زمانی برای نوتلا در: ایتالیا

صبحانه در ایتالیا برابر با تشریفات صبحگاهی است. چه سریع و قبل از رفتن به کار و چه در آرامش روزهای تعطیل خورده شود، ساکنان این کشور زیبا طرفدار اولین و مهم‌­ترین وعده روز یعنی صبحانه هستند. و چه در خانه و چه در بار (می‌خانه)، هیچ چیز نمی‌تواند بیشتر از نوتلا این لحظه را دلپذیرتر کند.