خبز

خبز نوعی نان سفید و گرد مراکشی است که معمولاً به عنوان ابزار غذا خوردن مورد استفاده قرار می­‌گیرد و با آن غذاهای خوشمزه مانند نوتلا را برمی­‌دارند. این نان که به طور سنتی در تنور گنبدی شکل و هیزمی پخته می­‌شود، شکلی خاص و تخت و روکشی مخصوص با بافتی نرم دارد.