Nutella®

תנאי שימוש

Ferrero TRADING LUX S.A., אשר משרדה הרשום נמצא ב- L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (מספר רישוםB 60814) (להלן - "פררו", "אנו" או "אותנו"), היא הבעלים של התוכן והמפעילה של אתר האינטרנט http://www.nutella.com ושל המיקרו אתרים אשר הגישה אליהם מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט האמור (כל אחד מהם - "אתר",  וכולם ביחד - "אתרים"). האתר נוצר בשם פררו על ידיOgilvy Interactive S.r.l.  אשר משרדה הרשום נמצא ב- 20158 Milan, Viale V.Lancetti, 29 ואשר מנוהל עבור פררו על ידי פרסום יהושע TBWA מרחוב נירים 1, תל אביב, 67060, ישראל. אנו מיידעים אותך כי Ferrero TRADING LUX S.A. אינה אחראית לכל אתרים אחרים אשר מתוחזקים על ידי חברות אחרות בקבוצת פררו.

 

1. קבלת תנאי השימוש. הגישה שלך לאתרים והשימוש בהם כפופים לתנאי השימוש הבאים ("תנאי שימוש"). בעצם הגישה שלך לאתרים או השימוש בהם, אתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך וכי אתה תידרש למלא אחר כל החוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, ללא סייג או הסתייגות, אינך יכול להשתמש באתר. פררו רשאית לעדכן תנאי שימוש אלה בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלבדי על ידי עדכון פרסום זה. עדכונים אלה יחייבו אותך ולכן עליך לבקר בעמוד זה מעת לעת על מנת לבדוק את תנאי השימוש השוטפים אשר יחולו עליך.

2. השימוש המיועד באתרים. האתרים והתוכן אשר נכלל בהם, בהתאמה, נועדו לשימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים בלבד. אינך רשאי לעשות שימוש באתר ובתוכן שבו בקשר לפעילות מסחרית כלשהי.

עליך להיות בן 13 שנים או יותר על מנת לגשת לאתר. עם זאת, לחלק מהתוכן או המאפיינים עשויות להיות מגבלות גיל אחרות, בהתאם לראוי ולמה שמותר על פי חוק לגילאים מסוימים. אנו ניידע אותך כאשר חלות מגבלות גיל נוספות ואתה מסכים לציית לדרישות הגיל, וכן שגילך יאומת. הגישה לאתר או השימוש במאפיין כלשהו ממאפייניו חייבת להתבצע על ידי אדם שיש לו כשרות משפטית להתקשר בתנאי שימוש אלה, ואם אותו אדם אינו בגיל הכשרות המשפטית, על אותו אדם לקבל את הסכמת הורהו או האפוטרופוס החוקי שלו על מנת לעשות כן. 

3. בעלות בתוכן ובקניין הרוחנישימוש מותנה בתוכן. התוכן וכל החומרים האחרים באתרים, לרבות, בין השאר, זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בעבודות האמנות, בגרפיקה, בתמונות, בטקסט, בסרטוני אודיו ו-וידיאו, בסימני המסחר ובסמלילים אשר מצויים באתרים (להלן ביחד - "תוכן") הן בבעלות פררו ו/או הצדדים הקשורים אליה. אתה רשאי לגשת לאתר ולתכנים שבו ולהשתמש בהם רק לצרכים אישיים, לא מסחריים או בידוריים. אינך רשאי להעתיק, לשעתק, לעשות שימוש חוזר, לעשות שידור חוזר, לסגל, לפרסם, למסגר, לפרסם פוסט, להעלות, להפיץ, לשנות, לשדר או להכין יצירות נגזרות מכל תוכן, בכל דרך, לרבות לצרכים ציבוריים או מסחריים מכל סוג, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של פררו או של הבעלים של חומרים אלה. כל הזכויות אשר אינן מוענקות בתנאי שימוש אלה נשמרות במפורש על ידי פררו.

כל סימני המסחר, השמות המסחריים והסמלילים וכל השמות של המוצרים הנלווים, סימני המדגמים והססמאות אשר מופיעים באתרים הם סימני מסחר או סימני שירות (רשומים או לא רשומים) של פררו, של הצדדים הקשורים אליה ו/או של מעניקי הרישיונות שלה, אלא אם כן נאמר אחרת בתנאי שימוש אלה. פררו, הצדדים הקשורים אליה ומעניקי הרישיונות שלה שומרים במפורש על כל זכויות הקניין הרוחני בכל התוכן שבאתרים. לא ניתן לך כל רישיון בקשר לתכנים אשר נכללים באתרים. פררו, הצדדים הקשורים אליה או מעניקי הרישיונות שלה, רשאים, על פי שיקול דעתם הבלבדי, לפעול לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלהם במידה המרבית על פי הדין, לרבות על ידי הגשת קובלנה פלילית.

4. התנהגות המשתמש מדיניות של שימוש מקובל. ייתכן שאתר ייתן לך הזדמנות לעמוד בקשר עם אחרים ולשתף אותם במחשבות, מידע וחומרים. התוכן אשר מפורסם על ידי המשתמשים באתר אינו משקף בהכרח את הדעות והאידיאלים של פררו. פררו מצפה מכל משתתפיה לכבד אנשים אחרים. אם תבחין בהפרה של מדיניות שימוש מקובל זו או בהתנהגות בלתי מקובלת אחרת מצד משתמשים כלשהם, עליך ליצור עמנו קשר ולדווח על פעילות זו באחת האופציות אשר מפורטות להלן בסעיף 17.

אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן, למידע ולחומרים אחרים שתפרסם באתר, תעביר לאתר, או תעביר למשתמשים אחרים (לרבות, בין השאר, רעיונות יצירתיים, הצעות ומשוב / מידע על מוצרים ושירותים של פררו) ("תוכן שנוצר על ידי משתמש") ואתה מסכים לא לראות בצדדים המשוחררים כהגדרתם בסעיף 12 שלהלן אחראים, או כמי שנושאים באחריות כלשהי, לכל תוכן, מידע או חומרים שמקורם במשתמשים אחרים שתיגש אליהם באתר. 

סוגי התוכן שנוצר על ידי משתמש האסורים המפורטים להלן הם דוגמאות בלבד ולא נועדו להיות ממצים. אתה מסכים, ללא כל סייג, לא לפרסם או להעביר למשתמשים אחרים כל חומר שנוצר על ידי משתמש ש:

• מהווה לשון הרע, שימוש לרעה, חומר תועבה, חומר בגנות דת או חומר שערורייתי, מסיט, פורנוגרפי, לא הגון או פוגעני;

• פוגע או מפר זכויות קניין רוחני של צד אחר (כגון מוסיקה, סרטוני וידיאו, תמונות או חומרים אחרים שאין לך רשות בכתב מבעליו לפרסם את החומר האמור באתר);

• מפר את זכותו של צד כלשהי לפרסום או את זכותו לפרטיות;

• מאיים, מטריד, או מקדם התנגחות, גזענות, הפלייה, קנאה דתית, שנאה או פגיעה גופנית מכל סוג בכל קבוצה או אדם;

• אינו מדויק, שקרי או מטעה בדרך כלשהי;

• אינו חוקי או מעודד, במישרין או בעקיפין, פעילות לא חוקית;

• מקדם העתקה לא חוקית או לא מורשית של יצירות של אחרים המוגנות בזכויות יוצרים או קישורים ליצירות כאלה, או מספק מידע כיצד לעקוף אמצעי הגנה כלשהם;

• כולל תועבה "בתחפושת" (לדוגמה, F@&#);

• כולל תוכנות של וירוסי מחשבים או כל קודים, קבצים, או תוכניות מחשב אחרים אשר נועדו להפריע, להשמיד או להגביל את התפקוד של כל תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת; או -

• מכיל פרסומת כלשהי, חומרים לקידום מכירות, "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "תוכניות פירמידה" או כל צורה אחרת של שידול. 

אנו רשאים לבדוק, לערוך או למחוק, על פי שיקול הדעת הבלבדי שלנו, תוכן וחומרים שאתה או אחרים שולחים או מפרסמים באתר, אך איננו חייבים לעשות זאת. בכל מקרה, ההחלטה שלנו הינה החלטה סופית.

בעת השימוש באתר, אתה תיחשף לתוכן ולחומרים ממגוון של מקורות, ופררו אינה אחראית לדיוק, נאותות, מועילות, בטיחות או זכויות הקניין הרוחני בקשר לתוכן ולחומרים אלה. 

אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות לכריית מידע או אמצעים או תוכניות אוטומטיים אחרים על מנת לקטלג, להוריד או לשעתק באופן אחר, לאחסן או להפיץ תוכן שנגיש באתר. כמו כן, אינך רשאי להשתמש באמצעים אוטומטיים כאלה על מנת לבצע מניפולציות באתר או לנסות לחרוג מההרשאה והגישה המוגבלת שניתנו לך לפי תנאי שימוש אלה. אינך רשאי למכור במכר חוזר את השימוש באתר או את הגישה לאתר לצדדים שלישיים.

5. בעלות בחומרים שתשלחתפרסםתגיש או תעבירזכות שימוש; הגשת חומר. אנו רשאים לכלול באתר מאפיינים או תכונות אשר מאפשרים לך להעלות, לשתף, לשלוח, לפרסם, להגיש או להעביר אל האתר הערות, תמונות, סרטוני וידיאו, מוסיקה או כל חומר או תוכן אחרים שבאפשרותנו לאפשר לך להעלות (חומר שנוצר על ידי משתמש). אנו מבקשים ליידע אותך שכל תוכן שנוצר על ידי משתמש אשר תשלח, תפרסם, תגיש או תעביר עשוי להיעשות נגיש לציבור (ביחד עם שמך, שם המשתמש, העיר, המדינה ו/או התמונה שלך, על פי העניין) ומהווה, ייחשב ויטופל על ידי פררו כחומר לא סודי ולא קנייני. חומר שנוצר על ידי משתמש כאמור, עם העברתו לפררו, יהפוך לאלתר לקניינה של פררו, ואתה תמחה, וממחה בזאת לפררו, את כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים, בחומר שנוצר על ידי משתמש, וכלפיו. פררו תהיה בעלים בלעדי, מעתה ואילך, של כל הזכויות, זכויות היוצרים והאינטרסים בחומר שנוצר על ידי משתמש האמור (בכפוף לכל זכויות של צדדים שלישיים) ואתה מוותר במפורש על כל זכויות מוסריות אשר עשויות להיות לך בקשר אליו, לרבות הזכות לייחוס ולרבות הזכות לשלמות היצירה. זאת ועוד, ומבלי לגרוע מההמחאה לפררו של חומר שנוצר על ידי משתמש, פררו והצדדים הקשורים אליה, יהיו חופשיים להשתמש, לשנות, לעוות או להכניס שינויים אחרים בחומר שנוצר על ידי המשתמש כאמור, ללא הגבלה, ללא פיצויחיוב אחר או מבלי שתחול על פררו כל אחריות אחרת כלפיך, לרבות כל חובה לייחס את החומר ליוצרו, לכל מטרה (בכפוף לזכויות של צדדים שלישיים) לרבות, בין השאר, ומבלי להגביל:

- שימוש והצגה של חומר שנוצר על ידי משתמש בכל רחבי העולם בכל סוג של מדיה אלקטרונית או דיגיטלית, לצרכים מסחריים, שיווקיים ו/או לצורך יחסי ציבור, לעולם ועד;

- שימוש והצגה של חומר שנוצר על ידי משתמש בפני מבקרים באתרים אחרים, ובעמודים של רשתות חברתיות, לרבות בין השאר ומבלי להגביל Facebook, Twitter, Pinterest, או Google+.

- שימוש והצגה של חומר שנוצר על ידי משתמש לפיתוח, ייצור, פרסום, קידום ושיווק של מוצרים. 

יש לך זכות להתנגד, על פי בקשה, ללא תשלום, לעיבוד של הנתונים האישיים שלך לצורך שיווק. פררו תודיע לך לפני שהנתונים האישיים שלך יגולו בפעם הראשונה לצדדים שלישיים או לפני שייעשה בהם שימוש בשם צדדים שלישיים לצרכים שיווקיים, ותוצע לך זכות להתנגד לגילוי או לשימוש כאמור, ללא תשלום.

 

זאת ועוד, פררו והצדדים הקשורים אליה, יהיו זכאים לשעתק, לגלות, להעביר, לפרסם, לשדר או לפרסם בכל תווך, או לערוך, לשנות או למחוק כל תוכן שנוצר על ידי משתמש, כולו או חלקו. פררו לא תהיה אחראית לגילוי של תוכן שנוצר על ידי משתמש כאמור או לכל דימיון לחומר שנוצר על ידי משתמש או לכל שימוש או פעילויות עתידים של פררו.

אתה מסכים לאפשר לפררו ולצדדים אשר קשורים אליה להתקשר אתך באמצעות דואר אלקטרוני (או בדרך אחרת אשר תצוין על ידך) בקשר לכל בקשה שתהיה לנו בקשר לחומר שנוצר על ידי משתמש שלך. האתרים עשויים להתיר לך לשלוח אל פררו רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים ("הגשת חומר"); אתה לא תגיש כל חומר לפררו בכל תקשורת באמצעות אתר זה או בדרך אחרת אלא אם תתבקש לעשות כן. אם תבחר לשלוח אלינו חומר שיוגש, אתה תתבקש להסכים לתנאים נוספים אשר חלים על הגשת חומר כאמור ("תנאים להגשת חומר").

6. קישורים לאתרים אחרים. אתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים אשר אינם בבעלותנו ואינם מופעלים או מתוחזקים על ידינו. עליך לשים לב מתי אתה עוזב את האתר, ולקרוא את התנאים ומדיניות הפרטיות של כל אתר שתבקר בו. כמו כן עליך להעריך באופן עצמאי האם אתר כלשהו אשר נחזה או מתיימר להיות שלנו הוא אתר אמיתי (לרבות לגבי קישורים באמצעות הדואר האלקטרוני). על אף קישורים כלשהם אשר מופיעים באתר שלנו, איננו יכולים לשלוט, להמליץ או לתת חסות לאתרים אלה, ואיננו קשורים אליהם או לתוכן, למוצרים, לשירותים או למדיניות הפרטיות שלהם. צפיה בכל אתר של צד שלישי היא על סיכונך בלבד. הורדה של חומר מאתרים מסוימים עלולה להעמיד אותך בסיכון של הפרה של זכויות קניין רוחני, או של החדרת וירוסים למערכת המחשב שלך.

7. קידום מכירות והצעות. מזמן לזמן, אנו מנהלים על פי שיקול הדעת שלנו מבצעים לקידום מכירות (לדוגמה, תחרויות, משחקים נושאי פרסים, משחקים שהזכייה בהם מיידית וכו') או הצעות באתר ("קידום מכירות"). כל קידום מכירות המפורט באתר יהיה בטל ומבוטל כאשר הוא אסור וכפוף לפרסום כללים רשמיים בקשר לקידום המכירות כאמור. לכל קידום מכירות יש כללים ותנאים משלו, בנוסף על תנאי שימוש אלה. השתתפות בקידום מכירות כלשהו מחייבת הסכמה שלך לכללים ותנאים אלה.

8. עסקאות באתר. אם תבחר לרכוש סחורה כלשהי אשר תועמד למכירה באמצעות האתר (כל רכישה כזו - "עסקה") אתה תתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לעסקה שלך (לדוגמה, מספר כרטיס האשראי שלך, כתובת למשלוח חשבון, מידע לצורך ביצוע משלוח וכדומה). לך (i) יש זכות חוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או שיטת תשלום אחרת שאתה עושה בה שימוש בקשר לעסקה, ו - (ii) אתה בן שמונה עשרה (18) שנים או יותר, או הורה או אפוטרופוס חוקי נמצא אתך על מנת לעשות את העסקה עבורך. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול הדעת הסביר והבלעדי שלנו ובכפוף לדין החל, לסרב לכל הזמנה שתגיש אלינו או לבטל אותה. מקרים אחדים שבהם אפשר שנבטל את העסקה שלך כוללים, מבלי להגביל, הצגת מחיר שגוי של המוצר; כאשר אין אפשרות לאמת את המידע על התשלום או על ביצוע החיוב; או כאשר המוצר שוב אינו נמצא במלאי שלנו או במלאי של הצד השלישי אשר ממלא בשמנו את ההזמנות. במקרה שאנו נבטל הזמנה, אנו ננסה להודיע לך על כך על ידי יצירת קשר בדואר אלקטרוני, אל הכתובת לחיוב ו/או אל מספר הטלפון אשר נמסרו לנו במועד ביצוע ההזמנה.

9. פרטיות. הפרטיות של המידע האישי המזהה שלך חשובה לנו מאוד. למידע נוסף על המידע שאנו אוספים, וכיצד אנו אוספים, משתמשים, מגלים ומנהלים אותו, נא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, אשר חלה גם על השימוש שלך באתרים שלנו. 

10. פיקוח על הייצוא. התוכנה או חומרים אחרים באתרים שלנו עשויים להיות כפופים לתקנות הפיקוח על הייצוא בארצות הברית ובישראל. אין להוריד או לייצא תוכנה מהאתרים שלנו (i) אל (או אל נתין או תושב של) קובה, עירק, לוב, צפון קוריאה, אירן, סודן, סוריה או מדינה אחרת אשר מוטל עליה חרם על פי חוקי ארצות הברית, או לכל מדינה אחרת שיש צורך ברישיון על מנת לייצא אליה, או שלגביה קיימים איזור או מגבלה בתוקף, מטעם המשרד לתעשייה ולביטחון במשרד המסחר של ארצות הברית, המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר של ארצות הברית, או על פי כלל או סוכנות דומים אחרים - ולא הושג הרישיון הנדרש; או (ii) לגורם כלשהו אשר מופיע ברשימת בני האדם שנקבעו באופן מיוחד של משרד האוצר של ארצות הברית או בטבלת צווי האיסור של משרד המסחר של ארצות הברית, או ברשימות דומות אחרות. בדומה, לגבי משתמשים מישראל, אין להוריד או לייצא תוכנה כלשהי (i) אל (או לנתין או לתושב של) אירן, סוריה או לבנון, או לכל מדינה אחרת שמשרד האוצר של מדינת ישראל הכריז כי היא מדינה אסורה, מעת לעת; או (ii) לכל גורם או אדם אשר הוכרז כ"התאחדות בלתי חוקית" או לאדם שהוטלו עליו עיצומים על פי רשימת העיצומים של ישראל (לרבות, מבלי להגביל, רשימות על פי צו המסחר עם האויב, התשע"א - 2011; תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945; פקודת מניעת טרור, התש"ח - 1948; חוק איסור מימון טרור, תשס"ה - 2005; תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 ליהודה ושומרון; וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000). אם אתה תושב ארצות הברית או ישראל, אל תוריד או תייצא כל תוכנה או חומרים אחרים למדינות, לגורמים או לאנשים האסורים שנקבעו על פי המפורט לעיל, בהתאם לכל רשות ריבונית. בנוסף לכך, ההורדה או השימוש בכל תוכנה באתרים שלנו אינם מורשים לאנשים אשר נמצאים בכל מדינה או רשימת עיצומים כאמור, או לאדם אשר נתון לשליטה, או שהוא נתין או תושב של כל מדינה כאמור.

11. התנערות מאחריותסיוג אחריות.

שימושך באתר הוא על סיכונך בלבד. האתרים וכל תוכנה, שירותים, תוכן ותוכן שנוצר על ידי משתמש, המועמדים באמצעות האתרים, מסופקים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא, ובכלל זה ללא אחריות לאיכות מסחרית, אי הפרה, קניין, או התאמה למטרה מסוימת. לתשומת לבך, ייתכן שרשויות ריבוניות מסוימות אינן מתירות לסייג אחריות מכללא, במקרה זה ייתכן שאחדים מהחריגים לא יחולו עליך. איננו יוצרים מצג או מתחייבים ששימושך באתרים, בכל תוכנה, שירותים, תוכן או תוכן שנוצר על ידי משתמש לא יפר זכויות של צדדים שלישיים. איננו מתחייבים שהאתר, כל תוכן, או תוכן שהגישה אליו מתבצעת דרך האתר, יהיו בטוחים לחלוטין, ללא הפרעה, חופשיים משגיאות, שפגמים יתוקנו או שאתר זה, או השרת שבאמצעותו אתה גולש לאתר זה חופשיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. במידה המרבית אשר מותרת על פי דין, אנו לא נהיה אחראים לשימוש באתר, לרבות, בין השאר, לתוכן של כל הצהרות, שגיאות או השמטות הנכללות בו, תכנים שסופקו על ידי צדדים שלישיים (לרבות, בין השאר, תוכן שפוגע בזכויות של צד שלישי), קישורים לאתרים אחרים או לאופיו או תכניו, או לכל עניין אחר בקשר לאתר ולשימושך בו. בשום מקרה לא נישא באחריות לפי כל תורה של הטלת אחריות בנזיקין, בחוזים, באחריות קפידה, או לפי כל תורה אחרת לפי דין או יושר, המטילה אחריות לכל נזק, ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, תוצאתי, המטילה דמי נזק לדוגמה, עונשיים או אחרים, מכל סוג (לרבות, בין השאר, לשכ"ט עו"ד והוצאות, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן הזדמנויות, עלות הכיסוי ונזק גוף/ גרימת מוות בעוולה), והצדדים בהסכמתם מחריגים בזאת כל אחריות כזו, ללא קשר לשאלה אם ניתנה לנו הודעה על האפשרות של נזק כאמור. התרופה היחידה שלך, אם לא תהיה מרוצה מהאתר, היא לחדול להשתמש בו. אנא שים לב לכך שייתכן שרשויות ריבוניות מסוימות אינן מתירות לסייג נזקים מסוימים, ובמקרה זה ייתכן שאחדים מהחריגים לא יחולו עליך.

12. שיפוי. מעצם השימוש באתר, אתה מתחייב להגן, לשפות ולמנוע כל פגיעה מפררו, נושאי המשרה שלה, הדירקטורים, העובדים, חברת האם, חברות בנות, צדדים קשורים, שותפים עסקיים, מפתחי אתרים, נציגים ושליחים (להלן - ה"צדדים המשוחררים"), מפני ונגד כל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, אחריות, עלויות או חוב והוצאות (לרבות, בין השאר, שכ"ט עו"ד סביר והוצאות) שינבעו מ: (i) כל הפרה של תנאי שימוש אלה על ידך; (ii) כל חומר שהוגש או תוכן שהופק על ידי משתמש (לרבות, בין השאר, תביעות בגין הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים, זכות לפרסום, זכות לפרטיות, או לשון הרע), (iii) השימוש שלך בכל תוכן או מאפיינים הזמינים באתר או באמצעותו (מלבד ככל שתביעה מבוססת על הפרה של זכות של צד שלישי בחומר שנוצר על ידי פררו), (iv) הפרה על ידך של הדין החל או כל הסכם או תנאים עם צדדים שלישיים שאתה כפוף להם,  ו- (v) כל עניין אחר בנוגע לאתר, ולגישה שלך אליו ולשימוש בו.

אתה מסכים לעשות את מיטב מאמציך לשתף אתנו פעולה בהגנה על כל עניין כאמור. אנו שומרים את הזכות, ליטול על חשבונך, את ההגנה והשליטה הבלעדיות על כל עניין שכפוף לשיפוי על ידך.

13. הדין החל סמכות שיפוט. כל העניינים אשר נוגעים לאתר ו/או לתנאי שימוש אלה יהיו כפופים לדין הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין שלה, ויתפרשו על פי דינים אלה. סמכות השיפוט הייחודית וסמכות השיפוט המקומית בכל הליכים משפטיים בקשר לאתר ו/או לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבתי המשפט המתאימים בעיר לוקסמבורג.

למרות האמור לעיל, אם אתה אזרח, מתגורר או ניגש לאתר מארצות הברית או מקנדה, אזי האתרים / תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לדיני מדינת ניו יורק (ארצות הברית) ואתה מסכים שסמכות השיפוט הייחודית וסמכות השיפוט המקומית בכל הליכים משפטיים בקשר לאתר ו/או לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבתי המשפט המתאימים במחוז ניו יורק, מדינת ניו יורק (ארצות הברית). איננו רוצים להתחייב או כי ישתמע שהאתרים או התוכן / חומרים באתרים מתאימים לשימוש מחוץ לאיחוד האירופי או מחוץ לארצות הברית.

למרות שהאתרים שלנו נגישים מכל רחבי העולם, התוכן אשר נדון או מוזכר באתרים שלנו עשוי לא להיות נגיש לכל בני האדם או בכל האזורים הגיאוגרפיים.

בנוסף, האתרים עשויים לכלול סעיפים מסוימים אשר נועדו באופן מיוחד לאזור גיאוגרפי מסוים ("סעיפים מקומיים"). נא רשמו לפניכם, שמקטעים מקומיים עשויים לקבוע כללי בית מיוחדים ("כללי בית") שיגברו על תנאי שימוש אלה. אנו נודיע לכם כאשר חלים כללי בית ואם אתם ניגשים ו/או משתמשים במקטעים מקומיים אלה, אזי אתם מסכימים גם לכללי הבית הרלוונטיים.

זאת ועוד, לא כל בני האדם יוכלו להשתתף, או יהיו זכאים להצעות או לזכות בפרסים, על פי העניין, בתחרויות, הגרלות או מבצעים הדומים לקידום מכירות אשר אפשר יהיה להשתתף בהם באמצעות האתרים. אנו שומרים על הזכות להגביל את הזמינות של האתרים שלנו ו/או את ההספקה של כל שירות לאדם, אזור גיאוגרפי או רשות ריבונית על פי שיקול הדעת הבלבדי והסביר שלנו, ובכל זמן. אתה אחראי באופן בלעדי לציית לכל החוקים המקומיים החלים.

14. מדיניות בעניין מתן הודעות והורדה. המדיניות שלנו היא להשיב באופן הולם להודעות מפורטות דיין על הפרות לכאורה, לרבות הורדה או ניטרול הגישה לחומר שנטען לגביו כי הוא מושא של פעילות מפירה. אם אתה מאמין בתום לב שחומרים אשר נגישים באחד האתרים שלנו מפירים את זכויות היוצרים שלך, עליך לשלוח תביעה או הודעה על הפרה בקשר לאתר או לתוכן שלו אל הנציג שמונה לצורך זה על ידי פררו כפי שמפורט להלן:

Ferrero U.S.A., Inc.

לידיעת: קשרי לקוחות

600 Cottontail Lane

Somerset, NJ 08873

מספר טלפון: (800) 688-3552

 

15. עצמאות הוראות ההסכם. אם ייקבע או יוצהר שתנאי או הוראה מתנאי שימוש אלה אינם בתוקף, אינם חוקיים או אינם אכיפים מכל סיבה לפי כל כלל שבדין או תקנת הציבור, אזי הוראה זו ככל שהיא לא תקפה או לא אכיפה תופרד מההוראות הנותרות שימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן.

16. ויתוריםתרופות. מחדל שלנו לממש באופן מלא או חלקי כל זכויות או ויתור שלנו על כל הפרה של תנאי שימוש אלה על ידך, לא ימנעו מימוש במועד מאוחר יותר של אותה זכות על ידינו ולא ייחשבו כוויתור מצדנו על כל הפרה מצדך בעתיד של אותו תנאי או של כל תנאי אחר מתנאי שימוש אלה. הזכויות והתרופות שלנו על פי תנאי שימוש אלה יהיו במצטבר, ומימוש של כל זכות או תרופה כאלה לא יגבילו את הזכות שלנו לממש כל זכות או תרופה אחרות.

17. מידע ליצירת קשר. אם יש לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע לאתרים או לתנאי שימוש אלה, או אם תרצה לדווח על כל תוכן שלדעתך אינו עומד בתנאי שימוש אלה, תוכל להתקשר אתנו לפי הפרטים שלהלן:

Ferrero TRADING LUX. S.A. לידיעת: קשרי לקוחות - נוטלה

Findel Business Center, Complexe B

Rue de Trèves, L-2632

Findel

Luxembourg

+352 349711

אם אתם אוהבים את זה, שתפו