogu meie palmiõli tarneahelat, et tagada metsade säilitamine. Tänu sellele süsteemile, mis kasutab kõrge eraldusvõimega radari ja optiliste satelliidipiltide kombinatsiooni, saame kaardistada kuni 1,5-meetrise täpsusega detailse maakasutuse ja tuvastada võimaliku raadamise. Sel hüpoteetilisel juhul saame uurida ja tegutseda vastavalt.

Starlingi kaart näeb palmiistandusi, looduslikke metsi ja muid alasid, ning mille konkreetset toimimist saame nüüd sellest videost ka näha!

Palm Oil Scorecard | Nutella

WWF tunnustab meie pingutusi

Sellised usaldusväärsed valitsusvälised organisatsioonid nagu WWF tunnustavad meie jõupingutusi. Nende 2021. aasta palmiõli ostjate tulemuskaardil , kus hinnatakse ülemaailmseid ettevõtteid jätkusuutliku palmiõli toetamise eest, asub Ferrero WWF hinnangul 227 ülemaailmse juhtiva ettevõtte üldarvestuses 3.kohal – ja kõigi tootjate seas 1. kohal 21,7 punktiga võimalikust 24-st. Ferrero on tunnustatud konkreetsete tegevuste ja edusammude eest ülemaailmse palmiõlitööstuse jätkusuutlikumaks muutmisel. See tunnustus on suureks julgustuseks jätkata oma valitud teekonda.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda