Our Hazelnuts Trees | Nutella

MŪSU LAZDU RIEKSTI

Ferrero darbības, lai panāktu ilgtspēju visā lazdu riekstu piegādes ķēdē, ietver šīs sastāvdaļas izsekojamību.

Mūsu lazdu rieksti nāk galvenokārt no Turcijas, Itālijas, Čīles un ASV. Ferrero ir apņēmusies lazdu riekstu piegāžu ķēdē panākt pilnīgu tajā  iegūto lazdu riekstu izsekojamību. Izsekojamība Ferrero lazdu riekstu piegāžu ķēdē nozīmē spēju izsekot lazdu riekstiem līdz to izcelsmei, vai nu individuālajā saimniecībā vai “saimniecību kopai”. Šīs apņemšanās realizācijas process ir bijis sarežģīts dažās valstīs, kur piegādes ķēdes ir lielākas un komplicētākas. Citās valstīs ir sasniegts augstākais izsekojamības līmenis. Piemēram, Čīlē un ASV Ferrero ir sasniedzis pilnīgu izsekojamību.

Our Hazelnuts | Nutella
Hazelnuts | Our commitment to Sustainability | Nutella®

Ferrero ir publicējis lazdu riekstiem veltītu hartu dokumentu, kas izstrādāts kopā ar Earthworm fondu. Ferrero lazdu riekstu hartā ir izklāstītas Ferrero prasības un saistības attiecībā uz atbildīgu lazdu riekstu ieguvi. Harta ir balstīta uz Ferrero izvēlētajām prioritātēm trīs jomās: cilvēktiesības un sociālā prakse, vides aizsardzība un ilgtspējība un piegādātāju pārredzamība,  tās mērķis ir veidot tādu lazdu riekstu nozari, kas rada vērtību visiem. Hartas īstenošanas centrā būs Ferrero ilgtspējības programma, Ferrero Farming Values ​​(FFV) lazdu riekstiem, kā arī partnerattiecības un sadarbība ar piegādātājiem, uzticamiem partneriem un citiem piegāžu ķēdes dalībniekiem.

 


 

No kurienes tie nāk?
Click to travel

Ensuring quality and freshness

Nutella® izmantotie lazdu rieksti nāk no lazdu riekstu dārziem, kas galvenokārt sastopami Vidusjūras klimatā. Mūsu lazdu rieksti nāk no dažādām pasaules malām, mūsu riekstu galvenās izcelsmes vietas ir Turcija, Itālija, Čīle un ASV. Turcijas Melnās jūras reģions ir pasaulē lielākais lazdu riekstu ražotājs,  tāpēc mēs iegūstam no turienes lielāko daļu lazdu riekstu. Ferrero pieredze un tradīcijas ar šo augli meklējamas Itālijā, jo rieksti aug arī Pjemontā, kur tika dibināts Ferrero, kā arī Lacio un Kampānijā. Ražas novākšana notiek no augusta sākuma līdz septembra beigām.

Nutella Map
Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un svaigu lazdu riekstu pieejamību, audzēšana notiek arī valstīs dienvidu puslodē, kas nozīmē papildu ražu no februāra līdz martam. Šīs pieejas ietvaros Ferrero papildus Gruzijai un Serbijai ir izveidojis lazdu audzētavas (Agrifarms) Čīlē, Argentīnā, Dienvidāfrikā un Austrālijā. Izmantojot šīs audzētavas, Ferrero kopā ar vietējiem lauksaimniekiem izstrādā ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli, daloties pieredzē un popularizējot labu lauksaimniecības praksi (stādaudzētavas, apmācības, agronomiskais atbalsts utt.). Uzziniet vairāk Ferrero jaunākajā ilgtspējības ziņojumā šeit.

Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Ilgtspēja lazdu riekstu iegādē

Ferrero vīzija par ilgtspēju ir vērsta uz lazdu riekstu audzētaju kopienu apstākļu uzlabošanu, kur tā darbojas.

Ferrero Farming Values ​​(FFV) programma lazdu riekstiem Turcijā darbojas kopš 2012. gada. Šīs programmas ietvaros Ferrero sadarbībā ar SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, vadošo globālo sertifikācijas un ilgtspējības pakalpojumu sniedzēju, izstrādāja lazdu riekstu ražošanas standartu. Izmantojot programmu Ferrero Farming Values ​​(FFV), Ferrero sadarbojas ar lauksaimniekiem, galvenokārt mazajiem lauksaimniekiem, lai dotu viņiem iespēju iegūt zināšanas par labu lauksaimniecības un sociālo praksi. Katru gadu SCS Global Services kopā ar vietējām audita firmām veic īpašas nejauši izvēlētu lauksaimnieku revīzijas.

2019. gada  sezonā mūsu komandas apmeklēja vairāk nekā 400 dārzus dienā un aptvēra 21 211 lauksaimnieku. Augļu dārzi, kas piedalījās programmā, palielināja ražu vidēji par 40–45%, salīdzinot ar citiem augļu dārziem tajos pašos apgabalos.

Ferrero ir sadarbojies arī ar GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), lai izstrādātu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, lai novērtētu un ziņotu par sociālo aktivitāšu un intervences progresu un ietekmi uz vietas. Šī sistēma atspoguļo apkopotos datus no dažādām iesaistītajām personām, tostarp lauksaimniekiem, strādniekiem, darba brokeriem un sabiedrības viedokļu līderiem. 
 

Mēs iepērkam lazdu riekstus arī no Oregonas ASV. Oregonā ir senas un vispāratzītas tradīcijas (pirmais kultivētais lazdu koks tika iestādīts Skotsburgā 1858. gadā) un pieredze lazdu riekstu audzēšanā. Lazdu riekstu audzēšana Oregonā sasniedz visaugstāko izsekojamības līmeni un ir koncentrēta Viljameta ielejā štata ziemeļrietumu daļā, netālu no Klusā okeāna. Okeāna klimats šajā reģionā ir labvēlīgs lazdu riekstu audzēšanai un ļauj audzēt augstas kvalitātes Ziemeļamerikas šķirņu lazdu riekstus.

Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

Apvienojot spēkus ar galvenajām ieinteresētajām pusēm

Ferrero mēs ļoti nopietni uztveram ētisko praksi, tostarp labāku nodarbinātības praksi lazdu riekstu piegādes ķēdē. Ferrero aktīvi piedalās paplašinātā publiskā un privātā sektora partnerībā ar CAOBISCO (Eiropas šokolādes, cepumu un konditorejas izstrādājumu rūpniecības asociācija) un SDO (Starptautiskā darba organizācija) Turcijā, izmantojot projektu, kura mērķis ir palīdzēt novērst vissliktākās bērnu darbaspēka izmantošanas formas sezonas lauksaimniecībā lazdu riekstu novākšanā. Ferrero sadarbojas arī ar Earthworm Foundation, bezpeļņas organizāciju, ar savu atbildīgo lazdu riekstu ieguves programmu , kuras galvenā uzmanība ir vērsta uz pozitīvu piegādes ķēžu uzlabošanu.

Ja jums tas patīk, dalieties tajā