KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: 01.07.2015.

Uzņēmums „FERRERO INTERNATIONAL S.A." (turpmāk – „Ferrero" vai „mēs") respektē Jūsu privātumu un apņemas aizsargāt to laikā, kad Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, ar to saistīto mobilo vietnes versiju un jebkuru no tās mikro tīmekļa vietnēm (ko Ferrero vārdā var pārvaldīt trešās personas), kurām var piekļūt, izmantojot minēto tīmekļa vietni (turpmāk atsevišķi – „Tīmekļa vietne" un kopā – „Tīmekļa vietnes") un pēc tam. Šajā sakarā uzņēmums „FERRERO INTERNATIONAL S. A.", juridiskā adrese L-2632, Findela, Rue de Trèves iela, „Findel" biznesa centrs, „B" komplekss (Reģistrācijas numurs B 60814), darbojas kā Datu pārzinis. Šī konfidencialitātes politika (turpmāk – „Konfidencialitātes politika") atklāj mūsu praksi attiecībā uz informācijas vākšanu, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnes un mūsu informācijas izmantošanas veidu. Šī Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz informāciju, kas apkopota, izmantojot Tīmekļa vietnes, un neattiecas uz informāciju, kas apkopota, izmantojot citus avotus, tostarp, bet ne tikai, „Facebook", „Twitter", „YouTube" un citu trešo personu un sociālo mediju vietnes. Lūdzam ņemt vērā, ka „FERRERO INTERNATIONAL S.A." neatbild par jebkādām citām tīmekļa vietnēm, ko uztur citi „Ferrero Group" uzņēmumi. Ja Jūs nepiekrītat kādam šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumam, lūdzam Jūs neizmantot šo (šīs) Tīmekļa vietni (vietnes) vai nesniegt mums nekādu personīgo informāciju.

Personīgās un citas informācijas ievākšana. Mēs apkopojam un uzglabājam personiski identificējošu informāciju par Jums (t.i., informāciju, pēc kuras Jūs var jebkādā veidā identificēt, piemēram, Jūsu vecums, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, segvārds un/vai ar finansēm saistītā informācija) (turpmāk – „PII"), izmantojot Tīmekļa vietni, tikai tad, ja Jūs to iesniedzat brīvprātīgi. Mēs varam lūgt Jums sniegt PII noteiktos gadījumos, piemēram, kad Jūs izmantot klientu pasūtījuma veidlapu, lai iegādātos mūsu piedāvātos produktus un pakalpojumus, iesniegtu atsauksmes vai jautājumus, pieprasītu informāciju, piedalītos akcijā, konkursā vai izlozē, vai izmantotu citas Tīmekļa vietnes iespējas vai funkcijas. Ferrero neievāks informāciju par Jūsu apmeklējumiem Tīmekļa vietnē, ja vien Jūs mums to sniedzat brīvprātīgi, izņemot dažas personīgo datu vienības, ko ievāc informācijas sistēmas un programmas, ko izmanto mājaslapas darbības nodrošināšanai, un kuru pārsūtīšana ir saistīta ar interneta lietošanas protokoliem (piem., IP adreses), un nepieprasīs Jums sniegt vairāk informācijas, nekā tik, cik ir nepieciešams, lai piedalītos mūsu Tīmekļa vietnes aktivitātēs. Ja Jūs nevēlaties sniegt mums šādu personiski identificējamu informāciju, Jūs joprojām varat piekļūt mūsu mājaslapai, tomēr Jūs nevarēsiet piedalīties noteiktās akcijās, nevarēsiet izveidot pieslēgšanās datus, lai izmantotu noteiktas Tīmekļa vietnes funkcijas, nevarēsiet aktivizēt vai izmantot pakalpojumu, nebūs iespējams veikt pasūtījuma izpildi vai saņemt informāciju par produktu.

Dažas lapas mūsu Tīmekļa vietnēs var ļaut Jums radīt pieslēgšanās datus, ievadot savu lietotājvārdu/ID vai e-pasta adresi un paroli, un citu informāciju, vai arī izmantojot vienu no sociālo mediju autentifikācijas metodēm, piemēram, „Facebook", „Google+", „Yahoo". Ja Jūs izvēlaties izveidot pieslēgšanās datus, izmantojot savu kontu ar vienu no pieejamajiem sociālo mediju autentifikācijas rīkiem, Jūs mums ļaujat piekļūt Jūsu informācijai, kas ir publiski pieejama vai arī ko Jūs esat publicējis/-usi (piem., vārds, lietotāja ID, profila attēls), un informācijai, kurai piekļūt Jūs „atļaujat" mājaslapai. Pieslēdzoties izmantojot vienu no piedāvātajiem sociālajiem tīkliem, Jūs mums atļaujat saņemt pieejamo informāciju par Jums. Mēs aicinām Jūs iepazīties ar konfidencialitātes politiku un jebkuriem noteikumiem un nosacījumiem, lai uzzinātu par to metodi, kuru Jūs izvēlaties izmantot autentifikācijai.

Turklāt, kad Jūs pieslēdzaties Tīmekļa vietnei, tiek radīta noteikta PII (piem., IP adrese, iepirkumu izvēle, atlases iezīmes), kas var ietvert identifikatorus, kas var mums ļaut nosūtīt personalizētas reklāmas uz Jūsu ierīci, kā arī tehnisko, personu neidentificējošo informāciju, kas nenorāda ne uz vienu personu (turpmāk - „neidentificējošā PII", piemēram, interneta pārlūka tips), kas var tikt ievākta un uzglabāta ar „sīkdatņu" tehnoloģijas palīdzību. Turklāt citas personas, piemēram, reklāmas partneri un analītisko pakalpojumu sniedzēji laika gaitā var apkopot informāciju par Jūsu tiešsaistes darbībām dažādās Tīmekļa vietnēs pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Šī informācija palīdz mums uzlabot Tīmekļa vietni tādā veidā, lai tā būtu tikpat interesanta mūsu apmeklētājiem un lai tās saturs būtu īpaši pielāgots apmeklētāju interesēm. Jūs varat uzstādīt funkciju Jūsu datora pārlūkprogrammā, kas atspējos sīkdatnes vai brīdinās Jūs par to, kad tiek nosūtītas sīkdatnes. Ja Jūs atspējosiet sīkdatnes, mēs, iespējams, nebūsim spējīgi optimizēt Jūsu Tīmekļa vietnes apmeklējumu, un dažas Tīmekļa vietnes funkcijas var nebūt pieejamas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu mūsu Tīmekļa vietnēs, lūdzam iepazīties ar mūsu sīkdatņu politiku: šeit.

Jūsu PII izmantošana. Kad Jūs sniegsiet savu PII Tīmekļa vietnē, mēs ierobežosim PII izmantošanu līdz mērķim, kam tā tika iegūta saskaņā ar šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Citi Jūsu PII ierobežotās izmantošanas veidi var ietvert:

§ Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un komentāriem; lai nodrošinātu Jums piekļuvi konkrētām Tīmekļa vietnes daļām un funkcijām; un lai sazinātos ar Jums par Jūsu darbībām Tīmekļa vietnē.

§ Lai izpildītu Jūsu pieprasījumus.

§ Lai pārbaudītu aizdomas par krāpšanu, vardarbību, fiziskiem draudiem vai citiem jebkāda likuma, noteikuma vai nosacījuma pārkāpumiem, Tīmekļa vietnes noteikumu vai politikas vai trešo personu tiesību pārkāpumiem; vai, lai pārbaudītu aizdomas par rīcību, kuru mēs uzskatām par neatbilstošu.

§ Tiktāl, ciktāl Jūs mums sniedzat finanšu informāciju (piemēram, kredītkartes vai bankas konta numuri) saistībā ar iepirkšanos vai komerciāliem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Tīmekļa vietnē, mēs varam izmantot Jūsu sniegto finanšu informāciju, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu.

§ Lai palīdzētu mums attīstīties, piegādāt un pilnveidot mūsu produktus, pakalpojumus, saturu un reklāmu, saņemot Jūsu piekrišanu.

§ Lai dalītos ar mūsu mātes, meitas un saistītajiem uzņēmumiem un reklāmas partneriem, kas iesaistīti Tīmekļa vietnes izveidē, veidošanā, piegādē vai uzturēšanā, kas nepieciešams, lai mūsu vārdā tiktu veiktas funkcijas, kas saistītas ar Tīmekļa vietni (piemēram, Tīmekļa vietnes pārvaldīšana, akciju vai citu Tīmekļa vietnes funkcijas pārvaldīšana, tirgzinības, datu analīze un klientu apkalpošana). Lai dalītos ar šādu informāciju, mums, iespējams, būs nepieciešams nosūtīt Jūsu PII ārpus iepriekš noteiktās jurisdikcijas, un Jūs piekrītat šādai sūtīšanai. Tālāka PII izmantošana vai izpaušana citiem mērķiem šīm personām nav atļauta.

§ Lai dalītos ar trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, lai mūsu vārdā tiktu veiktas funkcijas, kas saistītas ar Tīmekļa vietni (šādas funkcijas var būt, bet ne tikai, pasūtījumu izpilde, paku piegāde, pasta un e-pasta vēstuļu un sūtījumu nosūtīšana, atkārtotas informācijas dzēšana no klientu sarakstiem, datu analīze un tirgzinības atbalsta sniegšana, kredītkaršu maksājumu apstrāde un klientu apkalpošana). Šīm trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem, rīkojoties kā Ferrero datu apstrādātājiem, ir piekļuve PII, kas ir nepieciešama, lai veiktu viņu funkcijas, un tie var ievākt vai uzglabāt PII kā daļu no viņu funkciju īstenošanas, taču tiem nav atļauts izmantot to citiem mērķiem.

§ Mūsu uzņēmuma iekšējām vajadzībām, piemēram, auditam, datu analīzei un pētījumiem ar mērķi uzlabot mūsu produktus, pakalpojumus un komunikāciju ar klientiem.

§ Citiem mērķiem, kas tiks atklāti, kad tiks ievākta Jūsu PII, vai jebkādu papildu noteikumu un nosacījumu gadījumā, kas piemērojami konkrētajām Tīmekļa vietnes funkcijām.

§ Lai sniegtu informāciju, ko pieprasa likums, noteikumi vai tiesas lēmums.

§ Tiesvedības vai ar to saistītiem mērķiem vai gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai noteiktu, aizsargātu vai izmantotu juridiskās tiesības.

Izņemot šajos noteikumos paredzētos gadījumus, mēs nesniegsim jebkādu Jūsu PII trešajām personām bez Jūsu īpašas piekrišanas.

Tirgzinības mērķi. Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt no mums ar tirgzinību saistītās ziņas, un Jūs jebkurā laikā varat mainīt savus privātuma iestatījumus, informējot mūs par to rakstveidā. Ja Jūs nevēlaties saņemt no mums reklāmas paziņojumus, mēs Jums nesūtīsim tikai reklāmas vēstules un neizpaudīsim Jūsu personīgo informāciju citiem uzņēmumiem. Tomēr mēs varam sazināties ar Jums administratīviem mērķiem, piemēram, lai apstiprinātu pasūtījumu vai pieprasītu Jūsu veiktos papildu pieprasījumus.

Tiešsaistes mainīgās reklāmas (profilēšana). Dažās mūsu Tīmekļa vietņu lapās mēs varam izmantot un/vai atļaut trešajām personām – reklāmas partneriem ievākt (jebkurā laikā, izmantojot tīmekļa izsekošanas rīkus, piemēram, sīkdatnes) identificējošu informāciju par Jūsu darbībām šajās lapās. Šī informācija tiek apkopota tikai pēc iepriekšējas Jūsu īpašas piekrišanas un ar mērķi nodrošināt turpmāku īpaši piemeklētu reklāmu uzrādīšanu Jums, kad Jūs apmeklēsiet citas Tīmekļa vietnes.

Jūsu personīgās informācijas pārvaldīšana. Jums ir pilnīga kontrole pār mūsu apkopojamo un izmantojamo PII. Jūs vienmēr varat izvēlēties nesniegt noteiktu PII, bet lūdzam atcerēties, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas Tīmekļa vietnes piedāvātās funkcijas, ja vien Jūs nesniegsiet mums savu PII (piem., bez noteiktas PII mēs nevarēsim izpildīt Jūsu pasūtījumu). Ja Jūs vēlaties apstiprināt, atjaunot, atcelt vai labot jebkādu no Jūsu PII, kas tika ievākta, izmantojot Tīmekļa vietni, sazinieties ar mums: privacy@ferrero.com.

Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm. Tīmekļa vietne var saturēt atsauces uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav Ferreo īpašumā, ko tas neekspluatē vai neuztur. Jums ir jābūt uzmanīgam/-ai, kad Jūs pametat Tīmekļa vietni un lasāt ikkatras Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku. Tāpat Jums ir patstāvīgi jānovērtē jebkuras tīmekļa vietnes autentiskums, kas Jums šķiet vai kas apgalvo, ka ir viena no mūsu Tīmekļa vietnēm (tajā skaitā tās, kas ir saistītas caur e-pastu). Neņemot vērā jebkādas atsauces Tīmekļa vietnē, ja vien tas nav skaidri norādīts, mēs nekontrolējam, neiesakām vai neapstiprinām, un neesam saistīti ar šīm tīmekļa vietnēm vai to saturu, produktiem, pakalpojumiem vai konfidencialitātes politiku. Lejupielādētais materiāls noteiktās tīmekļa vietnēs var radīt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma risku vai vīrusa ieviešanas risku Jūsu datorsistēmā.

Dalīšanās ar informāciju


Ferrero Tīmekļa vietnes neizplata, nepārdod vai neizīrē personiski identificējamu informāciju neatkarīgiem uzņēmumiem viņu vajadzībām, nesniedzot Jums izvēles iespēju.

Personiski identificējama informācija, kuru Jūs sniedzat mums, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnes funkcijas vai pasūtot preci vai pakalpojumu, izmantojot šo Tīmekļa vietni, var tikt ievākta un uzglabāta vienā vai vairākās mūsu uzņēmuma datu bāzēs. Mēs varam koplietot – ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, – personiski identificējamu informāciju, ko mēs ievācam par Jums saistībā ar citiem Ferrero uzņēmumu grupas uzņēmumiem vai to meitas uzņēmumiem. Mūsu uzņēmumu grupa ir uzņēmumu kopums, ko ar mums saista kopēja kontrole vai īpašumtiesības. Mūsu īstenotā dalīšanās ar informāciju mūsu uzņēmumu grupas ietvaros ir raksturīga mūsu uzņēmējdarbībai un produktu piedāvāšanai, un pakalpojumu sniegšanai mūsu klientiem.

Šī Tīmekļa vietne var dalīties ar personiski identificējamu informāciju ar apakšuzņēmējiem (piem., mākoņpakalpojumu sniedzējiem). Apakšuzņēmējiem ir aizliegts izmantot šos datus jebkādā citā veidā, kā vien, lai sniegtu šos pakalpojumus Ferrero, un tiem nav tiesību koplietot vai pārdot šos datus.

Šīs Tīmekļa vietnes parametrus var koplietot ar citām Ferrero mājas lapām vai meitasuzņēmumiem, vai filiālēm. Kopīgojamā informācija ir apkopotie dati, un tā neietver nekādu no Jūsu personiski identificējamās informācijas.

Šī Tīmekļa vietne bez iepriekšēja brīdinājuma izpaudīs Jūsu personiski identificējamo informāciju tikai tad, ja to nosaka likums vai arī labticīgi uzskatot, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai: (a) ievērotu likuma burtu vai ievērotu tiesas procesu, kurā piedalās Ferrero; (b) aizsargātu un aizstāvētu Ferrero tiesības vai īpašumu un šo Tīmekļa vietni; vai (c) rīkotos steidzamības apstākļos, lai aizsargātu Ferrero lietotāju personīgo drošību, savas Tīmekļa vietnes vai sabiedrību.

Bērnu privātuma aizsardzība. Ferrero ļoti nopietni uztver bērnu privātuma aizsardzību. Mēs pārvaldām Tīmekļa vietnes saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem turpmāk noteiktajā jurisdikcijā. Mēs neievācam PII par jebkādu personu, kas nav sasniegusi pilngadību, vai, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti, kas jaunāka par 13 (trīspadsmit) gadiem. Bērniem līdz 13 (trīspadsmit) gadu vecumam pirms jebkādas personiskas informācijas sniegšanas Tīmekļa vietnei ir jāsaņem vecāku/ aizbildņa piekrišana. Ja mēs ievākšanas laikā noteiksim, ka lietotājs ir jaunāks par minēto vecumu, mēs neizmantosim vai nesaglabāsim viņa/viņas personisko informāciju bez viņa/viņas vecāku/aizbildņa piekrišanas. Taču bez šādas piekrišanas bērns, iespējams, nevarēs piedalīties noteiktās aktivitātēs. Vecāki/aizbildnis var pārskatīt, atcelt, mainīt vai atteikties no turpmākas bērna personiskās informācijas ievākšanas vai izmantošanas, sazinoties ar mums, izmantojot vienu no iespējām, kas uzskaitītas sadaļā „Jūsu personīgās informācijas pārvaldīšana" (lūdzam norādīt bērna vārdu, adresi un e-pasta adresi).

Drošības pasākumi; saglabāšana. Jūsu PII drošība mums ir ļoti svarīga. Mums ir jāievieš saprātīgas fiziskas, elektroniskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu ievācamo informāciju. Tomēr sakarā ar internetam raksturīgo atvērtību mēs nevaram garantēt to, ka komunikācija starp Jums un mūsu uzņēmumu, vai informācija, kas tiek saglabāta Tīmekļa vietnē vai mūsu serverī, būs pilnībā aizsargāta no trešo personu, piemēram, hakeru nesankcionētas piekļuves. Tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē to, ka Jūs uzņematies minēto risku. Tiktāl, ciktāl to atļauj likums, mēs atsakāmies no visām saistībām un atbildības par jebkādiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, jebkādi un visi tiešie, īpašie, netiešie, izrietošie vai soda zaudējumi vai jebkādi cita veida zaudējumi, ko vai nu paredz līgums (tajā skaitā būtisks pārkāpums), delikts (ieskaitot nolaidību), vai citādi), kas Jums var būt radušies sakarā ar jebkādu Jūsu Tīmekļa vietnē iesniegtās informācijas zaudējumu, nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izmaiņām. Mēs saglabājam mūsu ievākto informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un atbilst ievākšanas mērķiem, ja vien ilgāku uzglabāšanas laiku pieprasa vai atļauj likums.

Piemērojamie likumi/jurisdikcija. Visus jautājumus, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un/vai šo Konfidencialitātes politiku, nosaka saskaņā ar Luksemburgas likumiem, bez atsauces uz kolīzijas vai izvēles iespēju starp tiesību principiem. Jūs piekrītat, ka ekskluzīvā jurisdikcija un jebkuras tiesvedības vieta, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un/vai šo Konfidencialitātes politiku, būs atbilstošās tiesas, kas atrodas Luksemburgā. Mēs negarantējam un netieši nenorādām uz to, ka Tīmekļa vietnes vai Tīmekļa vietņu saturs/materiāli ir piemēroti izmantošanai ārpus Luksemburgas. Informācija, kas izklāstīta Tīmekļa vietnē attiecībā uz jebkuru produktu vai pakalpojumu, ir piemērojama tikai Luksemburgā, un šie produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami visos reģionos. Ja jūs atrodaties ārpus Luksemburgas, Jūs pats/-i atbildat par vietējo piemērojamo likumu ievērošanu.

Aktīvu nodošana. Mūsu uzņēmējdarbības laikā mēs varam pirkt vai pārdot aktīvus. Ja cits subjekts iegādājas Ferrero vai visus vai gandrīz visus mūsu aktīvus, PII un neidentificējošā PII, ko esam ievākuši par Tīmekļa vietņu lietotājiem, var tikt nodota minētajam subjektam. Kā arī gadījumos, ja Jūs esat uzsācis/-usi vai pret Jums tika uzsākts bankrota vai reorganizācijas process, šāda informācija var tikt uzskatīta par mūsu aktīviem un tā var tikt pārdota vai nodota trešajām personām.

Nodalāmība. Ja kāds šīs Konfidencialitātes politikas termins vai noteikums tiek konstatēts vai atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai nepiemērojamu jebkāda iemesla dēļ saskaņā ar jebkuru likuma varu vai sabiedrisko kārtību, šāds nosacījums ir nodalāms tiktāl, ciktāl tas ir spēkā neesošs vai nepiemērojams, un pārējie nosacījumi paliek pilnā spēkā.

Mūsu Konfidencialitātes politikas izmaiņas un precizējumi. Ferrero patur tiesības jebkurā laikā, un iepriekš Jūs par to neinformējot, mainīt vai precizēt šo Konfidencialitātes politiku. Lūdzam Jūs periodiski apskatīt šos noteikumus, lai uzzinātu jebkādas mūsu Konfidencialitātes politikas izmaiņas vai precizējumus, kas tiks publicēti šeit un kur Konfidencialitātes politikas pirmajā lappusē būs redzams precizētais spēkā stāšanās datums, ja būs veiktas jebkādas izmaiņas vai precizējumi.

Kontaktinformācija. Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par Tīmekļa vietnēm vai šo Konfidencialitātes politiku, Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot šo e-pasta adresi: privacy@ferrero.com, norādot valsti, no kuras Jūs rakstāt.

© 2015 Ferrero Group