Κοινωνική Ευθύνη

Ανταλλαγή αξιών για τη δημιουργία αξίας

Κοινωνική Ευθύνη

Πιστεύουμε ακράδαντα στην κοινωνική υπευθυνότητα του Ομίλου: το αποδεικνύουμε αυτό καθημερινά καλλιεργώντας τη σχέση μεταξύ του πελάτη και των εμπορικών σημάτων μας και με το σεβασμό και την ανάληψη της ευθύνης απέναντι στους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν μαζί μας.

Επιπλέον, την αποδεικνύουμε μέσα από τη βιώσιμη προμήθεια των πρώτων υλών μας, την προστασία του περιβάλλοντος και τον αγώνα κατά της διαφθοράς και της αδικίας.

Επιπλέον, δεσμευόμαστε για την υποστήριξη προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου υποστηρίζουμε την εκπαιδευτική μέριμνα και πρόνοια για παιδιά και εφήβους.

Η στρατηγική βιωσιμότητας που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο Ferrero και οι σχετικές πρωτοβουλίες του σε ολόκληρο τον κόσμο, περιγράφονται στις εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που δημοσιεύονται κάθε χρόνο.