زمانی برای نوتلا در: دانمارک

مردم دانمارک از دوشنبه تا جمعه (روزهای کاری)،قبل از رفتن به کار یا مدرسه، صبحانه ساده‌ای که سریع آماده می‌شود،میل می­‌کنند. ولی در آخر هفته یا تعطیلات، همراه با خانواده و دوستان خود خوش می­‌گذرانند و از صبحانه لذت می­‌برند.