Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

MŪSU PALMU EĻĻA

100% RSPO sertificēta -ilgtspējīga palmu eļļa un apņemšanās neveikt mežu izciršanu

Mēs zinām, ka palmu eļļas piegādes ķēde saskaras ar vides problēmām, īpaši attiecībā uz tās ietekmi uz mežu izciršanu. Tāpēc Ferrero ir apņēmies virzīties uz priekšu palmu eļļas nozares ilgtspējīgas pārveidošanas virzienā un ir viens no pirmajiem pasaules uzņēmumiem, kas ieguvis 100% RSPO sertificētu nošķirtu palmu eļļas piegādes ķēdi.

Palm Oil Fruit | Nutella

Īsumā svarīgākais par mūsu palmu eļļu

Vai vēlaties uzzināt vairāk par ilgtspējīgas palmu eļļas izmantošanas nozīmi Nutella® ražošanai? Šajā videoklipā mēs apkopojām visu svarīgāko informāciju, izbaudiet to!

No kurienes tā nāk?
Noklikšķiniet, lai uzsāktu ceļojumu

100% izsekojama
palmu eļļa

Palmu eļļa, ko mēs izmantojam Nutella sastāvā, ir 100% ilgtspējīga palmu eļļa, kas izsekojama līdz dzirnavām. Tā galvenokārt nāk no Malaizijas (vidēji aptuveni 80% no mūsu apjoma), kam seko Indonēzija un Papua-Jaungvineja.

Nutella Map
Sustainable Palm Oil RSPO Logo | Nutella

RSPO ir izstrādājusi vides un sociālo kritēriju kopumu, kas uzņēmumiem jāievēro, lai ražotu ilgtspējīgu palmu eļļu (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Šo kritēriju mērķis ir ieviest ilgtspējīgu praksi palmu eļļas audzēšanā.

Nutella® saturošā palmu eļļa nāk no sertificētas ‘nošķirtas’ piegādes ķēdes. Tā tiek iegūta no dažādām sertificētām plantācijām un tiek turēta nošķirti no parastās palmu eļļas visā piegādes ķēdē. Izmantojot šo sistēmu, 100% no mūsu palmu eļļas var izsekot līdz dzirnavām, garantējot, ka tā nenāk no plantācijām, kas pakļautas mežu izciršanai.

Palm Oil Farmers Trees | Nutella

RSPO 7 principi

Lai saņemtu RSPO sertifikāciju, palmu eļļas audzētājiem jāatbilst šādiem septiņiem principiem (RSPO Principles & Criteria 2018 update):
 

Princips 1: Uzvesties ētiski un pārredzami

Princips 2: Darboties likumīgi un ievērot tiesības

Princips 3: Optimizēt produktivitāti, efektivitāti, pozitīvo ietekmi un noturību

Princips 4: Cienīt kopienu tiesības un cilvēktiesības un sniegt labumu

Princips 5: Atbalstīt mazo ražotāju iesaistīšanu

Princips 6: Ievērot darba ņēmēju tiesības un nosacījumus

Princips 7: Aizsargāt, saglabāt un uzlabot ekosistēmas un vidi

Vai jūs zinājāt?

7. principa 7.12. kritērijā noteikts, ka jauni stādījumi neizraisa mežu izciršanu un neaizstāj nevienu platību, kas nepieciešama, lai uzturētu vai uzlabotu HCV - augstu saglabāšanas vērtību. HCV ir bioloģiskas, ekoloģiskas, sociālas vai kultūras vērtības, kurām ainavā ir izcila vai izšķiroša nozīme.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet šeit.

Palm Oil Trees | Nutella

Sniedzoties pāri sertifikācijas robežām

Lai stiprinātu mūsu saistības ārpus RSPO sertifikācijas, 2013. gadā Ferrero izstrādāja Ferrero® palmu eļļas hartu, strādājot kopā ar piegādātājiem, lai sasniegtu ceļu, kas ļaus izvairīties no mežu izciršanas, sugu izmiršanas, lielām siltumnīcefekta gāzu emisijām un cilvēktiesību pārkāpumiem. Turklāt, lai vēl vairāk palielinātu mūsu piegādes ķēdes pārredzamību, mēs regulāri brīvprātīgi atklājam jaunākos izsekojamības datus par savām piegādes rūpnīcām. Jaunākos datus varat atrast šeit.

Ferrero ir arī POIG (Palm Oil Innovation Group) biedrs, iniciatīvas, kurā audzētāji, ražotāji un NVO darbojas kopā, lai pārveidotu palmu eļļas nozari.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet šeit.

Palm Oil Scorecard | Nutella

Mūsu centienus atzīst WWF

Mūsu centienus atzīst tāda uzticama organizācija kā WWF. 2020. gadā savā ziņojumā Palm Oil Buyers 'Scorecard, kurš novērtē pasaules uzņēmumus par ilgtspējīgas palmu eļļas atbalstu, WWF Ferrero ierindo 1. vietā no 173. Ar 21,5 no 22 punktiem WWF ierindo Ferrero nozares vadībā starp pasaules lielākajiem mazumtirgotājiem, patēriņa preču ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu pārstāvjiem. Ferrero ir īpaši atzīta par centieniem pievērsties mežu izciršanas novēršanai tropu rajonos un par piegādes ķēdes pārredzamību. Šis rezultāts ir ļoti svarīga atzinība par mūsu centieniem panākt ilgtspējīgu palmu eļļu un liels iedrošinājums turpināt iesākto ceļu.

Ja jums tas patīk, dalieties tajā