نان آلنتجو

نان آلنتجو

این نان با آرد گندم و در تنور سنگی با آتش هیزم پخته می‌­شود. نان آلنتجو به صورت قرص بزرگ است و به صورت تکه شده راحت‌­تر استفاده می­‌شود. این نان دارای طعمی خاص و اندکی قوی است و از اجزای اصلی وعده‌­های غذایی محلی در این ناحیه است.