صبحانه در تورنتو

صبحانه در تورنتو

تورنتو شهری غذا محور و در عین حال با سرعت حرکت بالاست. صبحانه روزهای کاری، سریع و بی طمأنینه و قبل از رسیدن به مدرسه یا محل کار صرف می‌شوند. عمده صبحانه روزهای کاری، نان تست با خوراکی‌هایی مانند نوتلا است که با قهوه داغ، چای، شیر و یا آبمیوه صرف می‌شوند. بالعکس، در روزهای آخر هفته، صبحانه بهانه‌ای برای دور هم جمع شدن خانواده است و در حد یک ضیافت برگزار می‌شود. اغلب مواقع خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند و از بیکن، تخم مرغ، وافل ، پنکیک، تست فرانسوی، اوتمیل  (جو دوسر)، نان کرپ  و موارد دیگر که زمان زیادی برای تهیه نیاز دارند، لذت می‌برند. سیب، موز، پرتقال و دیگر میوه‌های تازه بخش مهمی از صبحانه در تورنتو هستند.