Οι δεσμεύσεις μας ως προς τη βιωσιμότητα | Ας μιλήσουμε για ποιότητα Nutella®

Οι δεσμεύσεις μας ως προς τη βιωσιμότητα

Στη Nutella®, σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς, έχουμε αναλάβει ισχυρή δέσμευση να επιλέγουμε μόνο ποιοτικά συστατικά που σέβονται τη δέσμευσή μας ως προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

share this page:

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Οι δεσμεύσεις μας ως προς τη βιωσιμότητα των πρακτικών καλλιέργειας

Για την προώθηση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας των καλλιεργειών δημιουργήσαμε, εντός του πλαισίου F-ACTS, τα προγράμματα FFV (αξίες γεωργίας της Ferrero), για την προμήθεια των βασικών πρώτων υλών. Για κάθε πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται , ενεργοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα FFV, το οποίο επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και βασίζεται σε μία προσέγγιση τριών παραμέτρων:

- τη δημιουργία συγκεκριμένων έργων και συνεργασιών,
- την υιοθέτηση προτύπων και πιστοποιήσεων,
- θεσμικές και ομαδικές δεσμεύσεις.

Στην πραγματικότητα, δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαχείρισης μιας διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, αναγνωρίζουμε ότι κάθε μεμονωμένο μέρος δεν μπορεί από μόνο του να καταστήσει βιώσιμη μια ολοκληρωμένη παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Οι δεσμεύσεις μας για τη ζάχαρη

canne-a-sucre-nutella

Η βιωσιμότητα της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο

Έχουμε έναν στόχο: την αγορά ολόκληρης της ποσότητας ραφιναρισμένης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου από πιστοποιημένους βιώσιμους πόρους μέχρι το 2020. Για την αποτελεσματική επίτευξη αυτού του στόχου στον μικρότερο δυνατό χρόνο, γίναμε μέλος της «Bonsucro Limited (Πρωτοβουλία για Καλύτερο Ζαχαροκάλαμο)», μιας παγκόσμιας οργάνωσης που προωθεί τη βιώσιμη καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου μέσω ενός προγράμματος πιστοποίησης. Το 2014, ο Όμιλος Ferrero τιμήθηκε από τη Bonsucro με το Βραβείο Ηγεσίας για την ενεργό συμμετοχή της στην προώθηση της ανάπτυξης της βιωσιμότητας στον τομέα του ζαχαροκάλαμου. Επιπλέον, το 2015, ξεκινήσαμε μια νέα συνεργασία με την Fairtrade (Δίκαιο Εμπόριο), εξασφαλίζοντας την προμήθεια 20.000 τόνων πιστοποιημένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο από το 2016 έως το 2019. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στην αγορά σημαντικής ποσότητας εμπορεύματος από μικρούς παραγωγούς. Το 2016, το 47% της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο προήλθε από βιώσιμους πόρους, κατά κύριο λόγο πιστοποιημένους μέσω του προγράμματος Bonsucro.

Οι δεσμεύσεις μας για το φοινικέλαιο

logo-rspo_3

Το φοινικέλαιό μας είναι 100% διαχωρισμένο κατά την πιστοποίηση της RSPO

Το φυτικό έλαιο που χρησιμοποιείται στη Nutella είναι αποκλειστικά ανιχνεύσιμο και βιώσιμο φοινικέλαιο. Το φοινικέλαιό μας είναι 100% διαχωρισμένο κατά την πιστοποίηση της RSPO, που εφαρμόζει το πιο απαιτητικό επίπεδο πιστοποίησης, καθώς είναι η μόνη που εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από τις φυτείες μέχρι τα εργοστάσιά μας. Η πιστοποίηση της Ferrero από την RSPO έχει επαινεθεί και από τον Richard Holland, Διευθυντή της Πρωτοβουλίας Μετασχηματισμού της Αγοράς της WWF.

Η Ferrero χαιρετίζει το αίτημα της Greenpeace για περαιτέρω διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού και συμφωνεί ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της αειφόρου προμήθειας και της ευθύνης της αλυσίδας εφοδιασμού. Bρείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο των μύλων από τους οποίους προμηθεύεται η Ferrero

biodiversite3_1

Τι σημαίνει το βιώσιμο φοινικέλαιο για την Nutella®;

Μέσω της Χάρτας για το Φοινικέλαιο της Ferrero, ενισχύουμε την πάγια δέσμευσή μας ως προς την παραγωγή βιώσιμου φοινικέλαιου, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, υπερβαίνοντας τα προγράμματα πιστοποίησης του Οργανισμού "Στρογγυλή Τράπεζα για Βιώσιμο Φοινικέλαιο" (Roundtable onSustainable Palm Oil)-RSPO που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Η Ferrero συνεργάζεται με τους προμηθευτές της με στόχο να ανοίξει ένα νέο μονοπάτι που θα αποτρέπει την αποψίλωση των δασών, την εξαφάνιση των ειδών, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί με την TFT, έναν τεχνικό συνεργάτη μη-κερδοσκοπικό φορέα, δουλεύουμε απευθείας στο έδαφος για να εκτιμήσουμε τι ενέργειες γίνονται στις φυτείες μας, τηρώντας τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται από τη Χάρτα της Ferrero. Κάθε έξι μήνες, παρέχουμε δημοσίως τακτικές ενημερώσεις. Επίσης, γίναμε μέλος του Οργανισμού για την Kαινοτομία σε σχέση με το Φοινικέλαιο (Palm Oil Innovation Group (POIG), μια πρωτοβουλία για την αναμόρφωση της βιομηχανίας φοινικέλαιου, χτίζοντας πάνω στις αρχές και τις δεσμεύσεις της RSPO. Στις πρωτοβουλίες αυτές συμμετείχαν επίσης 9 διεθνείς μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η συμμετοχή τους υποδηλώνει ότι δεν αντιτίθενται στο ίδιο το φοινικέλαιο, αλλά συνεργάζονται για να προωθήσουν τη βιώσιμη παράγωγή του. 

palmier-nutella_0

Η Greenpeace και η WWF αναγνωρίζουν τη δέσμευσή μας για βιώσιμο φοινικέλαιο

Σύμφωνα με την έρευνα Palm Oil Scorecard 2016 (Κάρτα σκόρ σχετικά με το Φοινικέλαιο για το 2016) της Greenpeace ήμασταν η μία από τις δύο κορυφαίες εταιρείες στη συνολική αξιολόγηση, καθώς και η μόνη εταιρεία που μπορεί να εξασφαλίζει την ινχηλασιμότητα σε ποσοστό σχεδόν 100% του αγορασμένου φοινικέλαιου μέχρι τη φυτεία προέλευσης, από τις 14 συνολικά διεθνείς εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Επιπλέον, στην έρευνα Palm Oil Buyers’ Scorecard της WWF που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, βαθμολογηθήκαμε με 9 στα 9 και χαρακτηριστήκαμε ως μία εταιρεία που ανοίγει το δρόμο προς την επίτευξη του υπέρτατου στόχου για βιωσιμότητα - δηλ. την καθιέρωση του πιστοποιημένου βιώσιμου (και ανιχνεύσιμου) φοινικέλαιου ως πρότυπο για όλες τις εταιρείες - σε σύνολο 137 διεθνών εταιρειών που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

foret-primaire-1

Όχι στην αποψίλωση των δασών

Στην εφοδιαστική αλυσίδα του φοινικέλαιου, έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τα δάση με μεγάλα αποθέματα άνθρακα, καθώς και τα τυρφώδη εδάφη. Προστατεύουμε κυρίως τα δάση αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί. Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να σέβονται τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικότοπους ειδών όπως οι ουρακοτάγκοι. Σε συνεργασία με τις Airbus Defense & Space, TFT και SarVision δοκιμάζουμε ένα πιλοτικό σύστημα επιβεβαίωσης μέσω δορυφόρου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας σέβονται τη δέσμευσή μας ως προς την αποψίλωση των δασών. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει ένα υψηλής ανάλυσης ραντάρ και οπτική απεικόνιση ώστε να ελέγχει με ακρίβεια τις φυτείες των προμηθευτών μας, καθώς και τα δάση που τις περιβάλλουν. Οι συνεργάτες μας αναλύουν την εξέλιξη του τοπίου και μας ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές μέσα από ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τις φυτείες που έχουν προσβληθεί και να προχωράμε σε κατάλληλες ενέργειες μαζί με τους προμηθευτές μας.

relative-engagements-hommes_0

Το φοινικέλαιό μας σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να σέβονται τα δικαιώματα των εργατών και των τοπικών κοινοτήτων. Οι προμηθευτές μας οφείλουν να μην εκμεταλλεύονται τους εργάτες, να τηρούν το ωράριο εργασίας και να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας. Οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με την Αρχή FPIC (ελεύθερη, προηγούμενη και κατόπιν ενημέρωσης παροχή συγκατάθεσης) που εξασφαλίζει στις αυτόχθονες κοινότητες και τους κατοίκους το δικαίωμα να παρέχουν ή να αρνούνται την συγκατάθεσής του για έργα που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη γη τους. Έχουμε επιλέξει να τηρούμε το πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και να διαφυλάσσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, και αναμένουμε από τους εμπορικούς μας συνεργάτες να κάνουν το ίδιο.

Οι δεσμεύσεις μας για τα φουντούκια

engagement-noisettes

Προς την επίτευξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας

Ως ένας από τους βασικούς παίκτες παγκοσμίως στον τομέα του φουντουκιού, στοχεύουμε στην επίτευξη του στόχου για 100% ηχνιλασιμότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας μέχρι το 2020, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το 100% των προμηθευτών μας παράγουν φουντούκια σεβόμενοι:

- την εθνική νομοθεσία αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας (δεν απασχολούν εργατικό δυναμικό ηλικίας κάτω του ορίου που ορίζει η τοπική νομοθεσία).
- τον κώδικα δεοντολογίας της Ferrero
- τον κώδικα επιχειρηματικής συμπεριφοράς της Ferrero

Η ηχνιλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας φουντουκιών της Ferrero® συνίσταται στην δυνατότητα παρακολούθησης της κυκλοφορίας τους σε κάθε φάση της παραγωγής, καθώς και στην ανίχνευση της προέλευσης μέχρι την αγροτική επιχείρηση. Το εργαλείο αυτό μας βοηθά να έχουνε μια ξεκάθαρη εικόνα της τοποθεσίας όπου βρίσκονται οι φυτείες φουντουκόδεντρων, της αγροτικής παραγωγικής μονάδας από την οποία προέρχονται, καθώς και των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα το είδος της τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται.

ferrero-farming-turkey

Πρόγραμμα FERRERO® ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην αγορά και την παραγωγή φουντουκιών σε όλο τον κόσμο, μας βοηθά στην τυποποίηση και προώθηση των βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι η κύρια χώρα παραγωγής φουντουκιών, με εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειακές μονάδες φυτειών, μέσου μεγέθους μόλις 10-20 στρεμμάτων, το 2012, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα FFT (Ferrero® ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ) στο οποίο συμμετέχουν τοπικοί και διεθνείς συνεργαζόμενοι φορείς. Το πρόγραμμα έχει δύο στόχους:

1. Την αύξηση της παραγωγής και τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και  ασφάλειας της πρώτης ύλης µετά τη συγκοµιδή
2. Τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων δεοντολογικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Για την επίτευξή τους, μία ομάδα γεωπόνων βοηθά τους αγρότες σε περιοχές που εστιάζουν στην παραγωγή φουντουκιού, με εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην Ορθή Γεωργική Πρακτική. Παράλληλα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για θέματα σχετικά με τις αποδεκτές συνθήκες εργασίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην Ορθή Γεωργική Πρακτική: πλέον διαθέτουμε κοινωνικά στελέχη που απασχολούνται με αυτό το αντικείμενο εντός της κοινότητας καλλιεργητών φουντουκιού. Χάρη στο πρόγραμμα FFT, ήρθαμε σε επαφή με πάνω από 30.000 αγρότες. Από το 2012, συνεργαστήκαμε με μία κορυφαία εταιρεία πιστοποιήσεων, όπως η SCS, ώστε να αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις και να πραγματοποιούμε απροειδοποίητους ελέγχους στις φυτείες για να διαπιστώνουμε τη δέσμευση και τη συμμόρφωση των καλλιεργητών στο Πρότυπο Παραγωγής Φουντουκιών FFT.

Οι δεσμεύσεις μας για το κακάο

engagement-cacao_1

Προς επίτευξη μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας για το κακάο

Οι φυτείες του κακάο βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κακάο στην παγκόσμια αγορά, οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες και να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα σχετικά θέματα . Εμείς στη Ferrero®αγοράζουμε περίπου 120.000 τόνους καρπών κακάο κάθε χρόνο. Για να διαφυλαχθεί το μέλλον του τομέα αυτού, προτεραιότητά μας δεν είναι μόνο να προμηθευόμαστε υψηλής ποιότητας κακάο, αλλά κυρίως, να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών που ασχολούνται με την καλλιέργεια κακάο και να αυξάνονται οι τεχνικές ικανότητές τους.

producteur-cacao-nutella_0

Βοηθώντας στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη των αγροτών

Η δέσμευσή μας δεν τελειώνει μόνο στην εξασφάλιση των καλύτερων κόκκων κακάο. Έχουμε θέσει ως φιλόδοξο στόχο την επίτευξη 100% πιστοποιημένης βιωσιμότητας κακάο μέχρι το 2020, για την επίτευξη του οποίου συνεργαζόμαστε στενά με αρκετούς φορείς πιστοποίησης (UTZ Certified, Rainforest Alliance και Fairtrade CertifiedTM). Μέσα από αυτόν τον στόχο, επιδιώκουμε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών που καλλιεργούν κακάο, στις χώρες παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη των τεχνικών τους ικανοτήτων. Το 2016, καταφέραμε να πιστοποιήσουμε πάνω από το 50% του κακάο μας και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να επιτύχουμε τον στόχο μας στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Είμαστε επίσης μέλος του Παγκόσμιου Ιδρύματος Κακάο (WCF), που προωθεί τη βιώσιμη οικονομία, μέσω της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κοινότητες παραγωγής κακάο.

save-children-ferrero

Προστασία και εκπαίδευση για τα παιδιά

Η Ferrero εφαρμόζει τακτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παιδική εργασία και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ορίζεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της εταιρείας μας. Το κοινό μας ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των παιδιών οδήγησε την Ferrero στη σύναψη επιτυχούς συνεργασίας με την οργάνωση Save the Children (Σώστε τα Παιδιά). Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και έχει ως στόχο να παρέχει προστασία και εκπαίδευση σε παιδιά που είναι θύματα παιδικής εργασίας στις φυτείες κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου 1,2 εκατ. παιδιά εξαναγκάζονται ακόμη σε εργασία κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, ενώ ορισμένες φορές εξαναγκάζονται να αφήσουν το σχολείο ή τους απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην εκπαίδευση.