Certified Cocoaground Tree | Nutella

MŪSŲ KAKAVA

Visa mūsų kakava, naudojama kremui „Nutella®“, perkama iš „Rainforest Alliance“ sertifikuotų ūkių.

Kakavos augintojai susiduria su ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, todėl „Ferrero“ 2011 metais įsipareigojo nuo 2020-ųjų atsakingai pirkti tik 100 % sertifikuotas kakavos pupeles, kad pagerintų jų gyvenimo sąlygas ir paskatintų tvarias praktikas. Pirkdami kakavą iš „Rainforest Alliance“ sertifikuotų ūkių, padedame gerinti ūkininkų ir jų šeimų gyvenimo sąlygas bei saugoti gamtos išteklius ir bioįvairovę (sužinokite daugiau: www.ra.org). Sertifikuoti ūkiai turi paisyti griežtų kriterijų ir padėti užtikrinti aplinkosaugos, socialinį bei ekonominį tvarumą. Sertifikavimas ir atsekamumas yra „Ferrero“ tvarumo siekio atspirties taškas, bet mes neapsiribojame vien sertifikavimu siekdami poveikio.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Iš kur atkeliauja?

Parama ūkininkams

Didžiąją dalį pasaulio kakavos gamina smulkieji ūkininkai, ir dauguma jų gyvena Dramblio Kaulo Krante bei Ganoje, iš kur mes perkame daugiausia kakavos. Šios dvi šalys pagamina daugiau kaip 60 % pasaulio kakavos. Jų ūkininkai susiduria su nelengvomis ekonominėmis, socialinėmis ir aplinkosaugos problemomis, tokiomis kaip išteklių trūkumas, ribotas gerųjų žemės ūkio praktikų išmanymas ir klimato kaita.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Vykdydami „Ferrero“ ūkininkavimo vertybių programą, mes įsipareigojame jas puoselėti padėdami taikyti tvarias žemės ūkio praktikas, skirtas didinti kakavos gamybos našumą ir pajamų diversifikavimą. Tai savo ruožtu prisideda prie šių ūkininkų ir jų bendruomenių gerovės kūrimo. Mes taip pat imamės asmeniškesnės paramoms ūkininkams per individualius ūkių plėtros planus, kad paskatintume teigiamus pokyčius.

Žinios suteikia galios veikti

Žinios suteikia galios veikti

Mes tuo tvirtai tikime. Dėl to Ūkininkų lauko mokyklose mokome gerųjų žemės ūkio, socialinių ir aplinkosaugos praktikų. Suteikiame jiems galimybę pasinaudoti šiomis žiniomis ir gauti sodinukų, trąšų bei finansų, reikalingų ne tik užauginamam derliui, bet ir savo gyvenimo sąlygoms gerinti. Nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. rugpjūčio mes vedėme mokymus daugiau kaip 90 000 ūkininkų ir išdalijome 1,6 milijono kakavmedžių sodinukų.

Kalba ūkininkai

Anksčiau per metus išaugindavau 450 kilogramų kakavos. Dabar, kai pradėjau taikyti gerąją žemės ūkio praktiką ir geriau prižiūrėti laukus, užauginu daugiau. Pasitelkęs įgytas žinias, daugiau nei dvigubai padidinau derlių ir šiemet uždirbau 300 000 CFA frankų daugiau.

ECOOKIM

Momboye Célestin, vienas iš daugelio kakavos augintojų, dalyvavusių ūkininkų mokymuose, organizuotuose „Ferrero“ partnerių ECOOKIM.

ECOOKIM yra sąjunga, atstovaujanti 22 500 kakavos ūkininkų Dramblio Kaulo Krante. Nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. rugpjūčio įsigijome kakavos pupelių iš devynių jos kooperatyvų, o mūsų Ūkininkų lauko mokyklose mokėsi daugiau kaip 12 500 ūkininkų. Šios pastangos jiems padėjo gerokai padidinti kakavos derlių ir pajamas.

Vaikų teisių apsauga

„Ferrero“ laikosi įsipareigojimo ginti vaikų teises. Mūsų kakavos tiekimo grandinėje dalyvaujantiems vaikams tai reiškia aktyvias pastangas kovoti su jų išnaudojimu ir padaryti švietimą prieinamesnį kartu su tokiais poreikiais kaip vanduo, higiena ir visavertė mityba. Šviečiame ūkininkus vaikų teisių klausimais ir taikome priemones, skirtas nustatyti ir nutraukti vaikų išnaudojimą darbui, vadinamas CLMRS (vaikų išnaudojimo darbui stebėsenos ir stabdymo sistema). Šios sitemos apima tiek individualią paramą vaikams ir tėvams, tiek platesnes į vaikus orientuotas plėtros programas, kuriomis diegiamos priemonės apsaugoti vaikus, stiprinti švietimo infrastruktūrą ir skatinti moterų lygiateisiškumą.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Mes taip pat aktyviai remiame platesnio spektro iniciatyvas nei mūsų tiesioginė tiekimo grandinė. Pavyzdžiui, nuo 2008-ųjų esame Tarptautinės kakavos iniciatyvos nariai; ši platforma siekia užtikrinti geresnę vaikų ateitį ir pažangiai stabdyti jų išnaudojimą darbui.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Žingsniai į ateitį

2011 metais „Ferrero“ tvirtai įsipareigojo nuo 2020 atsakingai pirkti tik 100 % sertifikuotas kakavos pupeles ir metams bėgant pradėjo taikyti kitas priemones greta sertifikavimo. Be to, esame svarbios kolektyvinės iniciatyvos kūrėjai: „Cocoa & Forests Initiative“ (2017), kuri siekia stabdyti miškų kirtimą ir skatinti tvarią kakavos gamybą. Šią iniciatyvą koordinuoja Pasaulio kakavos fondas, kurio nariais esame nuo 2005-ųjų.

Vis auganti mūsų parama agromiškininkystei

Vis auganti mūsų parama agromiškininkystei

Kakavos augintojus skatiname diversifikuoti savo ūkius sodinant kakavmedžius drauge su vaismedžiais, daržovėmis ir medžiais, kad jauni kakavos medeliai gautų pavėsio, o maisto produktus būtų galima suvartoti savo reikmėms ar parduoti vietos turguje. Tokios sistemos reikšmingai prisideda prie aplinkosaugos ir bioįvairovės.

Nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. rugpjūčio „Ferrero“ prisidėjo prie daugiau kaip 15 000 ha kakavos agromiškininkystės plotų kūrimo, o iki 2022 m. planuojame pasodinti 2,9 milijono medžių įgyvendinant savo remiamus agromiškininkystės projektus.

Ar žinojote

Ar žinojote?

Agromiškininkystė yra dinamiška ir ekologiška išteklių valdymo sistema, pagal kurią sodinant medžius ūkiuose diversifikuojama ir stiprinama gamyba, teikianti didesnę socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos naudą. Agromiškininkystė iitin svarbi smulkiesiems ūkininkams, nes leidžia jiems pasirūpinti maisto produktais, pajamomis ir sveikata. Agromiškininkystė taip pat padeda stabdyti klimato kaitą.

Mūsų tvarumo programos stiprinimas

Mūsų tvarumo programos stiprinimas

Esame pasiryžę žengti pirmyn ir toliau stiprinti kakavos tvarumo programą, darančią teigiamą ilgalaikį poveikį kakavos vertės grandinei. Ši veikla bus plėtojama trimis pagrindinėmis kryptimis, kurios glaudžiai susijusios tarpusavyje:

1. gerinti ūkininkų ir bendruomenių gyvenimo sąlygas;

2. ginti vaikų teises;

3. saugoti gamtos turtus.

Vienas svarbiausių šios programos tikslų – užtikrinti kremo „Nutella®“ sudėtyje esančios kakavos atsekamumą iki pat ją tiekiančių ūkininkų.

Patinka? Pasidalinkite!