تالو

مطابق رسوم کشور باسک، خمیر این نان از پختن آرد ذرت و آب بر روی اجاق بشقابی بدست می‌­آید. برای این کار می‌توان از آرد گندم و نمک نیز استفاده کرد. معمولاً هنگام سرو، این نان به مخلفات دیگر آغشته می‌شود.