Η ζάχαρη της Nutella | Ας μιλήσουμε για ποιότητα Nutella®

Η ζάχαρη της Nutella®

Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη: ούτε τον τελευταίο κόκκο ζάχαρης

Διατηρούμε ισχυρούς δεσμούς με τους προμηθευτές μας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και ορισμένοι διαρκούν πάνω από 40 χρόνια. Αυτό μας βοηθά να εγγυηθούμε ότι οι κόκκοι ζάχαρης που χρησιμοποιούνται στη Nutella® πληρούν πάντοτε τα κριτήρια υψηλής ποιότητας του Ομίλου. Και όπως όλα μας τα συστατικά, έτσι και η ζάχαρή μας είναι 100% μη-γενετικά τροποποιημένη.

share this page:

Η ζάχαρη της Nutella®

Ας μιλήσουμε για τη ζάχαρη της Nutella®

share on:
betterave-nutella

Προτιμάμε τους τοπικούς πόρους

Η ζάχαρη που χρησιμοποιούμε στη Nutella είναι κυρίως σακχαρόζη που παράγεται από ζαχαρότευτλα και/ή ραφιναρισμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, ανάλογα με την γεωγραφία του τόπου παραγωγής της. Τα είδη ζάχαρης που αγοράζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν γενικά ως εξής: 75% ζάχαρη από ζαχαρότευτλα και 25% ραφιναρισμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Στη Ευρώπη, προμηθευόμαστε κυρίως από Ευρωπαίους παραγωγούς, που καλλιεργούν αποκλειστικά ζαχαρότευτλα μη-γενετικά τροποποιημένα. Ενώ τα ζαχαροκάλαμα εισάγονται μόνον από χώρες εκτός Ευρώπης, κυρίως από τη Βραζιλία, την Ινδία, το Μεξικό και την Αυστραλία.

test-sucre-nutella

Η ποιότητα της ζάχαρης

Αγοράζουμε μόνο ζάχαρη σε κρυσταλλική μορφή. Πέρα από τη συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των προμηθευτών μας, πραγματοποιούμε περιστασιακά λεπτομερείς αναλύσεις των πρώτων υλών που μπαίνουν στα εργοστάσιά μας, προκειμένου να αξιολογούμε ενδελεχώς τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές τους ιδιότητες. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα πρέπει να παρακολουθείται στενά.