زمانی برای نوتلا در: کانادا

صبحانه در کانادا سریع میل می‌شود! در خانه اکثر کانادایی‌ها، آماده کردن و خوردن صبحانه نهایتاً 5 دقیقه زمان می‌برد. کانادایی‌ها برای اولین وعده روزانه خود، در کنار نوتلا بر روی نان تست یا بیگل  (نان شیرینی گرد)، از میوه، چای، قهوه و یا آبمیوه تازه لذت می‌برند.