Certified Cocoaground Tree | Nutella

MŪSU KAKAO

Viss kakao, ko mēs iepērkam Nutella ražošanai, nāk no Rainforest Alliance sertificētām saimniecībām.

Kakao audzētāji saskaras ar vairākiem ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem, un tāpēc Ferrero 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam atbildīgi iegādāties 100% sertificētas kakao pupiņas, lai palīdzētu uzlabot viņu dzīves apstākļus un veicinātu ilgtspējīgu praksi. Iegūstot kakao no Rainforest Alliance sertificētām saimniecībām, mēs palīdzam uzlabot lauksaimnieku un viņu ģimeņu dzīves apstākļus, saglabāt dabas resursus un bioloģisko daudzveidību (uzziniet vairāk: www.ra.org). Sertificētām saimniecībām ir jāievēro stingri kritēriji, lai palīdzētu nodrošināt vides, sociālo un ekonomisko ilgtspēju. Sertifikācija un izsekojamība ir Ferrero ilgtspējīgas pieejas sākumpunkts, taču mēs arī pārsniedzam sertifikācijas prasības, lai palielinātu savu ietekmi uz vietas.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

No kurienes tas nāk?
Noklikšķiniet, lai sāktu ceļojumu

Atbalsts lauksaimniekiem

Lielāko daļu pasaules kakao ražo mazās saimniecības, no kurām lielākā daļa atrodas Kotdivuārā un Ganā, kur mēs galvenokārt iepērkam savu kakao. Šīs divas valstis kopā veido vairāk nekā 60% no pasaules kakao produkcijas. Šie lauksaimnieki sastopas ar ekonomisko, sociālo un vides problēmu sarežģītību, piemēram, resursu nepieejamību, ierobežotām zināšanām par labu lauksaimniecības praksi un klimata pārmaiņām.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Īstenojot kakao programmu Ferrero Farming Vērtības, mēs esam apņēmušies atbalstīt viņus ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses pārņemšanā, kuras mērķis ir palielināt kakao produktivitāti un ienākumu dažādošanu. Tas savukārt palīdzēs uzlabot viņu un viņu kopienu dzīves apstākļus. Mēs arī virzāmies uz individualizētāku atbalstu lauksaimniekiem, izmantojot individuālos lauku attīstības plānus, lai palielinātu pozitīvas pārmaiņas.

Bērnu tiesību aizsardzība

Ferrero ir apņēmies veicināt bērnu cilvēktiesības. Bērniem mūsu kakao piegādes ķēdē tas nozīmē rīkoties, lai cīnītos pret bērnu darbu un uzlabotu piekļuvi izglītībai un pamatvajadzībām, piemēram, ūdens, sanitārie apstākļi un labs uzturs. Mēs informējam lauksaimniekus par bērnu tiesībām un ieviešam sistēmas, kas paredzētas bērnu darba gadījumu identificēšanai un novēršanai, ko sauc arī par CLMRS (bērnu darba uzraudzības un sanācijas sistēma). Atbalsts var būt dažāds, sākot no individuālas palīdzības bērniem un vecākiem līdz plašākām uz bērniem vērstām kopienas attīstības programmām, kuru mērķis ir ieviest mehānismus bērnu aizsardzībai, izglītības infrastruktūras stiprināšanai un sieviešu līdzdalības veicināšanai.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Mēs arī aktīvi atbalstām iniciatīvas, kuru darbības joma ir plašāka nekā mūsu tiešā piegādes ķēde. Piemēram, kopš 2008. gada mēs esam Starptautiskās kakao iniciatīvas dalībnieki, kas ir daudzu ieinteresēto pušu platforma, un kuras mērķis ir nodrošināt bērniem labāku nākotni un veicināt bērnu darba izskaušanu.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Dodoties uz priekšu

Ferrero 2011. gadā stingri apņēmās līdz 2020. gadam atbildīgi iepirkt 100% sertificētas kakao pupiņas un gadu gaitā sāka īstenot arī dažādus pasākumus, kuri nav saistīti ar sertifikāciju. Papildus tam mēs esam dibinātāji svarīgai kolektīvai aktivitātei: Kakao un mežu iniciatīvai (2017), kuras mērķis ir izbeigt mežu izciršanu un veicināt ilgtspējīgu kakao ražošanu. Šo iniciatīvu koordinē Pasaules Kakao fonds, kura biedri esam kopš 2005. gada.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Virzoties uz priekšu, mēs turpināsim strādāt, lai stiprinātu mūsu kakao ilgtspējas programmu ar pozitīvu un ilgstošu ietekmi uz kakao piegādes ķēdi. Mēs to darīsim, balstoties uz trim pīlāriem, kas ir cieši saistīti un viens otru pastiprina:

1. Uzlabot lauksaimnieku un kopienu dzīves apstākļus

2. Aizsargāt bērnu tiesības

3. Sargāt dabas vērtibas

Svarīgs programmas stūrakmens ir pilnīga izsekojamība lauksaimniekiem, kas piegādā kakao, kas nonāk Nutella® sastāvā.

Ja jums tas patīk, dalieties tajā