زمانی برای نوتلا در: مراکش

در شمال آفریقا هر منطقه عادات مخصوص به خود را برای صرف صبحانه دارد! برخی صبحانه را صبح زود و همراه با خانواده می­‌خورند، برخی دیگر آن را در راه میل می­‌کنند. حتی غذاها نیز متفاوت است، از خوراک لوبیا تا خرمای شیرین، و هر منطقه­‌ای نان مخصوص به خود را دارد. ولی یک گزینه مشترک سر سفره تمامی آن­‌ها وجود دارد و آن نوتلا است!

طعم نان‌های ما را بچشید.