Certified Cocoaground Tree | Nutella

MŪSU KAKAO

Viss kakao, ko mēs iepērkam Nutella ražošanai, nāk no Rainforest Alliance sertificētām saimniecībām.

Kakao audzētāji saskaras ar vairākiem ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem, un tāpēc Ferrero 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam atbildīgi iegādāties 100% sertificētas kakao pupiņas, lai palīdzētu uzlabot viņu dzīves apstākļus un veicinātu ilgtspējīgu praksi. Iegūstot kakao no Rainforest Alliance sertificētām saimniecībām, mēs palīdzam uzlabot lauksaimnieku un viņu ģimeņu dzīves apstākļus, saglabāt dabas resursus un bioloģisko daudzveidību (uzziniet vairāk: www.ra.org). Sertificētām saimniecībām ir jāievēro stingri kritēriji, lai palīdzētu nodrošināt vides, sociālo un ekonomisko ilgtspēju. Sertifikācija un izsekojamība ir Ferrero ilgtspējīgas pieejas sākumpunkts, taču mēs arī pārsniedzam sertifikācijas prasības, lai palielinātu savu ietekmi uz vietas.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

No kurienes tas nāk?

Atbalsts lauksaimniekiem

Lielāko daļu pasaules kakao ražo mazās saimniecības, no kurām lielākā daļa atrodas Kotdivuārā un Ganā, kur mēs galvenokārt iepērkam savu kakao. Šīs divas valstis kopā veido vairāk nekā 60% no pasaules kakao produkcijas. Šie lauksaimnieki sastopas ar ekonomisko, sociālo un vides problēmu sarežģītību, piemēram, resursu nepieejamību, ierobežotām zināšanām par labu lauksaimniecības praksi un klimata pārmaiņām.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Īstenojot kakao programmu Ferrero Farming Vērtības, mēs esam apņēmušies atbalstīt viņus ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses pārņemšanā, kuras mērķis ir palielināt kakao produktivitāti un ienākumu dažādošanu. Tas savukārt palīdzēs uzlabot viņu un viņu kopienu dzīves apstākļus. Mēs arī virzāmies uz individualizētāku atbalstu lauksaimniekiem, izmantojot individuālos lauku attīstības plānus, lai palielinātu pozitīvas pārmaiņas.

Zināšanas nozīmē iespēju paplašināšanu

Zināšanas nozīmē iespēju paplašināšanu

Un mēs tam patiesi ticam. Tāpēc mūsu lauksaimniecības skolās mēs piedāvājam apmācības fermeriem par labu lauksaimniecības, sociālo un vides praksi. Mēs dodam iespēju lauksaimniekiem īstenot šīs zināšanas, nodrošinot piekļuvi stādiem, mēslošanas līdzekļiem un finansējumam, lai uzlabotu ne tikai ražu, bet arī viņu dzīves apstākļus. No 2018. gada septembra līdz 2019. gada augustam mēs apmācījām vairāk nekā 90 000 lauksaimnieku un izplatījām 1,6 miljonus kakao stādu.

Lauksaimnieku atsauksmes

epriekš es saražoju 450 kilogramus kakao gadā. Tagad, kopš sāku piemērot labu lauksaimniecības praksi un mans lauks ir labi kopts, es izaudzēju vairāk. Ar zināšanām, kas man ir tagad, esmu vairāk nekā divkāršojis savu ražu, kas šogad man ienesa vairāk nekā 300 000 CFA franku.

ECOOKIM

saka Momboye Célestin, viens no daudziem kakao audzētājiem, kuri ir piedalījušies Ferrero partnera ECOOKIM organizētajās lauksaimnieku apmācībās.

ECOOKIM ir apvienība, kas pārstāv 22 500 kakao audzētājus Kotdivuārā. No 2018. gada septembra līdz 2019. gada augustam mēs iepirkām kakao pupiņas no deviņiem tās kooperatīviem un vairāk nekā 12 500 lauksaimnieku tika apmācīti mūsu lauksaimnieku skolās. Pateicoties šiem centieniem, šie lauksaimnieki ir ievērojami palielinājuši kakao ražu un ienākumus.

Bērnu tiesību aizsardzība

Ferrero ir apņēmies veicināt bērnu cilvēktiesības. Bērniem mūsu kakao piegādes ķēdē tas nozīmē rīkoties, lai cīnītos pret bērnu darbu un uzlabotu piekļuvi izglītībai un pamatvajadzībām, piemēram, ūdens, sanitārie apstākļi un labs uzturs. Mēs informējam lauksaimniekus par bērnu tiesībām un ieviešam sistēmas, kas paredzētas bērnu darba gadījumu identificēšanai un novēršanai, ko sauc arī par CLMRS (bērnu darba uzraudzības un sanācijas sistēma). Atbalsts var būt dažāds, sākot no individuālas palīdzības bērniem un vecākiem līdz plašākām uz bērniem vērstām kopienas attīstības programmām, kuru mērķis ir ieviest mehānismus bērnu aizsardzībai, izglītības infrastruktūras stiprināšanai un sieviešu līdzdalības veicināšanai.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Mēs arī aktīvi atbalstām iniciatīvas, kuru darbības joma ir plašāka nekā mūsu tiešā piegādes ķēde. Piemēram, kopš 2008. gada mēs esam Starptautiskās kakao iniciatīvas dalībnieki, kas ir daudzu ieinteresēto pušu platforma, un kuras mērķis ir nodrošināt bērniem labāku nākotni un veicināt bērnu darba izskaušanu.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Dodoties uz priekšu

Ferrero 2011. gadā stingri apņēmās līdz 2020. gadam atbildīgi iepirkt 100% sertificētas kakao pupiņas un gadu gaitā sāka īstenot arī dažādus pasākumus, kuri nav saistīti ar sertifikāciju. Papildus tam mēs esam dibinātāji svarīgai kolektīvai aktivitātei: Kakao un mežu iniciatīvai (2017), kuras mērķis ir izbeigt mežu izciršanu un veicināt ilgtspējīgu kakao ražošanu. Šo iniciatīvu koordinē Pasaules Kakao fonds, kura biedri esam kopš 2005. gada.

Mūsu arvien pieaugošais atbalsts agromežsaimniecībai

Mūsu arvien pieaugošais atbalsts agromežsaimniecībai

Mēs mudinām kakao audzētājus dažādot savu saimniecību produkciju, kombinējot kakao kokus ar augļu, dārzeņu kā arī citu koku audzēšanu, lai sniegtu ēnu jauniem kakao kociņiem, pārtiku mājsaimniecības patēriņam vai pārdošanai vietējā tirgū. Šādas sistēmas dod būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā un bioloģiskā daudzveidībā.

Laikā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada augustam Ferrero sniedza ieguldījumu vairāk nekā 15 000 ha kakao agromežsaimniecības attīstībā un līdz 2022. gadam mūsu mērķis ir atbalstīto agromežsaimniecības projektu ietvaros iestādīt 2,9 miljonus koku.
 

Vai tu zināji

Vai tu zināji?

Agromežsaimniecība ir dinamiska un ekoloģiska resursu pārvaldības sistēma, kas, integrējot kokaudzēšanu saimniecībās, dažādo un uztur ražošanu, tādējādi palielinot sociālos, ekonomiskos un vides ieguvumus. Agromežsaimniecība ir būtiska mazajiem lauksaimniekiem, jo tā ļauj viņiem uzlabot pārtikas piegādi, ienākumus un veselību. Agromežsaimniecība palīdz arī cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Mūsu ilgtspējības programmas nostiprināšana

Mūsu ilgtspējības programmas nostiprināšana

Moving forward, we will continue working to strengthen our cocoa sustainability program with a positive and lasting impact on the cocoa value-chain. We will do this along three pillars that are closely connected and reinforce each other:

1. Improve the livelihoods of farmers and communities

2. Protect children’s rights

3. Safeguard the natural capital

An important cornerstone of the program is to have full traceability back to the farmers that supply the cocoa that goes inside Nutella®.

Ja jums tas patīk, dalieties tajā