Nutella®

דרישות טכניות

בסעיף זה תוכל למצוא רשימה של מפרטי תוכנה וחומרה הנחוצים על מנת לקבל את כל התכנים (הנפשה ושירותים) באתר www.nutella.com

 

תאימותPC:

דפדפן Microsoft Internet Explorer 9.x או גרסה חדשה יותר.

דפדפן Mozilla Firefox 3.0 או גרסה חדשה יותר.

דפדפן Google Chrome 3 או גרסה חדשה יותר.MAC:

דפדפן Safari 3.0 או גרסה חדשה יותר.

דפדפן Microsoft Internet Explorer 5.0 או גרסא חדשה יותר.דרישות תוכנה

PC:

מערכת הפעלה Microsoft Windows XP או גרסה חדשה יותר.MAC:

מערכת הפעלה Mac Os X או גרסה חדשה יותר.

אם אתם אוהבים את זה, שתפו