Values

Vērtības

Mums rūp mūsu klienti, un tāpēc, strādājot, lai pēc iespējas labāk piepildītu viņu vajadzības, mēs ievērojam sekojošas vērtības.

Ģimene

family

Kā ģimenei piederošs uzņēmums mēs spējam ieguldīt savus spēkus gan mūsu darbības attīstībā, gan plašākas sabiedrības nākotnē.

Inovācijas un Radošums

values_02

Visi Ferrero produkti ir dzimuši no idejām, kurās unikalitāte sastopas ar ko visai pasaulei būtisku. Modernas ražošanas metodes mēs papildinām ar nenorimstošu kaislību, kas ir klātesoša ikkatrā mūsu Vērtību Ķēdes posmā, sākot no izpētes un jaunu produktu attīstības līdz pat gala produktam.

Kvalitāte un Svaigums

values_03

Mēs pieprasām izcilu un pastāvīgu kvalitāti it visā, ko mēs darām. Mūsu stingrā izejvielu politika un ražošanas pieredze ir mūsu produktu labākā kvalitātes, garšas un svaiguma garantija.

Atbildība un Cieņa

values_04

Sociālā atbildība ir Ferrero DNS. Mēs atbalstām atbildīgu patēriņu un veselīgu, aktīvu dzīvesstilu. Mēs respektējam vidi un atbalstām ilgtspējīgu lauksaimniecību, un mēs piedalāmies dzīves apstākļu uzlabošanā savas darbības vietās.

Ģimene
Inovācijas un Radošums
Kvalitāte un Svaigums
Atbildība un Cieņa