From Inside Out Jar | Nutella

SSS

Nutella® sorularınızı yanıtlıyor

Nutella® hakkında sorularınız mı var?

O halde doğru yerdesiniz!

Palm Yağı

Nutella®’nın palm yağı içermesinin sebebi, ürünün doğru doku ve kıvamda olmasını sağlaması bakımından ve diğer malzemelerin karakteristik tatlarıyla karışmaması nedeniyle en iyi seçenek olmasıdır. Nutella®’da kullanılan palm yağı, yetkililer ve bilim dünyası tarafından özellikle sağlığa zararlı olduğu kabul edilmiş trans yağlar üreten hidrojenasyon süreci geçirmez.

EFSA, yayınladığı tavsiyelerinde Nutella'dan bahsetmemiştir ve palm yağı kullanımını da yasaklamamıştır. 

Evet, Nutella®  tüketimi tamamen güvenli bir gıdadır. Tüketicilerin sağlığı ve iyiliği, Ferrero için en büyük önceliktir.

Hayır. Nutella®'da bulunan bitkisel yağ, doğal olarak Palm meyvesinden çıkarılan ve kakaolu fındık kremamıza dokusunu kazandıran palm yağıdır. Bu nedenle, ürünün, trans yağların oluşumundan sorumlu tutulan, hem yetkililer hem de bilim camiası tarafından özellikle sağlıksız kabul edilen hidrojenasyon sürecinden geçmesi söz konusu değildir. 

Bazı görüşlerin aksine palm yağının insan sağlığına zararlı olduğunu söylemek doğru değildir. Ferrero, hem ürünlerin kalitesine hem de hammaddelerine her zaman büyük önem vermiştir. Palm yağı esas olarak doğal yapısı nedeniyle kullanılmaktadır. Doğal olarak hidrojene yağların kullanımına ihtiyaç duyulmadığı için şekerleme ürünleri ve sürülebilir ürünler için idealdir.

Ferrero Palm Yağı Tüzüğü, Sürdürülebilir palm yağı taahhüdümüzü güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu tüzük, yasa dışı ağaç kesiminin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı hedeflemenin yanı sıra çevresel ve sosyal konular ile karlılık arasında bir denge oluşturmayı amaçlayan bir dizi kılavuz ilkelerden oluşur. Ferrero Palm Yağı Tüzüğü’nde yer verdiği 10 hedef aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Tedarik zinciri izlenebilirliği
  2. YYüksek karbon stoğuna sahip ormanlarının kesilmemesi
  3. Araziyi temizlerken ateş yakılmaması
  4. Turba/turf topraklarına ekim yapılmaması
  5. Nesli tükenmekte olan türlerin korunması
  6. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi
  7. FPIC-Ücretsiz Önceden Bilgilendirilmiş Onay- dahil olmak üzere insan haklarının uygulaması 
  8. İşçi haklarının korunması
  9. Paraquat (herbisit) kullanılmaması
  10. Yolsuzlukla aktif mücadele edilmesi.

Kakao

Nutella®'da kullanılan kakao çoğunlukla Fildişi Sahili ve Gana'dan gelir. Ferrero, fabrikalarında doğrudan kakao tozu üretmek için ham kakao çekirdeklerini işler.

Nutella® için tedarik ettiğimiz kakao miktarının %100'ü Rainforest Alliance Sertifikalı ™ veya UTZ sertifikalı çiftliklerden geliyor. Böylece çiftçilerin ve ailelerinin geçim kaynaklarını iyileştirmeye; doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı oluyoruz. Ayrıca, tüm kakao çiftçilerimiz GPS ile haritalandırılmış olup, tedarik zincirimiz çiftlik grubu düzeyinde tam olarak izlenebilmekte, yasadışı ağaç kesimini takip edebilmekte ve koruma altındaki alanlardan kakao çekirdeği satın alınmaması sağlanmaktadır. Ferrero ayrıca, ormanların yok edilmesini sona erdirmek ve orman alanlarını eski haline getirmek için sektör ile Gana ve Fildişi Sahili hükümetleri arasında bir işbirliği olan Kakao ve Orman Girişimi'nin (CFI) kurucu üyesidir.

İş Ahlakı Tüzüğü doğrultusunda Ferrero, özellikle çocuk işçiliğini ortadan kaldırma, her tür kölelik, zorla ve ceza verme amaçlı istihdamı önleme yönündeki kararlılığını ortaya koymaktadır. Ferrero’nun İş Ahlakı Tüzüğü, istihdam asgari yaş sınırlamasıyla ilgili 138 no’lu ILO Sözleşmesi ve çocuk işçiliğinin biçimleriyle ilgili 138 no’lu ILO sözleşmesine dayanmaktadır. Ferrero, tedarikçilerinin yukarıda belirtilen tüzüğün ilkelerine riayet etmelerini sağlamaktadır.

Fındık

Nutella®'nın fındıkları çoğunlukla Türkiye, İtalya, Şili ve ABD menşelidir. Hasat, Ağustos başı ile Eylül sonu arasında gerçekleşir. Kaliteli ve taze fındığın mevcudiyetini sağlamak için, Güney Yarımküre'deki ülkelerde de ekim yapılmaktadır ve bu da Şubat'tan Mart'a kadar ek bir hasadı temsil etmektedir.

Nutella® tarifine göre % 13 oranında fındık kullanılır; örnek vermek gerekirse, 750 g'lık bir Nutella® kavanozunda yaklaşık olarak 97 fındık kullanılmaktadır.

Süt

Diğer çikolata ve şekerleme ürünlerinde olduğu gibi, Nutella®'da da teknolojik nedenlerle süt tozu kullanılmaktadır. Tarifimiz su içermediği için kremsi dokusunun elde edilmesine katkı sağlaması için süt tozu kullanılması gerekmektedir.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın