تیفین (صبحانه) در چنای

تیفین (صبحانه) در چنای

هر روز صبح، تمام اعضای خانواده دور هم جمع می‌­شوند تا از صبحانه شامل دوسای داغ (نوعی کرپ ترد هندی تهیه شده از برنج تخمیر شده و عدس) با نوتلا و قهوه فیلتر شده و یا شیر تازه لذت ببرند.