Certified Cocoaground Tree | Nutella

MŪSŲ KAKAVA

Visa mūsų kakava, naudojama kremui „Nutella®“, perkama iš „Rainforest Alliance“ sertifikuotų ūkių.

Kakavos augintojai susiduria su ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, todėl „Ferrero“ 2011 metais įsipareigojo nuo 2020-ųjų atsakingai pirkti tik 100 % sertifikuotas kakavos pupeles, kad pagerintų jų gyvenimo sąlygas ir paskatintų tvarias praktikas. Pirkdami kakavą iš „Rainforest Alliance“ sertifikuotų ūkių, padedame gerinti ūkininkų ir jų šeimų gyvenimo sąlygas bei saugoti gamtos išteklius ir bioįvairovę (sužinokite daugiau: www.ra.org). Sertifikuoti ūkiai turi paisyti griežtų kriterijų ir padėti užtikrinti aplinkosaugos, socialinį bei ekonominį tvarumą. Sertifikavimas ir atsekamumas yra „Ferrero“ tvarumo siekio atspirties taškas, bet mes neapsiribojame vien sertifikavimu siekdami poveikio.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Iš kur atkeliauja?
Spustelkite ir nukeliaukite

Parama ūkininkams

Didžiąją dalį pasaulio kakavos gamina smulkieji ūkininkai, ir dauguma jų gyvena Dramblio Kaulo Krante bei Ganoje, iš kur mes perkame daugiausia kakavos. Šios dvi šalys pagamina daugiau kaip 60 % pasaulio kakavos. Jų ūkininkai susiduria su nelengvomis ekonominėmis, socialinėmis ir aplinkosaugos problemomis, tokiomis kaip išteklių trūkumas, ribotas gerųjų žemės ūkio praktikų išmanymas ir klimato kaita.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Vykdydami „Ferrero“ ūkininkavimo vertybių programą, mes įsipareigojame jas puoselėti padėdami taikyti tvarias žemės ūkio praktikas, skirtas didinti kakavos gamybos našumą ir pajamų diversifikavimą. Tai savo ruožtu prisideda prie šių ūkininkų ir jų bendruomenių gerovės kūrimo. Mes taip pat imamės asmeniškesnės paramoms ūkininkams per individualius ūkių plėtros planus, kad paskatintume teigiamus pokyčius.

Vaikų teisių apsauga

„Ferrero“ laikosi įsipareigojimo ginti vaikų teises. Mūsų kakavos tiekimo grandinėje dalyvaujantiems vaikams tai reiškia aktyvias pastangas kovoti su jų išnaudojimu ir padaryti švietimą prieinamesnį kartu su tokiais poreikiais kaip vanduo, higiena ir visavertė mityba. Šviečiame ūkininkus vaikų teisių klausimais ir taikome priemones, skirtas nustatyti ir nutraukti vaikų išnaudojimą darbui, vadinamas CLMRS (vaikų išnaudojimo darbui stebėsenos ir stabdymo sistema). Šios sitemos apima tiek individualią paramą vaikams ir tėvams, tiek platesnes į vaikus orientuotas plėtros programas, kuriomis diegiamos priemonės apsaugoti vaikus, stiprinti švietimo infrastruktūrą ir skatinti moterų lygiateisiškumą.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Mes taip pat aktyviai remiame platesnio spektro iniciatyvas nei mūsų tiesioginė tiekimo grandinė. Pavyzdžiui, nuo 2008-ųjų esame Tarptautinės kakavos iniciatyvos nariai; ši platforma siekia užtikrinti geresnę vaikų ateitį ir pažangiai stabdyti jų išnaudojimą darbui.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Žingsniai į ateitį

2011 metais „Ferrero“ tvirtai įsipareigojo nuo 2020 atsakingai pirkti tik 100 % sertifikuotas kakavos pupeles ir metams bėgant pradėjo taikyti kitas priemones greta sertifikavimo. Be to, esame svarbios kolektyvinės iniciatyvos kūrėjai: „Cocoa & Forests Initiative“ (2017), kuri siekia stabdyti miškų kirtimą ir skatinti tvarią kakavos gamybą. Šią iniciatyvą koordinuoja Pasaulio kakavos fondas, kurio nariais esame nuo 2005-ųjų.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Ateityje ir toliau dirbsime siekdami stiprinti mūsų kakavos tvarumo programą ir daryti teigiamą ilgalaikį poveikį kakavos tiekimo grandinėje. Tai įgyvendinsime pagal tris principus, kurie glaudžiai susiję ir vienas kitą pastiprina:

1. Pagerinti ūkininkų ir jų bendruomenių gyvenimo sąlygas

2. Ginti vaikų teises

3. Saugoti gamtos turtus

Svarbus programos kertinis akmuo yra atsekamumas iki pat ūkininkų, tiekiančių kakavą, naudojamą kremo „Nutella®“ gamybai.

Patinka? Pasidalinkite!