نان گندم

نان سفید از حداقل 90% آرد گندم مرغوب تهیه می‌شود. شکل این نان می­‌تواند ساده، بیضی (بدون استفاده از تابه) و یا در تابه تهیه شود که به مورد آخر نان سفید کادربندی شده می­‌گویند.

آلمان با داشتن بیش از 300 نوع نان به کشوری با فرهنگ جهانی نان تبدیل شده است. آلمانی‌­ها عاشق خوردن رول و نان با غلات متفاوت هستند: چاودار،گندم و یا گندم اسپلتا. نان آلمانی یک مکمل غذایی نیست بلکه بخش اصلی منو است. بدین ترتیب واضح است که چرا آلمانی‌ها روز 5 ماه می (اواسط اردیبهشت) را به عنوان "روز نان" نامگذاری کرده‌­اند.