Certified Cocoaground Tree | Nutella

MEIE KAKAO

Kogu kakao, mida ostame Nutella jaoks, pärineb Rainforest Alliance'i poolt sertifitseeritud farmidest.

Kakaokasvatajad seisavad silmitsi mitme majandusliku ja sotsiaalse probleemiga ning seetõttu võttis Ferrero 2011. aastal endale kohustuse vastutustundlikult hankida 2020. aastaks ainult 100%-liselt sertifitseeritud kakaoube, et nii aidata parandada kakaokasvatajate elutingimusi ja edendada jätkusuutlikku tegutsemist. Hankides kakaod Rainforest Alliance'i poolt sertifitseeritud põllumajandusettevõtetest aitame parandada põllumajandustootjate ja nende perede toimetulekut ning säilitada loodusvarasid ja bioloogilist mitmekesisust (lisateave: www.ra.org). Sertifitseeritud farmid peavad keskkonna ning sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks järgima rangeid kriteeriume. Sertifitseerimine ja tarneahela jälgitavus on Ferrero jätkusuutlikkusele lähenemise aluseks, kuid me teeme ka palju enamat kui sertifitseerimine, et suurendada oma mõju kohapeal.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Kust see tuleb?

Põllumajandustootjate toetamine

Valdava osa maailma kakaost toodavad väiketalunikud, kellest enamik elab Elevandiluurannikul ja Ghanas, kus me peamiselt kakaod hangime. Need kaks riiki annavad kokku üle 60% kogu maailma kakaotoodangust. Need põllumajandustootjad seisavad silmitsi majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemidega, nagu ressursside puudumine, vähesed teadmised headest põllumajandustavadest ja kliimamuutustest.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Ferrero Farming Values Cocoa Programme programmi rakendamise kaudu oleme pühendunud toetama farmereid jätkusuutlike põllumajandustavade kasutuselevõtmisel, mille eesmärk on suurendada kakao tootlikkust ja sissetulekute mitmekesistamist. See omakorda aitab parandada farmerite ja nende kogukondade toimetulekut. Oleme ka liikumas positiivsete muutuste suurendamiseks individuaalsete põllumajandusettevõtete arengukavade kaudu põllumajandustootjatele isikupärasema toetuse poole.

Teadmised – see on jõud

Teadmised – see on jõud

Ja me kindlalt usume sellesse. Seetõttu pakume farmeritele oma Farmer Field Schools põllumajanduskoolides õpet heade põllumajandus-, sotsiaalsete ja keskkonnatavade kohta. Võimaldame põllumeestel neid teadmisi ellu viia, pakkudes ligipääsu seemikutele, väetistele ja rahastamisele, et nii parandada lisaks põllukultuuridele ka oma elutingimusi. 2018.a. septembrist kuni 2019.a. augustini koolitasime üle 90 000 põllumehe ja jagasime välja 1,6 miljonit kakaotaime. 

Põllumeeste arvamus

Varem tootsin 450 kilogrammi kakaod aastas. Nüüd, kui hakkasin rakendama häid põllumajandustavasid ja mu põld on hästi hooldatud, suudan kasvatada tunduvalt rohkem. Teadmistega, mis mul praegu on, olen oma saagi enam kui kahekordistanud, mis annab mulle sel aastal rohkem kui 300 000 CFA franki.

ECOOKIM

ütleb Momboye Célestin, üks paljudest Ferrero partneri ECOOKIM korraldatud põllumeeste koolitustel osalenud kakaotootjatest.

ECOOKIM on ametiühing, mis esindab 22 500 kakaotootjat Elevandiluurannikul. 2018.a. septembrist kuni 2019.a. augustini ostsime kakaoube üheksalt ühistult ja meie põllumajanduskoolides koolitati üle 12 500 põllumehe. Tänu nendele pingutustele on need põllumehed suutnud märkimisväärselt kasvatada nii kakao saagikust kui oma sissetulekuid. 

Laste õiguste kaitse

Ferrero on pühendunud laste õiguste kaitse edendamisele. Meie kakao tarneahelas olevate laste jaoks tähendab see meetmete võtmist lapstöö vastu võitlemiseks ja hariduse kättesaadavuse parandamiseks ning selliste põhivajaduste nagu vesi, kanalisatsioon ja hea toitumine, parandamiseks. Teadvustame põllumajandustootjatele laste õigusi ja rakendame süsteeme, mis on välja töötatud lapstööjõu juhtumite tuvastamiseks ja parandamiseks, mida nimetatakse ka laste töö jälgimise ja heastamise süsteemiks. Tervendamine võib varieeruda alates individuaalsest toetusest lastele ja vanematele kuni laiemate lastekesksete kogukonnaarenduse programmideni, mille eesmärk on rakendada mehhanisme laste kaitsmiseks, hariduse infrastruktuuri tugevdamiseks ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Samuti toetame aktiivselt algatusi, millel on laiem ulatus kui meie otsesel tarneahelal. Näiteks oleme alates 2008. aastast rahvusvahelise kakaoalgatuse (International Cocoa Initiative) liikmed, mis on paljude sidusrühmade platvorm ning mille eesmärk on tagada lastele parem tulevik ja edendada lapstööjõu kaotamist.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Liigume edasi

Ferrero võttis 2011. aastal range kohustuse hankida 2020. aastaks ainult 100% vastutustundlikult sertifitseeritud kakaoube ning aastate jooksul on asunud rakendama lisaks sertifitseerimisele ka teisi meetmeid. Lisaks sellele oleme asutanud olulise kollektiivse tegevuse: Cocoa & Forests Initiative (2017), mille eesmärk on lõpetada metsade hävitamine ja edendada jätkusuutlikku kakaotootmist. Seda algatust koordineerib Maailma Kakao Fond, mille liikmed oleme alates 2005. aastast.

Meie üha kasvav toetus agrometsandusele

Meie üha kasvav toetus agrometsandusele

Julgustame kakaotootjaid oma talumajapidamisi mitmekesistama, kasvatades kakaopuid läbisegi puu-, köögivilja- ja puidupuudega, et nii pakkuda varju noortele kakaopuudele, lisaks toitu koduseks tarbimiseks või kohalikul turul müümiseks. Sellised süsteemid aitavad oluliselt kaasa keskkonnakaitsele ja bioloogilisele mitmekesisusele.

Ajavahemikus 2018.a. septembrist kuni 2019.a. augustini aitas Ferrero kaasa rohkem kui 15 000 ha agrometsandamise arendamisele ning 2022. aastaks on meie eesmärk toetatavate põllumajandusmetsandusprojektide raames istutada 2,9 miljonit puud.
 

Kas teadsid

Kas teadsid?

Põllumajandus on dünaamiline ja ökoloogiline ressursside haldamise süsteem, mis põllumajandusettevõtete puude integreerimise kaudu mitmekesistab ja säilitab tootmise, mille tulemuseks on suuremad sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased eelised. Põllumajandus on väiketalunikele hädavajalik, sest see võimaldab neil parandada oma toiduvarude, sissetuleku ja tervise olukorda. Põllumajandus aitab võidelda ka kliimamuutustega.

Meie jätkusuutlikkuse programmi tugevdamine

Meie jätkusuutlikkuse programmi tugevdamine

Liikudes edasi, jätkame tööd tugevdamaks oma kakao jätkusuutlikkuse programmi, millel on positiivne ja püsiv mõju kakao väärtusahelale. Teeme seda kolme samba alusel, mis on omavahel tihedalt seotud ja üksteist toetavad:

1. Parandada talunike ja kogukondade toimetulekut

2. Kaitsta laste õigusi

3. Kaitsta loodusressursse

Programmi oluline nurgakivi on tarneahelate täielik jälgitavus kuni põllumeesteni, kes Nutella® sees olevat kakaod meile tarnivad.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda