Sürdürülebilirlik taahhütlerimiz | Nutella

Sürdürülebilirlik taahhütlerimiz

Vizyonumuz

Nutella®’da, sürekli ve titiz bir biçimde, yalnızca sürdürülebilirlik taahhütlerimize uygun kaliteli malzemeleri seçmeyi taahhüt ediyoruz. Daha fazlasını keşfedin.

Sürdürülebilirlik hakkında | Nutella

Sürdürülebilirlik hakkında

Hammaddelerimizin titiz bir şekilde tedarik edilmesine büyük önem veriyoruz,  üreticilerin ve bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye ve doğal kaynakları korumak için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye çalışıyoruz.  Bu misyonu hayata geçirmek için ortaklar, STK'lar ve diğer kurumlarla her zaman için işbirliği yapıyoruz ve hem sosyal hem de çevresel sürdürülebilirlik taahhüdümüz doğrultusunda kaliteli malzemeleri özenle seçiyoruz.

İnsanlara ve gezegene önem veriyoruz

Nutella®’nın kullandığı kaliteli malzemeler, tedarik zincirinde yer alan her bireyin günlük çabalarının bir sonucudur. Ferrero’da tüketici odaklılık sadece soyut bir değer değil, ticari hedeflerin ötesine geçen bir sorumluluk duygusuna dayalı olarak her gün uygulamaya koyduğumuz bir uygulamadır. Bu sorumluluk, ürünlerimizin kalitesi, tazeliği, gıda güvenliği ve şeffaf iletişimin yanı sıra; sürekli yenilik prensibiyle yerine getirilmektedir. Ferrero’nun kuruluş ilkesi, insani katkıları kabul etmek ve insan onurunu korumaktır. Ayrıca, insan haklarına saygı duymak ve çalışanların refahını arttırmak, aile şirketimizin temel değer ve ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. Bunlar, kendi ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için temel ilkeler olup faaliyet gösterdiğimiz toplumlar nezdinde değer yaratır.

İnsanlara ve gezegene önem veriyoruz | Nutella

Ayrıca, ayak izimizi mümkün olduğunca en aza indirerek çevreyi korumaya gayret ediyoruz. Bunu, F-ACTS - Ferrero Tarımsal Sürdürülebilirlik Taahhüdü – çerçevesi doğrultusunda yapıyoruz. Bu planın bir parçası olarak, Ferrero, ana hammaddelerimizin yetiştirilmesiyle ilgili tarımsal, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla mücadele eden yerel halkı desteklemek için FFV - Ferrero Değerli Tarım - programlarını hayata geçirmiştir. Bu programlarda, spesifik projeler ve ortaklıklar geliştirilerek, standartlar ve sertifikasyonlar uygulamaya konur ve bununla birlikte kurumsal ve genel yükümlülükler belirlenir. Sosyal sorumluluklarımız hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten Ferrero’nun en güncel Sürdürülebilirlik raporunu inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir Beslenme: küresel bir öncelik

Sürdürülebilir Beslenme Bilim Kurulu (SNSB), 2050 yılında insanlığın ihtiyaçlarına çözüm olarak Sürdürülebilir Beslenmenin önemini araştırıyor.

Sustainable Nutrition Scientific Board

2050 yılı itibariyle insan nüfusunun 10 milyara ulaşması bekleniyor ve gıda üretimi ve tüketimi gezegenin ve sistemlerinin sınırlarını zorluyor. Herkese yetecek miktarda güvenli gıda ve ayrıca sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmiş ürünler elde etmek için sağlık ve beslenme sonuçlarını optimize edecek aynı zamanda dünyanın bağlı olduğu temel ekosistemleri koruyacak yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla Nutella®, 2050 yılında insanlığın ihtiyaçlarına bir çözüm olarak Sürdürülebilir Beslenme yaklaşımının önemini bağımsız bir şekilde incelemek ve paylaşmak üzere bir araya gelmiş dünya çapında bilinen uzmanlardan oluşan Sürdürülebilir Beslenme Bilim Kurulunu (SNSB) kurmuştur ve desteklemeye devam etmektedir.

SNSB hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu kavram, bir popülasyonun sağlıklı kalması için gerekli enerjiyi ve temel besin maddelerini sağlama ve diğer yandan da doğal ve toplumsal kaynakların tüketimini sınırlama kabiliyetini incelemektedir. Kurul bağımsız, holistik ve bilimsel açıdan geçerli bir bakış açısı geliştirmek için farklı fakat tamamlayıcı (çevre bilimi, beslenme, sağlık, gıda ortamları araştırması, epidemiyoloji ve gıda kaynaklı hastalıklar) disiplinlerden gelen dünyanın en iyi bilim uzmanlarından oluşmaktadır. Her bir kurul üyesi, istenen bir araştırma konusunu ortak çalışma önerisi olarak gündeme getirebilir. Uluslararası bilim kurulu, dünyamızın geleceğini ilgilendiren bu küresel sorun için, sürdürülebilir beslenme anlayışlarını ve çözümlerini araştıracaktır. Projeyle ilgili daha fazla bilgi için:
sustainablenutrition-sb.com

Kalitemiz ve kullandığımız malzemeler hakkında daha fazlasını keşfedin

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın