Mūsų įsipareigojimai siekti tvarumo | Pakalbėkime apie kokybę

Mūsų įsipareigojimai siekti tvarumo

Gamindami kremą „Nutella®“, drauge su savo partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis visomis pastangomis laikomės įsipareigojimo rinktis tik kokybiškus, tvarius, aplinkai ir žmonėms nekenksmingus ingredientus.

DALINTIS ŠIUO PUSLAPIU

F-ACTS

fact-ferrero_0

„F-ACTS“: mūsų įsipareigojimai dėl tvarios žemės ūkio veiklos

Skatindami tiekimo grandinės tvarumą ir remdamiesi „F-ACTS“ apibrėžtais tikslais, mes sukūrėme „Ferrero“ ūkininkavimo vertybių programas, kurias taikome rinkdamiesi žaliavas. Kiekvienai mūsų naudojamai žaliavai taikoma atskira programa, turinti konkrečius apibrėžtus tikslus ir paremta trimis principais:
- specialių projektų ir partnerysčių plėtojimu;
- standartų ir sertifikatų taikymu;
- instituciniais ir kolektyviniais įsipareigojimais.
Atsižvelgdami į tarptautinių tiekimo grandinių valdymo sudėtingumą, mes iš esmės pripažįstame, kad pavieniai dalyviai vien tik savo pastangomis negali jungtinės gamybos ir tiekimo grandinės padaryti tvarios.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Mūsų įsipareigojimai dėl cukraus

canne-a-sucre-nutella

Cukranendrių cukraus tvarumas

Mes turime vieną tikslą: iki 2020 metų užtikrinti, kad visas mūsų perkamas rafinuotas cukranendrių cukrus būtų gaunamas iš tvarių sertifikuotų šaltinių. Norėdami kuo greičiau pasiekti šį tikslą tapome „Bonsucro“ nariais – tai pasaulinė iniciatyva, skatinanti tvarų cukranendrių auginimą taikant sertifikavimo sistemą. 2014 metais „Ferrero“ įmonių grupė pirmoji gavo „Bonsucro“ lyderystės apdovanojimą už aktyvų dalyvavimą kuriant tvarią cukranendrių cukraus pramonę. 2015 metais pradėjome „Fairtrade“ partnerystę, užtikrindami 20 000 tonų sertifikuoto cukranendrių cukraus žaliavų 2016–2019 metais; dėl to įsigysime didelį žaliavos kiekį iš smulkiųjų gamintojų. 2016 metais 47 % mūsų cukranendrių cukraus gauti iš tvarių šaltinių, daugiausia sertifikuotų pagal „Bonsucro“ sistemą.

Mūsų įsipareigojimai dėl alyvpalmių aliejaus

logo-rspo_3

Mūsų alyvpalmių aliejus yra 100% segreguotas ir sertifikuotas RSPO

Kremui „Nutella®“ naudojamas tvarus alyvpalmių aliejus yra sertifikuotas RSPO (Apskritojo stalo diskusijų dėl alyvpalmių aliejaus) asociacijos kaip 100% segreguotas aliejus – tai reiškia, kad jis laikomas atskirai nuo kito alyvpalmių aliejaus visoje tiekimo grandyje. Šis sertifikatas yra „Ferrero“ pasiekimas, pelnęs Pasaulio gamtos fondo Rinkos pokyčių iniciatyvos vadovo Richardo Hollando pagyrimą.

„Ferrero“ palaiko „Greenpeace“ reikalavimus dėl tolimesnio tiekimo grandinės skaidrumo ir pritaria, kad tai viena iš esminių sąlygų siekiant tvaraus žaliavų naudojimo ir atsakomybės tiekimo grandinėje. Čia galite rasti visų „Ferrero“ tiekėjų sąrašą

biodiversite3_1

Kokia tvaraus alyvpalmių aliejaus reikšmė kremui „Nutella®“?

„Ferrero“ alyvpalmių aliejaus chartija įtvirtina mūsų siekį naudoti tiek visuomenės, tiek aplinkos požiūriu tvarų alyvpalmių aliejų ir neapsiriboti vien turimais RSPO sertifikatais. „Ferrero“ dirba išvien su tiekėjais ieškodama naujų gamybos kelių, kurie padėtų išvengti miškų naikinimo, gyvūnų rūšių nykimo, didelio kiekio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir žmogaus teisių pažeidimų. Drauge su partnere TFT, ne pelno organizacija, galime tiesiogiai įvertinti, kas vyksta plantacijose, ir kaip laikomasi socialinės bei aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos apibrėžia „Ferrero“ chartija. Kas šešis mėnesius mes viešai pateikiame ataskaitas. Be to, tapome Alyvpalmių aliejaus inovacijų grupės nariais – ši iniciatyva skirta pertvarkyti alyvpalmių aliejaus pramonę remiantis RSPO standartais. Prie šių iniciatyvų prisideda devynios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos: savo naryste jos patvirtina, kad nėra prieš šio aliejaus naudojimą, bet drauge dirba tam, kad paskatintų tvarią gamybą.

palmier-nutella_0

„Greenpeace“ ir Pasaulio gamtos fondas pripažįsta mūsų įsipareigojimą dėl tvaraus alyvpalmių aliejaus

2016 metais „Greenpeace“ bendru vertinimu iš 14 pasaulinių bendrovių mus įvardijo kaip vieną iš dviejų lyderių ir vienintelę, galinčią atsekti beveik 100 % viso įsigyjamo alyvpalmių aliejaus kilmę iki pat plantacijos. Be to, Pasaulio gamtos fondas, 2016 metais vertindamas alyvpalmių aliejų perkančias bendroves, mums skyrė 9 taškus iš 9 galimų ir pripažino viena iš „kelrodžių“ bendrovių siekiant visos pramonės tvarumo ir tikslo, kad sertifikuotas tvarus (ir atsekamas) alyvpalmių aliejus taptų standartu visoms įmonėms. Iš viso buvo vertinamos 137 pasaulinės bendrovės.

foret-primaire-1

„Ne“ kertamiems miškams

Kurdami tiekimo grandinę mes paisome įsipareigojimo apsaugoti anglies dvideginį sugeriančius miškus ir durpynus. Saugome sengires ir ne tik. Prašome savo tiekėjų tausoti bioįvairovę ir natūralias gyvūnų rūšių, pavyzdžiui, orangutanų, buveines. Su partneriais „Airbus Defense & Space“, TFT ir „SarVision“ bandome palydovinę sistemą, skirtą tikrinti, ar mūsų tiekėjai paiso mūsų siekio užkirsti kelią miškų naikinimui. Ši technologija su aukštos skiriamosios gebos radaru leidžia tiksliai stebėti tiekėjų plantacijas ir jas supančius miškus. Mūsų partneriai analizuoja kraštovaizdžio pokyčius ir įspėja apie menkiausius pokyčius, kad galėtume anksti pastebėti žalą plantacijoms ir imtis reikalingų veiksmų.

relative-engagements-hommes_0

Alyvpalmių aliejaus naudojimas neatsiejamas nuo pagarbos žmogaus teisėms

Mes prašome savo tiekėjų gerbti savo darbuotojų ir vietos bendruomenių teises. Tiekėjai privalo įsipareigoti, kad neišnaudos darbininkų, paisys darbo laiko ribojimų ir sudarys darbo sutartis. Jie taip pat privalo gauti išankstinį čiabuvių ir bendruomenių sutikimą (angl. FPIC) arba gerbti atsisakymą leisti vykdyti projektus, galinčius padaryti žalos jų žemėms. Kurdami savo tiekimo grandinę mes laikomės pagrindinių Junginių Tautų verslo ir žmogaus teisių principų ir to paties tikimės iš savo verslo partnerių.

Mūsų įsipareigojimai dėl lazdynų riešutų

engagement-noisettes

Atsakingas tiekimo grandinės kūrimas

Kaip viena iš didžiausių lazdynų riešutų rinkos dalyvių siekiame įgyvendinti tikslą, kad iki  2020 metų mūsų tiekimo grandinė būtų 100 % atsekama, ir kad 100 % mūsų lazdynų riešutų tiekėjų vykdytų savo veiklą paisydami:
- šalies įstatymų, apibrėžiančių darbo sąlygas (nepriimtų darbuotojų, kurių amžius jaunesnis nei leidžia vietos įstatymai);
- „Ferrero“ etikos kodekso;
- „Ferrero“ verslo kodekso.
„Ferrero“ naudojamų lazdynų riešutų atsekamumas susideda iš galimybės atsekti jų judėjimą per tiekimo grandinės etapus iki pat juos auginančios žemės ūkio bendrovės. Toks įrankis mums leidžia matyti aiškų paveikslą vietovės, kur auga lazdynų giraitės, ir ūkininkų, iš kurių perkame, veiklą bei problemas, kad geriau suprastume, kokia techninė pagalba jiems reikalinga.

ferrero-farming-turkey

„Ferrero“ ūkininkavimo Turkijoje programa

Patirtis, sukaupta perkant ir auginant lazdynų riešutus visame pasaulyje, padeda mums standartizuoti ir skatinti geriausių žemės ūkio praktikų taikymą. Kadangi pagrindinė lazdynų riešutus auginanti šalis yra Turkija, turinti šimtus tūkstančių lazdynų giraičių, kurios priklauso turkų šeimoms, o vidutinis jų plotas tesiekia 1–2 hektarus, 2012 metais įkūrėme „Ferrero“ ūkininkavimo Turkijoje programą, įtraukiančią vietos ir tarptautinius partnerius. Jos tikslai:
1. Padidinti riešutų derlių ir užtikrinti aukštus šios žaliavos kokybės bei saugumo standartus po derliaus nuėmimo;
2. Spręsti tam tikras etines, socialines ir aplinkosaugos problemas.
Siekiant šių tikslų, agronomų inžinierių komanda padeda ūkininkams ir moko juos taikyti gerąsias žemės ūkio praktikas pagal specialias programas. Be to, šiomis programomis taip pat stengiamės plėsti žmonių supratimą ir suteikti žinių, susijusių su tinkamomis darbo sąlygomis: šiuo metu pas mus dirba socialiniai darbuotojai, šiais klausimais šviečiantys lazdynų riešutų augintojų bendruomenę. Per ūkininkavimo Turkijoje programą jau pasiekėme daugiau kaip 30 000 ūkininkų. Nuo 2012 metų į šią veiklą įtraukėme tokią pasaulyje pirmaujančią kompaniją kaip SCS, kad būtų galima atlkti patikrinimus ūkiuose be išankstinio perspėjimo ir įvertinti, kaip laikomąsi ūkininkavimo Turkijoje programos standartų.

Mūsų įsipareigojimai dėl kakavos

engagement-cacao_1

Siekiant tvarios kakavos gamybos grandinės

Dauguma kakavos plantacijų įsikūrusios besivystančiose šalyse. Pasaulyje vis didėjant kakavos paklausai, augintojams kyla iššūkių ją patenkinti, taip pat ir išspręsti ekonomines, socialines ir kitas problemas. „Ferrero“ kasmet superka daugiau kaip 120 000 tonų kakavos pupelių. Siekdami užtikrinti saugią šios žemės ūkio šakos ateitį mes stengiamės ne tik pirkti visų pirma kuo puikesnės kokybės kakavą, bet dar daugiau rūpintis tuo, kad pagerintume gyvenimo sąlygas ūkininkų šeimoms kakavą auginančiose šalyse ir padėtume ugdyti jų techninius įgūdžius.

producteur-cacao-nutella_0

Socialinio ir ekonominio ūkių vystymosi skatinimas

Mūsų įsipareigojimai neapsiriboja vien tuo, kad perkame tik geriausias kakavos pupeles. Iškėlėme sau ambicingą tikslą – pasiekti, kad iki 2020 metų 100 % mūsų naudojamos kakavos būtų sertifikuota kaip tvari. To siekdami bendradarbiaujame su keliomis organizacijomis („UTZ Certified“, „Rainforest Alliance“ ir „Fairtrade CertifiedTM“). Šis tikslas taip pat skatina mus pagerinti ūkininkų gyvenimo sąlygas kakavą auginančiose šalyse ir ugdyti augintojų techninius įgūdžius. 2016 metais sertifikavome daugiau kaip 50 % naudojamos kakavos ir dedame dar daugiau pastangų, kad kuo greičiau pasiektume savo tikslą. Esame Pasaulinio kakavos fondo nariai – ši organizacija skatina tvarią ekonomiką kakavos augintojų bendruomenėse per socialinį ir ekonominį vystymąsi bei efektyvų rūpinimąsi aplinka.

save-children-ferrero

Vaikų apsauga ir švietimas

„Ferrero“ laikosi „nulinės tolerancijos“ politikos dėl vaikų išnaudojimo darbui ir yra įsipareigojusi ginti vaikų teises visuose tiekimo grandinės etapuose, kaip numato mūsų verslo etikos kodeksas. Abipusis interesas paskatino pradėti sėkmingą „Ferrero“ ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ partnerystę. Šiuo projektu, prasidėjusiu 2016 m. kovą, siekiama apsaugoti ir suteikti išsilavinimą vaikams, kurie išnaudojami kaip darbo jėga Dramblio Kaulo Kranto kakavos ūkiuose, kur 1,2 mln. vaikų vis dar verčiami dirbi kenksmingomis sąlygomis, skatinami mesti mokyklą arba jiems apskritai net neleidžiama siekti mokslo.