Sürdürülebilirlik taahhütlerimiz | Nutella

Sürdürülebilirlik taahhütlerimiz

Vizyonumuz

Nutella®’da, sürekli ve titiz bir biçimde, yalnızca sürdürülebilirlik taahhütlerimize uygun kaliteli malzemeleri seçmeyi taahhüt ediyoruz. Daha fazlasını keşfedin.

Sürdürülebilirlik hakkında | Nutella

Sürdürülebilirlik hakkında

Hammaddelerimizin titiz bir şekilde tedarik edilmesine büyük önem veriyoruz,  üreticilerin ve bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye ve doğal kaynakları korumak için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye çalışıyoruz.  Bu misyonu hayata geçirmek için ortaklar, STK'lar ve diğer kurumlarla her zaman için işbirliği yapıyoruz ve hem sosyal hem de çevresel sürdürülebilirlik taahhüdümüz doğrultusunda kaliteli malzemeleri özenle seçiyoruz.

İnsanlara ve gezegene önem veriyoruz

Nutella®’nın kullandığı kaliteli malzemeler, tedarik zincirinde yer alan her bireyin günlük çabalarının bir sonucudur. Ferrero’da tüketici odaklılık sadece soyut bir değer değil, ticari hedeflerin ötesine geçen bir sorumluluk duygusuna dayalı olarak her gün uygulamaya koyduğumuz bir uygulamadır. Bu sorumluluk, ürünlerimizin kalitesi, tazeliği, gıda güvenliği ve şeffaf iletişimin yanı sıra; sürekli yenilik prensibiyle yerine getirilmektedir. Ferrero’nun kuruluş ilkesi, insani katkıları kabul etmek ve insan onurunu korumaktır. Ayrıca, insan haklarına saygı duymak ve çalışanların refahını arttırmak, aile şirketimizin temel değer ve ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. Bunlar, kendi ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için temel ilkeler olup faaliyet gösterdiğimiz toplumlar nezdinde değer yaratır.

İnsanlara ve gezegene önem veriyoruz | Nutella

Bizler ayrıca, ayak izimizi mümkün olduğunca en aza indirerek çevreyi korumaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, örn. F-ACTS - Ferrero Tarımsal Sürdürülebilirlik Taahhüdünü - esas alıyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak Ferrero, ana hammaddelerin yetiştirilmesiyle ilgili olarak tarımsal, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla mücadele eden yerel toplumu desteklemek adına FFV – Ferrero Değerli Tarım Programları’nı hayata geçirmiştir. Bu programlar sayesinde belirli projeler ve ortaklıklar geliştirilmiş, standartlar ve sertifikasyonlar kabul edilmiş ve bunların yanı sıra kurumsal ve ortak taahhütler benimsenmiştir.
Sosyal sorumluluğumuz hakkında daha fazlasını keşfetmek için, Ferrero’nun en son hazırladığı CSR raporunu bu adresten okuyabilirsiniz .

Kalitemiz ve kullandığımız malzemeler hakkında daha fazlasını keşfedin

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın