زمانی برای نوتلا در: آمریکا

آمریکا کشوری است همواره در حال جنب و جوش و مردم معمولاً صبح خود را زود آغاز می‌­کنند. مردم باید سریع به محل کار بروند و یا فرزندان خود را به مدرسه برسانند. بنابراین صبحانه باید جای خود در این سبک زندگی سریع باز کند. سریع؟ حتماً. راحت؟ بله لطفاً... ولی در عین حال خوشمزه نیز باشد! امروزه، تعداد بیشتری به صبحانه­ ساده و در عین حال مقوی تست سبوس­دار، مافین انگلیسی و یا وافل با نوتلا و همراه با میوه، روی آورده‌­اند.