Nutella®

דרישות טכניות

בסעיף זה תוכל למצוא רשימה של מפרטי תוכנה וחומרה הנחוצים על מנת לקבל את כל התכנים (הנפשה ושירותים) באתר www.nutella.com

 

תאימות

PC:
דפדפן Microsoft Internet Explorer 9.x או גרסה חדשה יותר.
דפדפן Mozilla Firefox 3.0 או גרסה חדשה יותר.
דפדפן Google Chrome 3 או גרסה חדשה יותר.

MAC:
דפדפן Safari 3.0 או גרסה חדשה יותר.
דפדפן Microsoft Internet Explorer 5.0 או גרסא חדשה יותר.דרישות תוכנה
PC:
מערכת הפעלה Microsoft Windows XP או גרסה חדשה יותר.

MAC:
מערכת הפעלה Mac Os X או גרסה חדשה יותר.

אם אתם אוהבים את זה, שתפו