Our Hazelnuts Trees | Nutella

MEIE SARAPUUPÄHKLID

Ferrero tegevus jätkusuutlikkuse saavutamiseks kogu sarapuupähklite väärtusahelas hõlmab selle koostisosa jälgitavust.

Meie sarapuupähklid on pärit peamiselt Türgist, Itaaliast, Tšiilist ja USA-st. Ferrero on pühendunud oma sarapuupähklite väärtusahelas täieliku jälgitavuse saavutamisele. Ferrero sarapuupähklite väärtusahela jälgitavus võimaldab veenduda sarapuupähklite päritolus, olgu nad pärit kas üksikfarmist või “majandist”. Selle kohustuse saavutamine on osutunud väljakutseks mõnes riigis, kus tarneahelad on suuremad ja keerukamad. Teistes riikides on saavutatud kõrgem jälgitavuse tase. Näiteks Tšiilis ja USA-s on Ferrero saavutanud täieliku jälgitavuse.

Our Hazelnuts | Nutella
Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Kvaliteetsete ja värskete sarapuupähklite kättesaadavuse tagamiseks toimub kasvatamine ka lõunapoolkera riikides, mis annavad veebruarist märtsini täiendava saagi. Selle lähenemisviisi raames on Ferrero rajanud Tšiilis, Argentiinas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias lisaks Gruusiale ja Serbiale sarapuupähklifarmid (Agrifarms). Nende põllumajandusettevõtete kaudu töötab Ferrero koos kohalike põllumeestega välja jätkusuutlikku ärimudelit, jagades ja propageerides häid põllumajandustavasid (puukoolid, koolitus, agronoomiabi jne). Siit leiad lisateavet Ferrero viimasest CSR aruandest.

Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Jätkusuutlikkus sarapuupähklite hankimisel

Ferrero visioon jätkusuutlikkuse suunas on oma tegevuse piirkonnas parandada sarapuupähklite kogukondade tingimusi.

Türgi: sarapuupähklite Ferrero Farming Väärtuste (FFV) programm on Türgis tegutsenud alates 2012. aastast. Selle programmi raames töötas Ferrero välja sarapuupähklite tootmise standardi koostöös juhtiva ülemaailmse sertifitseerimis- ja jätkusuutlikkusteenuste pakkuja SCS (Scientific Certification Systems) Global Services-ga. Standard hõlmab nelja peamist valdkonda: head sotsiaalsed tavad (GSP), head põllumajandustavad (GAP), saagikoristusjärgne kvaliteet ja jälgitavus. Ferrero Farming Väärtuste (FFV) programmi kaudu teeb Ferrero koostööd põllumeestega, enamasti väiketalunikega, et anda neile teadmisi headest põllumajandus- ja sotsiaalpraktikatest. Igal aastal viib SCS Global Services koos kohalike audiitorfirmadega läbi juhuslikult valitud põllumajandustootjate seas spetsiifilisi auditeid.

Samuti on Ferrero teinud koostööd GIZ-iga (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), et välja töötada seire- ja hindamissüsteem, et hinnata ja anda aru kohapealse sotsiaalse tegevuse ja sekkumise edusammudest ja mõjudest. See süsteem kajastab erinevate sidusrühmade, sealhulgas põllumajandustootjate, töötajate, tööjõuvahendajate ja kogukonna arvamusliidrite kogutud andmeid.

Sustain Hazelnut Farmers | Nutella

Itaalia: üks riikidest, kus kasvatatakse meie kõrgekvaliteedilistele standarditele vastavaid sarapuupähkleid, on Itaalia ja ajalooliselt on see olnud Piemonte, Lazio ja Campania piirkondades, hoolitsedes seetõttu nende alade jätkusuutliku arengu ja säilitamise eest. Vastutustundliku hankeplaani osana on Ferrero alates 2015. aastast teinud koostööd ülemaailmse kindlustusteenuse pakkuja DNV GL-iga. See partnerlus aitab Ferrerol välja töötada konkreetseid tegevusi nii põllumajandustootjate kui ka liitudega, sealhulgas pakkudes koolitust ja kohapealset abi.

Tšiili: Ferrero esimene põllumajandusettevõte Agrichile loodi 1991. aastal Tšiilis, kus on sarapuupähklite kasvatamiseks soodne kliima. Agrichile'i enam kui 25-aastase tegevuse tulemus, mis ühendab meie agronoomide asjatundlikkust ja Tšiili põllumajandustootjate kõrgeid oskusi, on olnud täisväärtusahela loomine. Ferrero enda tootmisprotsessid Tšiilis on akrediteeritud sertifitseerimisprogrammi SCS Global Services poolt 2019. aastal sertifitseeritud jätkusuutliku kasvatuse standardi alusel. See annab kindluse, et sarapuupähklid vastavad mitmetele keskkonnastandarditele, et põllumajandustöötajad ja farmikogukonnad on kaitstud ja kaasatud ning et farm on majanduslikult vastupidav.

Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

Jõudude ühendamine peamiste sidusrühmadega

Ferrero võtab eetilisi tavasid, sealhulgas paremaid tööpraktikaid sarapuupähklite väärtusahelas, väga tõsiselt. Ferrero osaleb aktiivselt laiendatud avaliku ja erasektori partnerluses CAOBISCO (Euroopa šokolaadi-, küpsise- ja kondiitritööstuse assotsiatsioon) ja Türgis asuva ILO-ga (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) projekti kaudu, mille eesmärk on aidata kaasa lapstöö halbade vormide kõrvaldamisele hooajalises põllumajanduses sarapuupähklite koristamisel. Ferrero teeb koostööd ka sarapuupähklite vastutustundliku hankimise programmiga MTÜ Earthworm Foundation, mis on keskendunud väärtusahelate positiivsele arendamisele.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda